LS Hồng Nhung

Hỏi về trợ cấp cho Đội trưởng/ đội phó PCCC cơ sở không chuyên trách.

Trong doanh nghiệp có yêu cầu phải có đội phòng cháy, chữa cháy không? nếu có phụ cấp như thế nào

 

1. Luật sư tư vấn pháp luật an toàn lao động

 

Sau khi Luật An toàn, vệ sinh lao động năm 2015 có hiệu lực thi hành, vấn đề an toàn lao động ở các doanh nghiệp ngày càng được bảo đảm. Trong đó, liên quan đến các chế độ của độ của người làm công tác phòng cháy, chữa cháy cơ sở không chuyên trách thì hiện nay doanh nghiệp còn nhiều lúng túng khi giải quyết. Do đó, để doanh nghiệp thực hiện đúng quy định của pháp luật và đảm bảo quyền, lợi ích hợp pháp của người lao động thì bạn cần tìm hiểu kỹ các quy định của pháp luật hoặc hỏi ý kiến luật sư riêng. Nếu không có thời gian tìm hiểu hoặc không có luật sư riêng, bạn hãy liên hệ Luật Minh Gia để luật sư của chúng tôi giải đáp và đưa ra cho bạn hướng giải quyết phù hợp.

 

Để được hỗ trợ, tư vấn về pháp luật an toàn lao động bạn hãy gửi câu hỏi cho chúng tôi hoặc Gọi: 1900.6169 để được hướng dẫn tư vấn.

 

Ngoài ra, bạn có thể tham khảo tình huống chúng tôi tư vấn sau đây để có thêm kiến thức để bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của mình.

 

2. Tư vấn về trợ cấp cho Đội trưởng/ đội phó PCCC cơ sở không chuyên trách

 

Câu hỏi: Chào các anh/chị của Luật Minh Gia: Em có một số câu hỏi liên quan đến việc chi trả Trợ cấp cho Đội trưởng, Đội phó Phòng cháy chữa cháy cơ sở không chuyên trách như sau: Theo khoản 3, Điều 35, Nghị định 79/2014/NĐ-CP:

“Đội trưởng, đội phó đội phòng cháy chữa cháy cơ sở không chuyên trách ngoài việc được hưởng nguyên lương và các khoản phụ cấp khác (nếu có) còn được hỗ trợ thường xuyên do cơ quan, tổ chức quản lý chi trả. Căn cứ vào điều kiện thực tế, người đứng dầu cơ quan, tổ chức quyết định mức hỗ trợ cho từng chức danh nhưng không thấp hơn hệ số 0.3 lương cơ sở”.

Doanh nghiệp hiện em đang làm doanh nghiệp may mặc 100% vốn đầu tư của nước ngoài, nếu chi trả trợ cấp thì sẽ chi trả cụ thể ra sao?

Hỗ trợ thường xuyên như trong nghị định đề cập là hỗ trợ hàng tháng hay hàng quý?

Mức hỗ trợ được áp dụng cho doanh nghiệp chúng tôi là 0.3 lần mức lương cơ sở hay mức lương tối thiểu vùng?

Khoản hỗ trợ này như vậy có được tính đóng các khoản bảo hiểm hay không?

Em rất mong nhận được câu trả lời từ anh/chị để đảm bảo Công ty có thể tuân thủ đúng theo quy định của Pháp luật. Xin chân thành cảm ơn!

 

Trả lời tư vấn: Chào bạn, cảm ơn bạn đã gửi câu hỏi đề nghị tư vấn đến Công ty Luật Minh Gia, trường hợp của bạn chúng tôi tư vấn như sau:

 

Theo thông tin bạn cung cấp, bạn muốn thực hiện chi trả phụ cấp cho Đội trưởng, Đội phó đội phòng cháy và chữa cháy cơ sở không chuyên trách. Do đó, việc chi trả phụ cấp được thực hiện theo Khoản 3 Điều 35 Nghị định số 79/2014/NĐ-CP như sau:

 

“Điều 35. Chế độ, chính sách đối với người tham gia chữa cháy và đối với cán bộ, đội viên đội dân phòng, đội phòng cháy và chữa cháy cơ sở và chuyên ngành

3. Đội trưởng, Đội phó đội phòng cháy và chữa cháy cơ sở không chuyên trách ngoài việc được hưởng nguyên lương và các khoản phụ cấp khác (nếu có) còn được hưởng hỗ trợ thường xuyên do cơ quan, tổ chức quản lý chi trả. Căn cứ vào điều kiện thực tế, người đứng đầu cơ quan, tổ chức quyết định, mức hỗ trợ cho từng chức danh nhưng không thấp hơn hệ số 0,3 lương cơ sở.”

 

Tuy nhiên, pháp luật không có quy định cụ thể về mức hỗ trợ cho từng chức danh. Mà người sử dụng lao động tự căn cứ vào điều kiện thực tế của doanh nghiệp để quyết định mức hỗ trợ không thấp hơn hệ số 0,3 lần mức lương cơ sở. Mức lương cơ sở từ ngày 01 tháng 7 năm 2019 là 1.490.000 đồng/tháng. (Điều 3 Nghị định 38/2019/NĐ-CP)

 

Đồng thời, pháp luật cũng không có hướng dẫn cụ thể về việc hỗ trợ hàng tháng hay hàng quý. Do đó, doanh nghiệp của bạn có thể cân nhắc chi trả cho các chức danh phù hợp với điều kiện thực tế của doanh nghiệp.

Hotline: 1900 6169