Nguyễn Thị Ngọc Anh

Trình tự, thủ tục tặng cho đất cho cơ sở tôn giáo

Chào luật sư, cho tôi hỏi người dân chúng tôi hiến đất nông nghiệp trồng lúa cho nhà chùa. Pháp luật quy định và thủ tục thực hiện thế nào? Cụ thể nội dung câu hỏi như sau:

Nội dung tư vấn: Chào luật sư, cho tôi hỏi người dân chúng tôi hiến đất nông nghiệp trồng lúa cho nhà chùa. Vậy người dân hiến đó có phải sang tên quyền sử dụng đất cho chùa không? Và nhà chùa có đứng tên trên sổ đỏ đó được không? Pháp luật quy định và thủ tục thực hiện thế nào? Mong luật sư tư vấn. Chúng tôi xin cảm ơn.

Trả lời tư vấn: Cảm ơn bạn đã gửi câu hỏi tư vấn đến công ty Luật Minh Gia chúng tôi, chúng tôi xin tư vấn cho trường hợp của bạn như sau:

Theo khoản 4 Điều 5 Luật đất đai 2013 thì “cơ sở tôn giáo gồm chùa, nhà thờ, nhà nguyện, thánh thất, thánh đường, niệm phật đường, tu viện, trường đào tạo riêng của tôn giáo, trụ sở của tổ chức tôn giáo và cơ sở khác của tôn giáo;”

Căn cứ Điều 159 Luật đất đai 2013 quy định về đất cơ sở tôn giáo

1. Đất cơ sở tôn giáo gồm đất thuộc chùa, nhà thờ, nhà nguyện, thánh thất, thánh đường, niệm phật đường, tu viện, trường đào tạo riêng của tôn giáo, trụ sở của tổ chức tôn giáo, các cơ sở khác của tôn giáo được Nhà nước cho phép hoạt động.

2. Ủy ban nhân dân cấp tỉnh căn cứ vào chính sách tôn giáo của Nhà nước, quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt quyết định diện tích đất giao cho cơ sở tôn giáo.”

Như vậy thì nếu bạn muốn hiến đất cho chùa thì cần phải thực hiện theo trình tự, thủ tục sau:

- Cơ sở tôn giáo lập dự án mở rộng cơ sở tôn giáo trình cơ quan có thẩm quyền phê duyệt.

- Người có đất hiến tặng tự nguyện trả lại đất cho Nhà nước. 

- Trên cơ sở dự án mở rộng cơ sở tôn giáo đã được phê duyệt và hồ sơ tự nguyện trả đất để hiến tặng cho cơ sở tôn giáo, Nhà nước sẽ thực hiện thủ tục thu hồi đất của người hiến tặng và giao đất cho cơ sở tôn giáo. Cơ sở tôn giáo được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất đối với đất được giao này.
 
Trận trọng!
CV Đặng Dịu – Công ty Luật Minh Gia
Hotline: 1900.6169