Hoài Nam

Hỏi về: hưởng lương tăng thêm theo Nghị Định 17/2015/NĐ-CP

Kính gửi công ty luật Minh Gia. Thực hiện theo Nghị định 17 về tiền lương tăng thêm, đơn vị em là trường THCS vậy cho em hỏi: Đối với trường hợp giáo viên từ tháng 2/2015 nghỉ hưởng chế độ thai sản theo qui định hiện hành vậy có được truy lãnh phần lương tăng thêm theo Nghị định 17/2015 không?Xin chân thành cảm ơn luật sư.

Trả lời: Chào bạn, Cảm ơn bạn đã tin tưởng và lựa chọn Luật Minh Gia. Đối với trường hợp của bạn tôi xin tư vấn như sau:

Theo điểm b khoản 1 điều 2 Nghị định số 17/2015/NĐ-CP quy định về đối tượng áp dụng như sau:

1.Người có hệ số lương từ 2,34 trở xuống quy định tại Khoản 1 Điều 1 Nghị định này, bao gồm:

b) Công chức trong bộ máy lãnh đạo, quản lý của đơn vị sự nghiệp công lập theo quy định tại Khoản 2 Điều 4 Luật Cán bộ, công chức năm 2008; Viên chức hưởng lương từ quỹ lương của đơn vị sự nghiệp công lập quy định tại Luật Viên chức năm 2010

Điểm a khoản 3 điều 2 Nghị đinh 17/2015 quy định về đối tượng không được áp dụng như sau:

a) Người có hệ số lương từ 2,34 trở xuống làm việc trong các cơ quan, tổ chức, đơn vị sự nghiệp đã được hưởng hệ số tiền lương tăng thêm hàng tháng bằng hoặc cao hơn 0,08 so với mức lương cơ sở theo quy định của cấp có thẩm quyền;

Theo quy định này đối với người làm việc trong đơn vị sự nghiệp công lập thì chỉ loại trừ trường hợp tại điểm a khoản 3 điều 2.

Như vậy, bạn làm việc trong đơn vị sự nghiệp công lập và có hệ số lương từ 2,34 trở xuống và chưa được hưởng hệ số lương tăng thêm hàng tháng cao hơn hoặc bằng 0.08 so với mức lương cơ sở theo quy định thì bạn hoàn toàn được hưởng mức tiền lương tăng thêm này.

 

Trân trọng.
Chuyên viên Lê Yến - Công Ty Luật Minh Gia