LS Trần Khánh Thương

Phụ cấp thâm niên trong quân đội quy định thế nào?

Phụ cấp thâm niên là khoản tiền được trả cho những đối tượng là cán bộ, công chức, viên chức và người lao động có thời gian làm việc gắn bó lâu dài với đơn vị. Phụ cấp thâm niên nhằm mục đích khuyến khích, tạo động lực để cán bộ, công chức, viên chức và người lao động tiếp tục găn bó với đơn vị cũng như hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Vậy phụ cấp thâm niên áp dụng với đối tượng là quân nhân nhập ngũ thì được quy định như thế nào?

Câu hỏi: Câu hỏi đề nghị tư vấn: Xin chào công ty luật Minh Gia, tôi là quân nhân nhập ngũ đợt 1 năm 2015 lúc tôi nhận quyết định nhập ngũ là 18 tháng sau đó tôi đi học tiểu đội trưởng thời gian tăng thêm là 2 năm theo luật 6 tháng cuối của tôi là được hưởng chính sách thâm niên. Nhưng bây giờ luật mới lại là 24 tháng không có chế độ thâm niên nữa vừa rồi chúng tôi vẫn được hưởng thâm niên nhưng tháng sau lại không được mà mỗi tháng còn bị trừ để bù vào số lương của tháng trước như vậy đúng hay sai?

Trả lời: Cảm ơn bạn đã gửi yêu cầu tư vấn đến Luật Minh Gia, sau khi nghiên cứu trường hợp của bạn chúng tôi đưa ra nội dung yêu cầu tư vấn như sau:

Thứ nhất, về điều kiện hưởng phụ cấp thâm niên đối với quân nhân:

Theo quy định tại Khoản 2 Mục IV Thông tư 05/2005/TT-BQP thì điều kiện hưởng phụ cấp thâm niên áp dụng với sĩ quan và quân nhân chuyên nghiệp tại ngũ được quy định như sau:

a) Đối tượng áp dụng.

Sĩ quan và quân nhân chuyên nghiệp tại ngũ.

b) Mức phụ cấp.

Sau 5 năm (đủ 60 tháng) tại ngũ thì được hưởng mức phụ cấp bằng 5% mức l­ương hiện hưởng cộng phụ cấp chức vụ lãnh đạo và phụ cấp thâm niên vượt khung (nếu có); từ năm thứ sáu trở đi cứ thêm một thâm niên (đủ 12 tháng) được tính thêm 1%, không hạn chế mức tối đa.

..”

Theo đó, để hưởng chế độ phụ cấp thâm niên thì bạn phải là sĩ quan hoặc quân nhân chuyên nghiệp tại ngũ và có thời gian công tác là 05 năm (60 tháng) trở lên. Dựa trên những thông tin bạn cung cấp thì bạn nhập ngũ từ đợt 1 năm 2015 trong thời hạn 18 tháng và có thêm 2 năm đi học tiểu đội trưởng. Vậy thời gian công tác của bạn là 03 năm 6 tháng nên bạn sẽ không đủ điều kiện được hưởng phụ cấp thâm niên.

Thứ hai, về chế độ mà bạn sẽ được hưởng:

Dựa trên những quy định trên thì bạn không đủ điều kiện để hưởng phụ cấp thâm niên, tuy nhiên bạn sẽ vẫn được hưởng phụ cấp quân hàm theo cấp bậc. Do bạn chưa cung cấp rõ cho chúng tôi về cấp bậc quân hàm nên chúng tôi chưa có căn cứ để xác định rõ mức hưởng phụ cấp quân hàm theo bậc của bạn. Bạn có thể tham khảo và đối chiếu quy định về mức hưởng phụ cấp quân hàm theo bậc tại mục III Thông tư 05/2005/TT-BQP để xác định mức hưởng của mình.