1. Trang chủ
 2.  › 
 3. Hỏi đáp pháp luật
 4.  › 
 5. Hỏi đáp Đất đai
 • Xây trổ cửa sổ lấn chiếm sang nhà bên trái phép?

  • 07/09/2015
  • Phùng Gái
  • Câu hỏi tư vấn: Khu nhà tôi ở là đất tập thể , giờ bán nhà cho dân theo nghị định 61. Các nhà đều có diện tích mua thêm ngoài hợp đồng , gia đình tôi cũng vậy và đang chờ sổ đỏ


  Tôi có một khoảnh đất nhỏ phía sau nhà hẹp và dài . mà gia đình tôi vẫn sử dụng hơn 30 năm nay và từ khi được hóa giá nhà, tôi vẫn đóng thuế đất đầy đủ cho cả khoảnh đất này. Và khi làm đơn mua nhà nghị định 61, tôi có làm đơn xin mua và có sơ đồ cả rẻo đất này. Nay nhà hàng xóm phá nhà cũ đi xây nhà (cũng là đất xin mua ngoài HĐ như rẻo đất của tôi) ,

  Đầu tiên họ định xây lấn luôn phần đất này, nhưng tôi đã làm đơn trình báo phường nên họ không lấn ra được. Nhưng nay tôi thấy họ trổ cửa sổ, và chừa một khoảng tường như có ý định mở cửa ra vào (cửa ra vào thì tôi chưa chắc lắm) xin luật sư cho tôi hỏi, họ có được phép trổ cửa sổ và cửa ra vào ra rẻo đất mà tôi đã sử dụng nhiều năm không. Tôi phải làm thế nào để bảo vệ quyền lợi của mình. Đây là rẻo đất chỉ riêng mình nhà tôi sử dụng khoảng 30 năm nay , vì nó nhỏ nên tôi không xây để lại để lấy ánh sáng.và không khí cho nhà

  Trả lời tư vấn: Đối với thắc mắc của bạn, công ty Luật Minh Gia xin tư vấn như sau:

   Theo quy định của Luật đất đai 2013 về cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất :

  Điều 100. Cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng dân cư đang sử dụng đất có giấy tờ về quyền sử dụng đất
   
  1. Hộ gia đình, cá nhân đang sử dụng đất ổn định mà có một trong các loại giấy tờ sau đây thì được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất và không phải nộp tiền sử dụng đất:
   
  a) Những giấy tờ về quyền được sử dụng đất trước ngày 15 tháng 10 năm 1993 do cơ quan có thẩm quyền cấp trong quá trình thực hiện chính sách đất đai của Nhà nước Việt Nam dân chủ Cộng hòa, Chính phủ Cách mạng lâm thời Cộng hòa miền Nam Việt Nam và Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam;
   
  b) Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất tạm thời được cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp hoặc có tên trong Sổ đăng ký ruộng đất, Sổ địa chính trước ngày 15 tháng 10 năm 1993;
   
  c) Giấy tờ hợp pháp về thừa kế, tặng cho quyền sử dụng đất hoặc tài sản gắn liền với đất; giấy tờ giao nhà tình nghĩa, nhà tình thương gắn liền với đất;
   
  d) Giấy tờ chuyển nhượng quyền sử dụng đất, mua bán nhà ở gắn liền với đất ở trước ngày 15 tháng 10 năm 1993 được Ủy ban nhân dân cấp xã xác nhận là đã sử dụng trước ngày 15 tháng 10 năm 1993;
   
  đ) Giấy tờ thanh lý, hóa giá nhà ở gắn liền với đất ở; giấy tờ mua nhà ở thuộc sở hữu nhà nước theo quy định của pháp luật;

   
  e) Giấy tờ về quyền sử dụng đất do cơ quan có thẩm quyền thuộc chế độ cũ cấp cho người sử dụng đất;
   
  g) Các loại giấy tờ khác được xác lập trước ngày 15 tháng 10 năm 1993 theo quy định của Chính phủ.

   


  Theo đó thì khi bạn có một khoảnh đất nhỏ phía sau nhà hẹp và dài, gia đình bạn vẫn sử dụng hơn 30 năm nay và từ khi được hóa giá nhà vẫn đóng thuế đất đầy đủ cho cả khoảnh đất này. Như vậy, thì bạn có thể yêu cầu được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho phần diện tích này.

  Sau khi được cấp giấy chứng nhận thì phần diện tích đó thuộc sở hữu của bạn và đương nhiên người khác sẽ không có quyền xây lấn chiếm khi chưa có sự đồng ý của bạn.

  Đồng thời, theo quy định của Bộ luật dân sự 2005 về việc sở hữu đối với mốc giới ngăn cách các bất động sản. Cụ thể:

  Điều 266. Quyền sở hữu đối với mốc giới ngăn cách các bất động sản
   
  1. Chủ sở hữu bất động sản liền kề chỉ được dựng cột mốc, hàng rào, xây tường ngăn trên phần đất thuộc quyền sử dụng của mình. Những người sử dụng đất liền kề có thể thoả thuận với nhau về việc dựng cột mốc, hàng rào, xây tường ngăn, trồng cây trên ranh giới để làm mốc giới ngăn cách giữa các bất động sản; những vật mốc giới này là sở hữu chung của những người đó.
   
  Trong trường hợp mốc giới ngăn cách chỉ do một bên tạo nên trên ranh giới và được chủ sở hữu bất động sản liền kề đồng ý thì mốc giới ngăn cách đó là sở hữu chung, chi phí để xây dựng do bên tạo nên chịu, trừ trường hợp có thoả thuận khác; nếu chủ sở hữu bất động sản liền kề không đồng ý mà có lý do chính đáng thì chủ sở hữu đã dựng cột mốc, hàng rào, xây tường ngăn phải dỡ bỏ.
   
  Đối với cây là mốc giới chung, các bên đều có nghĩa vụ bảo vệ; hoa lợi thu được từ cây được chia đều, trừ trường hợp có thoả thuận khác.
   
  2. Đối với mốc giới là tường nhà chung, chủ sở hữu bất động sản liền kề không được trổ cửa sổ, lỗ thông khí hoặc đục tường để đặt kết cấu xây dựng, trừ trường hợp được chủ sở hữu bất động sản liền kề đồng ý.
   
  Trong trường hợp nhà xây riêng biệt nhưng tường sát liền nhau thì chủ sở hữu cũng chỉ được đục tường, đặt kết cấu xây dựng đến giới hạn ngăn cách tường của mình.


  Theo đó, không được trổ cửa sổ khi chưa được chủ sở hữu bất động sản liền kề đồng ý và trong trường hợp của bạn  để đảm bảo quyền lợi  thì bạn có thể yêu cầu hàng xóm dừng việc trổ cửa lấn chiếm sang phần diện tích của gia đình bạn . Trường hợp đã yêu cầu mà việc trổ cửa trái phép vẫn được thực hiện thì bạn có thể yêu cầu phía cơ quan chức năng can thiệp vào để giải quyết.

  Trên đây là nội dung tư vấn của Luật Minh Gia về vấn đề bạn yêu cầu tư vấn: Xây trổ cửa sổ lấn chiếm sang nhà bên trái phép?. Nếu còn vướng mắc, chưa rõ hoặc cần hỗ trợ pháp lý khác bạn vui lòng liên hệ qua Email hoặc gọi điện đến bộ phận luật sư tư vấn trực tuyến - Số điện thoại liên hệ 1900.6169 để được giải đáp, hỗ trợ kịp thời.

   

  Trân trọng !
  CV P.Gái – Công ty Luật Minh Gia.

Bài viết nổi bật