Nguyễn Đức Minh Hiếu

Tư vấn về mức bồi thường khi nhà nước thu hồi đất mở rộng đường quốc lộ

Trường hợp đất được thu hồi do giải phóng mặt bằng để nâng cấp, cải tạo đường quốc lộ có được đền bù hay không? Pháp luật quy định về đền bù khi nhà nước thu hồi đất như thế nào?

Câu hỏi tư vấn:   Trước tiên cho phép tôi gửi lời chúc sức khỏe và lời chào trân trọng nhất tới Văn phòng luật Minh Gia. Tôi có thắc mắc muốn hỏi mong có lời giải đáp. Chúng tôi là tập thể khu dân cư thuộc địa phận km X, vừa qua quốc lộ Y có dự án cải tạo và nâng cấp và có mở thêm diện tích bề mặt và phạm vào đất thổ cư của cư dân sống tại địa phận Km X. Nay chính quyền và các ban ngành thuộc huyện và ban quản lý đất đai thuộc UBND  xã có tổ chức cuộc họp với toàn thể khu dân cư, đưa ra mức đền bù với những loại đất thổ cư được xây dựng trước năm 1981 ngoài ra không được đền bù. Còn công trình phụ sân,hàng rào xây dựng trước năm 2004 chỉ được 10% giá trị, sau năm 2004 được 30% giá trị. Vậy tất cả điều trên là đúng hay sai?  Quy định pháp luật về đền bù khi nhà nước thu hồi thế nào? Thay mặt toàn thể khu dân cư kính mong văn phòng luật sư những con người thuộc về lẽ phải hãy chỉ giúp chúng tôi và chỉ rõ được quy định điều nào của luật đất đai. Xin chân thành cảm ơn!

Trả lời tư vấn: Cảm ơn bạn đã gửi câu hỏi đề nghị tư vấn đến Công ty Luật Minh Gia, trường hợp của bạn chúng tôi tư vấn như sau:

Điều 9. Bồi thường thiệt hại về nhà, công trình xây dựng khác gắn liền với đất khi Nhà nước thu hồi đất - Nghị định 47/2014 quy định như sau: 

"Việc bồi thường đối với nhà, công trình xây dựng khác gắn liền với đất khi Nhà nước thu hồi đất quy định tại Khoản 2 Điều 89 của Luật Đất đai được thực hiện theo quy định sau đây:

1. Mức bồi thường nhà, công trình bằng tổng giá trị hiện có của nhà, công trình bị thiệt hại và khoản tiền tính bằng tỷ lệ phần trăm theo giá trị hiện có của nhà, công trình đó.

Giá trị hiện có của nhà, công trình bị thiệt hại được xác định bằng (=) tỷ lệ phần trăm chất lượng còn lại của nhà, công trình đó nhân (x) với giá trị xây dựng mới của nhà, công trình có tiêu chuẩn kỹ thuật tương đương do Bộ quản lý chuyên ngành ban hành.

Khoản tiền tính bằng tỷ lệ phần trăm theo giá trị hiện có của nhà, công trình do Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quy định, nhưng mức bồi thường không quá 100% giá trị xây dựng mới của nhà, công trình có tiêu chuẩn kỹ thuật tương đương với nhà, công trình bị thiệt hại.

2. Giá trị hiện có của nhà, công trình bị thiệt hại được xác định theo công thức sau:

Tgt = G1-G1/TxT1

Trong đó:

Tgt: Giá trị hiện có của nhà, công trình bị thiệt hại;

G1: Giá trị xây mới nhà, công trình bị thiệt hại có tiêu chuẩn kỹ thuật tương đương do Bộ quản lý chuyên ngành ban hành;

T: Thời gian khấu hao áp dụng đối với nhà, công trình bị thiệt hại;

T1: Thời gian mà nhà, công trình bị thiệt hại đã qua sử dụng.

3. Đối với nhà, công trình xây dựng khác bị phá dỡ một phần mà phần còn lại không còn sử dụng được thì bồi thường cho toàn bộ nhà, công trình; trường hợp nhà, công trình xây dựng khác bị phá dỡ một phần, những vẫn tồn tại và sử dụng được phần còn lại thì bồi thường phần giá trị công trình bị phá dỡ và chi phí để sửa chữa, hoàn thiện phần còn lại theo tiêu chuẩn kỹ thuật tương đương của nhà, công trình trước khi bị phá dỡ.

4. Đối với nhà, công trình xây dựng không đủ tiêu chuẩn kỹ thuật theo quy định của Bộ quản lý chuyên ngành ban hành thì Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quy định mức bồi thường cụ thể cho phù hợp với điều kiện thực tế tại địa phương."

Việc áp dụng công thức trên để đưa ra kết luận về giá trị thực tế còn lại của công trình, tài sản trên đất sẽ do cơ quan chuyên môn thẩm định. Mặt khác tỷ lệ phần trăm theo giá trị hiện có của nhà (10% và 30%) do UBND tỉnh quy định. Nên chúng tôi không thể trả lời mức mà cơ quan có thẩm quyền xác định trong trường hợp của bạn là chính xác hay không. Bạn có thể yêu cầu cơ quan chuyên môn, UBND cung cấp văn bản về việc thẩm định công trình, tài sản trên đất,..... Từ đó xác định giá trị còn lại của công trình, tài sản trên đất để làm căn cứ bồi thường. 

Trên đây là nội dung tư vấn của Luật Minh Gia về vấn đề bạn yêu cầu tư vấn: Tư vấn về mức bồi thường khi nhà nước thu hồi đất mở rộng đường quốc lộ. Nếu còn vướng mắc, chưa rõ hoặc cần hỗ trợ pháp lý khác bạn vui lòng liên hệ qua Email hoặc gọi điện đến bộ phận luật sư tư vấn trực tuyến - Số điện thoại liên hệ 1900.6169 để được giải đáp, hỗ trợ kịp thời.

Trân trọng!

CV. Hứa Thị Nhàn – CÔNG TY LUẬT MINH GIA                              

Gọi ngay