Mai Hồng

Tặng cho đất có cần chữ ký của tất cả các thành viên trong gia đình không?

Luật sư tư vấn trường hợp hỏi về: Hợp đồng tặng cho quyền sử dụng đất có cần sự đồng ý của tất cả các thành viên trong hộ gia đình hay không? và các vấn đề khác liên quan, cụ thể như sau:

Chào luật sư Công ty luật Minh Gia,Tôi có thắc mắc mong được giải đáp. Từ năm 2012- 2013, sổ đỏ đứng tên hộ gia đình khi điều chỉnh cho tặng có cần chữ ký của các thành viên trong gia đình không, mặc dù các thành viên trong gia đình có vợ có chồng đi làm ăn xa? Xin chỉ rõ điều này trong bộ luật đất đai 2013 vì tôi chỉ thấy trong Nghị định 43/2014, khi chuyển nhượng đất mới cần chữ ký của các thành viên trong gia đình. Như vậy con trai trưởng đi làm giấy mẹ tặng toàn bộ sổ đỏ đứng tên hộ bà không cần chữ ký các thành viên là đúng hay sai? Tôi xin cảm ơn.

Trả lời: Cám ơn bạn đã gửi câu hỏi tư vấn đến Công ty Luật Minh Gia, trường hợp của bạn chúng tôi xin giải quyết như sau:

Trường hợp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đứng tên hộ gia đình thì xác định là sở hữu chung của các thành viên gia đình theo quy định tại điều 212 Bộ luật dân sự năm 2015. Cụ thể:

"Điều 212: Sở hữu chung của các thành viên trong gia đình.

1. Tài sản của các thành viên gia đình cùng sống chung gồm tài sản do các thành viên đóng góp, cùng nhau tạo lập nên và những tài sản khác được xác lập quyền sở hữu theo quy định của Bộ luật này và luật khác có liên quan.

2. Việc chiếm hữu, sử dụng, định đoạt tài sản chung của các thành viên gia đình được thực hiện theo phương thức thỏa thuận. Trường hợp định đoạt tài sản là bất động sản, động sản có đăng ký, tài sản là nguồn thu nhập chủ yếu của gia đình phải có sự thỏa thuận của tất cả các thành viên gia đình là người thành niên có năng lực hành vi dân sự đầy đủ, trừ trường hợp luật có quy định khác.

Trường hợp không có thỏa thuận thì áp dụng quy định về sở hữu chung theo phần được quy định tại Bộ luật này và luật khác có liên quan, trừ trường hợp quy định tại Điều 213 của Bộ luật này"

Do đó, việc thực hiện giao dịch liên quan đến quyền sử dụng đất của hộ gia đình phải được sự đồng ý của tất cả các thành viên trong gia đình, tức là phải có chữ ký của tất cả các thành viên trong hộ gia đình. 

Trân trọng!

P. Luật sư tư vấn luật Đất đai - Công ty Luật Minh Gia

Gọi ngay