LS Nguyễn Mạnh Tuấn

Hỏi tư vấn về đối tượng hưởng chế độ theo nghị định 116/2010/NĐ-CP

Thưa luật sư. Tôi đang công tác bên bộ phận cán bộ không chuyên trách văn phòng đảng uỷ. Tôi được hưởng chế độ phụ cấp theo bàng cấp với hệ số 1.86. Vậy tôi có được hưởng chế độ 116 theo quy định và có được tăng 8% không ah. Xin chân thành cám ơn luật sư


Trả lời tư vấn:

Gửi thuhien: Theo qui định về đối tượng áp dụng của nghị định 116/2010/NĐ-CP thì:

“Điều 2. Đối tượng áp dụng

Cán bộ, công chức, viên chức và người hưởng lương trong lực lượng vũ trang quy định tại khoản 1 Điều 1 Nghị định này công tác ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn, bao gồm:

1. Cán bộ, công chức, viên chức và người làm việc theo chế độ hợp đồng lao động, kể cả người tập sự, thử việc trong các cơ quan, tổ chức, đơn vị sự nghiệp của Đảng, Nhà nước, tổ chức chính trị - xã hội từ Trung ương đến xã, phường, thị trấn;

2. Sỹ quan, quân nhân chuyên nghiệp, hạ sỹ quan chuyên môn kỹ thuật và người hưởng lương từ ngân sách nhà nước, kể cả người làm việc theo chế độ hợp đồng lao động trong quân đội nhân dân và công an nhân dân;

3. Các đối tượng quy định tại khoản 1 và khoản 2 Điều này công tác ở các xã không thuộc diện đặc biệt khó khăn thuộc các huyện nghèo theo Nghị quyết số 30a/2008/NQ-CP ngày 27 tháng 12 năm 2008 của Chính phủ được áp dụng chính sách quy định tại Nghị định này.

Đối tượng quy định tại khoản 1, khoản 2 và khoản 3 Điều này bao gồm người đang công tác và người đến công tác ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn sau ngày Nghị định này có hiệu lực thi hành.”

Theo quy định của Nghị định 116/2010/NĐ-CP thì đối tượng được hưởng chế độ này là làm việc tại vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn. Chị có thể dựa vào điều kiện này để ứng vào trường hợp của chị xem có thuộc đối tượng của nghị định 116 hay không. Nếu chị thuộc trường hợp làm việc tại điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn thì chị sẽ được hưởng chế độ phụ cấp theo qui định.

Nếu như chị thuộc đối tượng của nghị định 116 thì sẽ được hưởng các chế độ phụ cấp theo qui định. Chị có thể đọc nghị định 116/2010 để tham khảo. 

Nếu cần tư vấn thêm hoặc có thắc mắc pháp lý liên quan vui lòng liên hệ với chúng tôi theo thông tin dưới đây.

 

Trân trọng!
Bộ phận luật sư trực tuyến - Luật Minh Gia