LS Nguyễn Mạnh Tuấn

Doanh nghiệp gặp khó khăn nợ tiền đóng bảo hiểm xử lý thế nào?

Chào luật sư, mong luật sư cho tôi hỏi trường hợp thực hiện công văn chỉ đạo thực hiện đối với trường hợp doanh nghiệp thực sự gặp khó khăn nợ tiền đóng bảo hiểm, nội dung như sau:
Hiện nay doanh nghiệp tôi làm đang nợ tiền BHXH do kinh doanh khó khăn, vì thế BHXH không thanh toán chế độ thai sản cho tôi đồng thời không chốt sổ BHXH cho tôi khi tôi xin nghỉ làm ở công ty khác. Vậy theo nội dung công văn 856/LĐTBXH-BHXH ngày 19/3/2013 về việc "chỉ đạo thực hiện đối với trường hợp doanh nghiệp thực sự gặp khó khăn nợ tiền đóng bảo hiểm".

Theo đó cho phép doanh nghiệp đóng Bảo hiểm xã hội cho những người lao động đủ điều kiện hưởng chế độ BHXH, người lao động thôi việc để giải quyết chế độ BHXH và chốt sổ BHXH để đảm bảo quyền lợi cho người lao động.

Như vậy khác với trước là phải thanh toán hết tiền nợ BHXH của toàn nhân viên công ty nhưng theo công văn 856 nếu công ty thanh toàn đầy đủ BHXH của mình tôi cho cơ quan bảo hiểm thì tôi được BHXH thanh toán chế độ thai sản và chốt sổ BHXH khi tôi nghỉ việc có đúng không ?

Mọi thông tin tư vấn xin gửi cho tôi theo thông tin sau: Hanh, Email: ...ung852016@gmail.com

Tôi xin cảm ơn!

Trả lời:

Cảm ơn bạn đã gửi câu hỏi đề nghị tư vấn đến Công ty Luật Minh Gia, trường hợp của bạn chúng tôi tư vấn như sau:

Theo quy định tại điểm đ, khoản 1 Điều 62 Quyết định 1111/QĐ-BHXH thì “Trường hợp đơn vị còn nợ tiền đóng BHXH, BHTN của kì trước (theo thời hạn và phương thức đóng) thì ghi, xác nhận đến thời điểm người lao động ngừng việc. Nếu số tiền đơn vị nợ lớn hơn số tiền phải đóng của một kì đóng thì đơn vị phải có văn bản cam kết gửi cơ quan BHXH, ghi rõ thời hạn đóng đủ số tiền còn nợ và chịu trách nhiệm trước pháp luật. Giám đốc BHXH tỉnh căn cứ vào từng trường hợp cụ thể để giải quyết”.

Theo công văn số 2266/BHXH-BT về việc giải quyết vướng mắc về thu, xác nhận sổ BHXH ngày 20 tháng 6 năm 2013, có hướng dẫn tiết đ, khoản 1 Điều 62 Quyết định 1111/QĐ-BHXH cụ thể như sau:“Đối với doanh nghiệp thực sự gặp khó khăn nợ BHXH, nợ BHYE, nếu giám đốc doanh nghiệp có văn bản gửi cơ quan BHXH cam kết trả đủ tiền nợ BHXH, BHYT và thực hiện đóng trước BHXH, BHYT đối với người lao động đủ điều kiện hưởng chế độ BHXH, người lao động thôi việc để giải quyết chế độ BHXH và chốt sổ BHXH, thì giám đốc BHXH tỉnh xem xét, phối hợp với Sở Lao động – Thương binh và Xã hội xác nhận thực trạng khó khăn của doanh nghiệp để giải quyết”

Như vậy, theo các quy định trên thì công ty chị chỉ cần thanh toán BHXH, BHYT đối với những người lao động đủ điều kiện hưởng chế độ Bảo hiểm xã hội, người lao động thôi việc (trong đó có chị) chứ không phải thanh toán toàn bộ tiền nợ BHXH của cả các nhân viên chưa đủ điều kiện hưởng hay vẫn đang làm việc. Khi công ty đóng BHXH cho chị xong và chốt sổ thì chị sẽ được hưởng các chế độ BHXH nếu đủ điều kiện.

Liên hệ để được hỗ trợ nhanh nhất

Hỗ trợ nhanh
Chat zalo