Tuấn Luật sư

Tư vấn về cưỡng chế thực hiện quyết định thu hồi đất.

Nội dung yêu cầu tư vấn: Gia đình tôi có diên tích đất ở nằm liền kề với 1 dự án xây dựng khu đô thị và khu nhà ở khu dân cư. dự án có lấy vào 1 phần đất ở của gia đình tôi.


Do dự án là làm khu đô thị khu dân cư nên gia đình tôi không đồng ý cho dự án lấy vào đất của gia đình tôi. Vậy tôi muốn hỏi gia đinh tôi không đồng ý như vậy có vi phạm pháp luật không. Gia đình tôi cần phải làm gì để không bị thu hồi đất vi gia đinh có nhu cầu sinh sống tại mảnh đất trên.

Gia đình tôi có thê bị nhà nước sử dung biêṇ pháp cưỡng chế không? Gia đình tôi có đầy đủ giấy tờ cấp phép sử dụng đất.

Kinh́ mong quý công ty giaỉ đáp giúp. Chân trọng cảm ơn!
 

Tư vấn về cưỡng chế thực hiện quyết định thu hồi đất.
Tư vấn về cưỡng chế thực hiện quyết định thu hồi đất. 
 

Trả lời: Cảm ơn bạn đã gửi câu hỏi đề nghị tư vấn đến Công ty Luật Minh Gia, trường hợp của bạn chúng tôi tư vấn như sau:

Trước hết, bạn cần xác định dự án xây dựng khu dân cư đã được cơ quan Nhà nước có thẩm quyền phê duyệt hay chưa (Chính phủ hoặc UBND tỉnh hoặc UBND huyện). Đồng thời trong quyết định thu hồi đất để thực hiện dự án khu dân cứ đó có bao gồm 1 phần diện tích đất của gia đình bạn hay không?

Nếu gia đình bạn có 1 phần diện tích đất thuộc dự án thì diện tích đất đó sẽ buộc phải thu hồi. Khi Nhà nước thu hồi đất, gia đình bạn sẽ được bồi thường theo quy định của pháp luật về Bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất.

Khi đã có quyết định thu hồi đất mà gia đình bạn có hành vi chống đối, không thực hiện quyết định thu hồi đất thì gia đình bạn có thể sẽ bị cưỡng chế thu hồi đất theo quy định tại Điều 71 Luật Đất đai 2013:  

“…2. Cưỡng chế thực hiện quyết định thu hồi đất được thực hiện khi có đủ các điều kiện sau đây:

a) Người có đất thu hồi không chấp hành quyết định thu hồi đất sau khi Ủy ban nhân dân cấp xã, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cấp xã nơi có đất thu hồi và tổ chức làm nhiệm vụ bồi thường, giải phóng mặt bằng đã vận động, thuyết phục;

b) Quyết định cưỡng chế thực hiện quyết định thu hồi đất đã được niêm yết công khai tại trụ sở Ủy ban nhân dân cấp xã, địa điểm sinh hoạt chung của khu dân cư nơi có đất thu hồi;

c) Quyết định cưỡng chế  thực hiện quyết định thu hồi đất đã có hiệu lực thi hành;

d) Người bị cưỡng chế đã nhận được quyết định cưỡng chế thực hiện quyết định thu hồi đất có hiệu lực thi hành.

Trường hợp người bị cưỡng chế từ chối không nhận quyết định cưỡng chế hoặc vắng mặt khi giao quyết định cưỡng chế thì Ủy ban nhân dân cấp xã lập biên bản…

….4. Trình tự, thủ tục thực hiện cưỡng chế thu hồi đất:

a) Trước khi tiến hành cưỡng chế, Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện quyết định thành lập Ban thực hiện cưỡng chế;

b) Ban thực hiện cưỡng chế vận động, thuyết phục, đối thoại với người bị cưỡng chế; nếu người bị cưỡng chế chấp hành thì Ban thực hiện cưỡng chế lập biên bản ghi nhận sự chấp hành. Việc bàn giao đất được thực hiện chậm nhất sau 30 ngày kể từ ngày lập biên bản.

Trường hợp người bị cưỡng chế không chấp hành quyết định cưỡng chế thì Ban thực hiện cưỡng chế tổ chức thực hiện cưỡng chế;

c) Ban thực hiện cưỡng chế có quyền buộc người bị cưỡng chế và những người có liên quan phải ra khỏi khu đất cưỡng chế, tự chuyển tài sản ra khỏi khu đất cưỡng chế; nếu không thực hiện thì Ban thực hiện cưỡng chế có trách nhiệm di chuyển người bị cưỡng chế và người có liên quan cùng tài sản ra khỏi khu đất cưỡng chế.

Trường hợp người bị cưỡng chế từ chối nhận tài sản thì Ban thực hiện cưỡng chế phải lập biên bản, tổ chức thực hiện bảo quản tài sản theo quy định của pháp luật và thông báo cho người có tài sản nhận lại tài sản…”

Trên đây là nội dung tư vấn của Luật Minh Gia về vấn đề bạn yêu cầu tư vấn: Tư vấn về cưỡng chế thực hiện quyết định thu hồi đất. . Nếu còn vướng mắc, chưa rõ hoặc cần hỗ trợ pháp lý khác bạn vui lòng liên hệ qua Email hoặc gọi điện đến bộ phận luật sư tư vấn trực tuyến - Số điện thoại liên hệ 1900.6169 để được giải đáp, hỗ trợ kịp thời.

 

Trân trọng !
Luật Gia: Nguyễn Thảo - Công ty Luật Minh Gia

Hotline: 1900.6169