LS Trần Khánh Thương

Hỏi về thời gian hưởng phụ cấp thu hút đối với giáo viên được điều động

Tháng 9 năm 1995 em được điều động về dạy tập sự tại trường tiểu học ở gần nhà xã bình thường. Tháng 1 năm 1998 em được xét tuyển vào biên chế. Đến tháng 12 năm 2001 do trường dư giáo viên nên phòng GD ra quyết định điều động em về dạy ở trường tiểu học thuộc xã đặc biệt khó khăn (xã em được điều động về là xã được tách ra từ xã đặc biệt khó khăn. Năm 2015 được tiếp tục công nhận là xã đặc biệt khó khăn).

 

Từ tháng 12 năm 2001 đến tháng 11 năm 2006 em được hưởng phụ cấp ưu đãi 70% và phụ cấp thu hút 70% đủ 5 năm thì không được hưởng thu hút nữa, phụ cấp ưu đãi còn hưởng 35%. Đến năm 2013 em tiếp tục hưởng phụ cấp ưu đãi 70% và phụ cấp lâu năm như mọi giáo viên khác, không được hưởng phụ cấp thu hút. Em có hỏi nhà trường hiệu trưởng trả lời là trong quyết định điều động không có ghi thời hạn nên không được hưởng phụ cấp thu hút tăng thêm. Xin hỏi trường hợp của em có được hưởng chế độ thu hút tiếp không?

 

Trả lời: Chào bạn! Cảm ơn bạn đã tin tưởng và gửi yêu cầu tư vấn. Trường hợp của bạn, chúng tôi tư vấn như sau:

 

Thứ nhất, về phụ cấp thu hút đối với giáo viên làm việc tại khu vực có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn.

 

Điều 4. Phụ cấp thu hút

 

1. Đối tượng quy định tại Điều 2 Nghị định này được hưởng phụ cấp thu hút bằng 70% tiền lương tháng hiện hưởng, bao gồm: mức lương chức vụ, ngạch, bậc hoặc cấp hàm và phụ cấp chức vụ lãnh đạo, phụ cấp thâm niên vượt khung, nếu có.

 

2. Thời gian hưởng phụ cấp thu hút là thời gian thực tế làm việc ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn và không quá 5 năm. Thời điểm tính hưởng phụ cấp thu hút được quy định như sau:

 

a) Nếu đang công tác ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn thì được tính hưởng phụ cấp thu hút kể từ ngày Nghị định này có hiệu lực thi hành;

 

b) Nếu đến công tác sau ngày Nghị định này có hiệu lực thi hành thì được tính hưởng phụ cấp thu hút kể từ ngày có quyết định của cơ quan có thẩm quyền.

 

Điều này được hướng dẫn bởi Điều 3 Thông tư liên tịch 08/2011/TTLT-BNV-BTC

 

Điều 3. Hướng dẫn về phụ cấp thu hút quy định tại Điều 4 Nghị định số 116/2010/NĐ-CP 

1. Đối tượng, mức hưởng và thời gian hưởng phụ cấp thu hút thực hiện theo quy định tại Điều 4 Nghị định số 116/2010/NĐ-CP. 

2. Cách tính: 

Mức tiền phụ cấp thu hút được tính theo công thức sau: 

Mức tiền phụ cấp thu hút = Mức lương tối thiểu chung x Hệ số lương theo chức vụ, ngạch, bậc hoặc cấp hàm hiện hưởng + hệ số phụ cấp chức vụ lãnh đạo (nếu có) + % (quy theo hệ số) phụ cấp thâm niên vượt khung (nếu có) x 70% 

3. Thời điểm tính hưởng phụ cấp thu hút như sau: 

a) Trường hợp đến công tác ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn từ tháng 3 năm 2011 trở về trước và hiện nay còn đang công tác ở vùng đó thì được tính hưởng phụ cấp thu hút kể từ tháng 3 năm 2011. 

Ví dụ 1. Ông Nguyễn Văn A là công chức cấp xã, đã có thời gian công tác tại xã B thuộc vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn từ ngày 01 tháng 01 năm 2005 cho đến nay. Do đó, thời điểm tính hưởng phụ cấp thu hút của ông Nguyễn Văn A theo quy định tại Thông tư liên tịch này là kể từ tháng 3 năm 2011. 

b) Trường hợp đến công tác ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn sau tháng 3 năm 2011 thì được tính hưởng phụ cấp thu hút kể từ tháng có quyết định tiếp nhận của cơ quan có thẩm quyền. 

Ví dụ 2: Bà Vũ Thị C được cơ quan có thẩm quyền điều động, bố trí làm công chức tại xã D thuộc vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn kể từ ngày 10 tháng 7 năm 2011. Do đó, thời điểm tính hưởng phụ cấp thu hút của bà Vũ Thị C theo quy định tại Thông tư liên tịch này là kể từ tháng 7 năm 2011.

 

Đối chiếu với trường hợp của bạn, bạn làm việc tại vùng có điều kiện đặc biệt khó khăn từ nă 2001 cho đến nay vậy thời điểm tính hưởng phụ cấp thu hút của bạn theo quy định tại Thông tư liên tịch này là kể từ tháng 3 năm 2011, thời gian hưởng phụ cấp thu hút không quá năm năm.

 

Trên đây là nội dung tư vấn của Luật Minh Gia về vấn đề bạn hỏi và quan tâm. Nếu còn vướng mắc, chưa rõ cần luật sư giải đáp, bạn vui lòng gọi đến Tổng đài tư vấn pháp luật trực tuyến của chúng tôi - Số điện thoại liên hệ: 1900.6169 để được hỗ trợ kịp thời.

 

Trân trọng!
CV Khánh Thương - Công ty Luật Minh Gia

Liên hệ để được hỗ trợ tốt nhất

Tư vấn nhanh