Phùng Gái

Quyền lợi của người dân khi các cán bộ đo đạc đất đo thiếu đất ?

Câu hỏi tư vấn: Chào luật sư, cho tôi hỏi: Cán bộ đo đạt đất không đo theo đúng chỉ thị của chủ đất, tự ý điều chỉnh diện tích không giống lúc đo đạt,không biết là sai xót của người đo hay do chủ đất là nông dân thật thà,tin tưởng cán bộ quá nên không biết mình mất đất, khi vào nhận sổ mới chỉ kí tên nhận mà không xem kỹ đến khi có tranh chấp thì lấy ra mới phát hiện.Vậy bây giờ có cách nào giúp chủ đất nông dân lấy lại số đất như lúc đầu không? Xin tư vấn quy định pháp luật về trường hợp này, c

Trả lời tư vấn:

Cảm ơn câu hỏi của bạn dành cho công ty Minh Gia chúng tôi ,để trả lời thắc mắc của bạn chúng tôi xin tư vấn cho bạn như sau:

Trước hết,việc lập ,chỉnh lý bản đồ địa chính do ủy ban nhân dân tỉnh thực hiện .Uỷ ban nhân dân tỉnh  giao việc đo đạc,chỉnh lý này do các cán bộ phụ chách,nên việc cán bộ làm không đúng trách nhiệm của mình (đo đạc không đúng với diện tích thực… ) thì người dân có quyền yêu cầu thẩm định ,kiểm tra lại số diện tích thực với số diện tích hiện tại …Quy định tại Khoản 4 điều 31 Luật đất đai 2013.

Điều 31. Lập, chỉnh lý bản đồ địa chính
4. Ủy ban nhân dân cấp tỉnh tổ chức thực hiện việc lập, chỉnh lý và quản lý bản đồ địa chính ở địa phương.

Đồng thời theo Thông tư 25/2014/TT-BTNMT quy định về bản đồ địa chính .Cụ thể hơn tại Điều 11. Xác định ranh giới thửa đất, lập bản mô tả ranh giới, mốc giới thửa đất

1. Xác định ranh giới thửa đất

1.1. Trước khi đo vẽ chi tiết, cán bộ đo đạc phải phối hợp với người dẫn đạc (là công chức địa chính cấp xã hoặc cán bộ thôn, xóm, ấp, tổ dân phố... để được hỗ trợ, hướng dẫn việc xác định hiện trạng, ranh giới sử dụng đất), cùng với người sử dụng, quản lý đất liên quan tiến hành xác định ranh giới, mốc giới thửa đất trên thực địa, đánh dấu các đỉnh thửa đất bằng đinh sắt, vạch sơn, cọc bê tông, cọc gỗ và lập Bản mô tả ranh giới, mốc giới thửa đất để làm căn cứ thực hiện đo đạc ranh giới thửa đất; đồng thời, yêu cầu người sử dụng đất xuất trình các giấy tờ liên quan đến thửa đất (có thể cung cấp bản sao các giấy tờ đó không cần công chứng, chứng thực).

1.2. Ranh, giới thửa đất được xác định theo hiện trạng đang sử dụng, quản lý và chỉnh lý theo kết quả cấp Giấy chứng nhận, bản án của tòa án có hiệu lực thi hành, kết quả giải quyết tranh chấp của cấp có thẩm quyền, các quyết định hành chính của cấp có thẩm quyền có liên quan đến ranh giới thửa đất.

Trường hợp đang có tranh chấp về ranh giới thửa đất thì đơn vị đo đạc có trách nhiệm báo cáo bằng văn bản cho Ủy ban nhân dân cấp xã nơi có thửa đất để giải quyết. Trường hợp tranh chấp chưa giải quyết xong trong thời gian đo đạc ở địa phương mà xác định được ranh giới thực tế đang sử dụng, quản lý thì đo đạc theo ranh giới thực tế đang sử dụng, quản lý đó; nếu không thể xác định được ranh giới thực tế đang sử dụng, quản lý thi được phép đo vẽ khoanh bao các thửa đất tranh chấp; đơn vị đo đạc có trách nhiệm lập bản mô tả thực trạng phần đất đang tranh chấp thành 02 bản, một bản lưu hồ sơ đo đạc, một bản gửi Ủy ban nhân dân cấp xã để thực hiện các bước giải quyết tranh chấp tiếp theo theo thẩm quyền.

2.2. Trường hợp trên giấy tờ pháp lý về quyền sử dụng đất có sơ đồ thể hiện ranh giới thửa đất nhưng khác với ranh giới thửa đất theo hiện trạng khi đo vẽ thì trên Bản mô tả ranh giới, mốc giới thửa đất phải thể hiện ranh giới theo hiện trạng và ranh giới theo giấy tờ đó.

2.3. Trường hợp ranh giới thửa đất đang có tranh chấp thì trên Bản mô tả ranh giới, mốc giới thửa đất thể hiện đồng thời theo hiện trạng đang sử dụng, quản lý và theo ý kiến của các bên liên quan.

Như vậy ,Đối với trường hợp của bạn thì cán bộ đo đạc đã  không đo đạc đúng theo như chỉ thị của chủ đất ,tự ý điều chỉnh đất .Nhưng lại không phát hiện ra sự sai sót này cho tới khi có tranh chấp xảy ra mới phát hiện.Vì vậy khi phát hiện ra sai sot này  thì đơn vị đo đạc có trách nhiệm báo cáo bằng văn bản cho Ủy ban nhân dân cấp xã nơi có thửa đất để giải quyết .Căn cứ Tại Điều 11 Thông tư 25 /2014/TT-BTNMT đã được nêu ra ở trên

Trường hợp mà vẫn không được đo đạc lại bạn có thể khiếu nại nên Uỷ ban nhân nhân nơi bạn cư trú yêu cầu được tiến hành đo đạc ,kiểm tra lại .
Còn trong trường hợp đã khởi kiện nên tòa thì bạn có thể yêu cầu Tòa cho thẩm định lại tại chỗ.
 

Trên đây là nội dung tư vấn của Luật Minh Gia về vấn đề bạn yêu cầu tư vấn: Quyền lợi của người dân khi các cán bộ đo đạc đất đo thiếu đất ?. Nếu còn vướng mắc, chưa rõ hoặc cần hỗ trợ pháp lý khác bạn vui lòng liên hệ qua Email hoặc gọi điện đến bộ phận luật sư tư vấn trực tuyến - Số điện thoại liên hệ 1900.6169 để được giải đáp, hỗ trợ kịp thời.

 

Trân trọng !
Cv - P.Gái - Luật Minh Gia

Hotline: 1900.6169