Tuấn Luật sư

Tư vấn khiếu kiện đất đai về giấy tờ thu tiền sử dụng đất

Nội dung đề nghị tư vấn: Chào luật sư, tôi muốn hỏi về trường hợp khiếu kiện đất đai liên quan đến mất giấy tờ, phiếu thu tiền sử dụng đất như sau:

Gia đình tôi năm 1992 và cùng các hộ dân khác ở xã X, Thành Phố Y. Năm 1992 có đến xã X mua đất của xã ĐH thời bấy giờ là năm 1992 đến nay cả gia đình tôi nữa là 8 hộ chưa được cấp quyền sử dụng đất.

Nay 8 hộ gia đình chúng tôi có gửi đơn đến một số cấp ở thanh hóa thì được trả lời là sẽ họp và cấp đất cho 8 hộ trên nhưng khi họp thì 8 nhà có phiếu thu của xã lúc bấy giờ nộp phiếu thu thì có 6 nhà phiếu thu đều có cả chữ ký và dấu, còn 2 nhà con lại thì một nhà có chữ ký của chủ tịch xã lúc bấy giờ và không có dấu còn một nhà phiếu thu có dấu mà lại thiếu chữ ký, khi được hỏi tại sao phiếu thu lại thiếu thì hai nhà nói là do tắc trách của xã lúc bấy giờ khi họ nộp tiền và nhận được phiếu thu và nhận được câu trả lời là về nhà đợi đo đất chứ thủ tục lúc bấy giờ họ cũng không hiểu nhiều.

Được biết khi họp hôi đồng tư vấn để gửi lên thành phố thì xã cũng đã mời chủ tịch xã và người làm bên nhà đất lúc bấy giờ thì họ cũng xác nhận thời điểm bấy giờ có 8 nhà đã đóng tiền mua đất như hiện tại, giờ có hai nhà một nhà thiếu dấu và một nhà thiếu chữ ký thì giờ chủ tịch xã và người làm bên nhà đất mỗi người đã làm một đơn xác nhận vào thời điểm đó là do tắc trách của bên văn phòng và họ xác nhận hai hộ trên đã đóng đầy đủ tiền và hợp lệ.

Xin hỏi như vậy hai nhà có được cấp đất như 6 hộ còn lại không và thủ tục có đơn xác nhận có hợp lệ không, người chủ tịch xã lúc bấy giờ và người làm bên nhà đất hiện tại đang còn sống và có nhân chứng sống, và nếu không được chia đất như 6 hộ trên tôi phải đến gặp cấp nào để yêu cầu xử lý.

Tư vấn khiếu kiện đất đai về giấy tờ thu tiền sử dụng đất
Khiếu kiện đất đai về giấy tờ thu tiền sử dụng đất
 

Trả lời: Cảm ơn bạn đã gửi câu hỏi đề nghị tư vấn đến Công ty Luật Minh Gia, trường hợp của bạn chúng tôi tư vấn như sau:

Việc làm thất lạc giấy tờ biên lai, phiếu thu nhà đất là rất nhiều trên thực tế. Thông thường biên lại sẽ có 2 liên, một liên giao cho người nộp tiền, một liên được lưu trữ lại cơ quan chính quyền. Người nộp tiền cũng có thể yêu cầu tra sổ hoặc trích sao trong hồ sơ nhà đất của mình mà cơ quan nhà đất đang quản lý.

Trường hợp trên là biên lai bị thiếu dấu, chữ ký của cơ quan có thẩm quyền. Do đó, các gia đình có thể yêu cầu cơ quan quản lý nhà đất trích sao hồ sơ nhà đất. Khi cơ quan có thẩm quyền xem xét hồ sơ, nhận thấy có căn cứ là các gia đình đã nộp tiền thì sẽ được giao đất và cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho các gia đình.

Trường hợp không được giải quyết các gia đình có thể khiếu nại lên Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện để yêu cầu giải quyết. Trường hợp Ủy ban nhân dân cấp huyện giải quyết lần đầu mà gia đình không đồng ý với kết quả giải quyết đó thì có thể khiếu nại lên Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh.

Trên đây là nội dung tư vấn của Luật Minh Gia về vấn đề bạn yêu cầu tư vấn: Tư vấn khiếu kiện đất đai về giấy tờ thu tiền sử dụng đất. Nếu còn vướng mắc, chưa rõ bạn vui lòng liên hệ luật sư tư vấn pháp luật đất đai để được giải đáp.

Trân trọng

P. Luật sư tư vấn - Công ty Luật Minh Gia

Để giải quyết nhanh nhất vấn đề của bạn, hãy liên hệ

Tư vấn miễn phí