LS Nguyễn Mạnh Tuấn

Hỏi về trợ cấp thôi việc.

Nội dung yêu cầu tư vấn: Chào luật sư cho tôi hỏi: Tôi làm việc và ký hợp đồng chính thức với cty từ ngày 1/11/2012 đến hết ngày 31/12/2016, do thay đổi TGĐ nên chưa ký lại hợp đồng. Nay cty di dời thu hẹp sản xuất và giảm biên chế. Tôi có hỏi bên hành chính nhân sự cty có trợ cấp thôi việc không thì bên phía hành chính nhân sự cty bảo là không.Vậy xin luật sư tư vấn giúp tôi như thế là đúng không? Và nếu được thì trợ cấp thôi việc là bao nhiêu tháng lương? Chân thành cám ơn !


Trả lời: Cảm ơn bạn đã gửi câu hỏi đề nghị tư vấn đến Công ty Luật Minh Gia, trường hợp của bạn chúng tôi tư vấn như sau:

Bộ luật lao động 2012 quy định như sau:

Điều 48. Trợ cấp thôi việc

“1. Khi hợp đồng lao động chấm dứt theo quy định tại các khoản 1, 2, 3, 5, 6, 7, 9 và 10 Điều 36 của Bộ luật này thì người sử dụng lao động có trách nhiệm chi trả trợ cấp thôi việc cho người lao động đã làm việc thường xuyên từ đủ 12 tháng trở lên, mỗi năm làm việc được trợ cấp một nửa tháng tiền lương.

2. Thời gian làm việc để tính trợ cấp thôi việc là tổng thời gian người lao động đã làm việc thực tế cho người sử dụng lao động trừ đi thời gian người lao động đã tham gia bảo hiểm thất nghiệp theo quy định của Luật bảo hiểm xã hội và thời gian làm việc đã được người sử dụng lao động chi trả trợ cấp thôi việc.

3. Tiền lương để tính trợ cấp thôi việc là tiền lương bình quân theo hợp đồng lao động của 06 tháng liền kề trước khi người lao động thôi việc.”

Như vậy, điều kiện để bạn được hưởng trợ cấp thôi việc khi chấm dứt hợp đồng lao động đúng pháp luật là có đủ 12 tháng làm việc thường xuyên cho công ty. Theo thông tin bạn cung cấp thì bạn đã có khoảng thời gian 5 năm làm việc cho công ty. Song thời gian để tính trợ cấp thôi việc sẽ trừ đi thời gian bạn đóng bảo hiểm thất nghiệp. Do vậy, nếu bạn đã được đóng bảo hiểm thất nghiệp cho thời gian lao động này thì khi chấm dứt hợp đồng bạn sẽ không được hưởng trợ cấp thôi việc.

 

Trân trọng !
Luật Gia: Nguyễn Thảo - Công ty Luật Minh Gia

TƯ VẤN NHANH