Hỏi đáp pháp luật Đất đai

 • Nhà nước bồi thường như thế nào khi thu hồi đất công ích?

  • 22/01/2021
  • Vũ Thị Thanh Thủy
  • Pháp luật quy định như thế nào về quyền cho thuê đất của UBND cấp xã? Nhà nước khi thu hồi đất công ích thì người thuê đất có được bồi thường không?

  1. Luật sư tư vấn

  Nhằm tạo điều kiện cho các hộ gia đình, cá nhân có thêm thu nhập, hiện nay rất nhiều UBND cấp xã đã cho thuê quỹ đất nông nghiệp sử dụng vào mục đích công ích do mình đang quản lý để hộ gia đình, cá nhân có điều kiện phát triển kinh tế. Quyền lợi của người thuê đất công ích như thế nào khi nhà nước thu hồi đất?

  Nếu bạn cũng đang có nhu cầu tư vấn các vấn đề liên quan đến thuê đất công ích nêu trên hoặc bạn có nhu cầu tư vấn các vấn đề khác liên quan đến đất đai thì hãy liên hệ với công ty Luật Minh Gia thông qua các hình thức như gửi Email tư vấn hoặc gọi tới số 1900.6169 để được bộ phận tư vấn pháp luật đất đai của chúng tôi tư vấn cụ thể về các vấn đề này.

  2. Nội dung tư vấn

  Câu hỏi tư vấn: Thưa luật sư, cho tôi hỏi năm 2002 nhà tôi được Ủy ban phường tạo điều kiện thuê 600m2 nông nghiệp đất để sản xuất thủ công mỹ nghệ, nhà tôi bồi thường đất nông nghiệp cho hợp tác xã để xây dựng phần đất được thuê để sản xuất, có làm hợp đồng khi nào nhà nước lấy sẽ bồi thường thỏa đáng tiền xây dựng. Đến 2017, Nhà nước đứng ra thu hồi phần đất trên để giao cho doanh nghiệp khác xây dựng bãi đổ xe và trung tâm thương mại, nhưng phần đất của nhà tôi không nằm trong bãi đổ xe và trung tâm thương mai, mà họ thu hồi với mục đích cắt đất chia ô để bán. Mong luật sư tư vấn cho gia đình tôi, tôi xin chân thành cảm ơn?

  Nội dung tư vấn: Cảm ơn bạn đã gửi câu hỏi tư vấn đến Công ty Luật Minh Gia, chúng tôi xin tư vấn cho trường hợp của bạn như sau:

  Thứ nhất, về thẩm quyền cho thuê đất của Ủy ban nhân dân cấp xã:

  Căn cứ K3 Đ59 Luật Đất đai năm 2013:

  Điều 59. Thẩm quyền giao đất, cho thuê đất, cho phép chuyển mục đích sử dụng đất

  3. Ủy ban nhân dân cấp xã cho thuê đất thuộc quỹ đất nông nghiệp sử dụng vào mục đích công ích của xã, phường, thị trấn.

  Theo đó, UBND xã/phường chỉ có thẩm quyền cho thuê đất thuộc quỹ đất nông nghiệp sử dụng vào mục đích công ích của xã/phường/thị trấn. Trong trường hợp của bạn, UBND cấp xã ký hợp đồng cho thuê đất nông nghiệp để sản xuất kinh doanh (sử dụng vào mục đất phi nông nghiệp) là phù hợp với quy định của pháp luật. Và cũng theo đó, nhà bạn phải tuân thủ đúng các nội dung của hợp đồng cho thuê đất này: về thời hạn sử dụng đất, mục đích sử dụng đất, thực hiện các quyền trên đất,…

  Thứ hai, về vấn đề bồi thường khi nhà nước thu hồi đất công ích:

  - Căn cứ thu hồi đất: Theo quy định của Luật Đất đai, có 03 căn cứ thu hồi đất:

  1) Thu hồi đất để phát triển kinh tế-xã hội vì lợi ích quốc gia, công cộng;

  2) Thu hồi đất vì mục đích quốc phòng, an ninh;

  3) Thu hồi đất do vi phạm pháp luật về đất đai.

  Theo thông tin bạn cung cấp, để xác định Nhà nước thu hồi đất nông nghiệp để phân lô bán nền có thuộc một trong các căn cứ thu hồi đất theo quy định pháp luật hay không thì còn phải phụ thuộc vào kế hoạch sử dụng đất hàng năm của UBND cấp huyện đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt.

  - Bồi thường khi nhà nước thu hồi đất:

  Trường hợp nhà nước thu hồi đất nông nghiệp thuộc quỹ đất công ích của xã/phường/thị trấn vì mục đích quốc phòng, an ninh; phát triển kinh tế-xã hội vì lợi ích quốc gia công cộng thì sẽ được bồi thường chi phí đầu tư vào đất còn lại. Theo K2 Đ3 Nghị định 47/2014/NĐ-CP:

  Điều 3. Bồi thường chi phí đầu tư vào đất còn lại khi Nhà nước thu hồi đất vì mục đích quốc phòng, an ninh; phát triển kinh tế - xã hội vì lợi ích quốc gia, công cộng

  2. Chi phí đầu tư vào đất còn lại là các chi phí mà người sử dụng đất đã đầu tư vào đất phù hợp với mục đích sử dụng đất nhưng đến thời điểm cơ quan nhà nước có thẩm quyền quyết định thu hồi đất còn chưa thu hồi hết. Chi phí đầu tư vào đất còn lại gồm toàn bộ hoặc một phần của các khoản chi phí sau:

  a) Chi phí san lấp mặt bằng;

  b) Chi phí cải tạo làm tăng độ màu mỡ của đất, thau chua rửa mặn, chống xói mòn, xâm thực đối với đất sử dụng vào mục đích sản xuất nông nghiệp;

  c) Chi phí gia cố khả năng chịu lực chống rung, sụt lún đất đối với đất làm mặt bằng sản xuất kinh doanh;

  d) Chi phí khác có liên quan đã đầu tư vào đất phù hợp với mục đích sử dụng đất.

  Theo đó, nếu nhà nước thu hồi đất nông nghiệp thuộc quỹ đất công ích của UBND cấp xã thì nhà bạn sẽ được bồi thường các khoản chi phí đầu tư vào đất còn lại theo quy định của pháp luật. Tuy nhiên để được hưởng khoản bồi thường này, bạn phải xuất trình được hồ sơ, chứng từ chứng minh đã đầu tư vào đất, nếu không có hồ sơ, chứng từ chứng minh thì UBND cấp tỉnh căn cứ tình hình thực tế tại địa phương quy định việc xác định chi phí đầu tư vào đất còn lại;

  Ngoài ra, theo Đ24 Nghị định 47/2014/NĐ-CP, bạn còn được hỗ trợ khi nhà nước thu hồi đất công ích:

  Điều 24: Hỗ trợ khi nhà nước thu hồi đất công ích của xã, phường, thị trấn

  Trường hợp đất thu hồi thuộc quỹ đất công ích của xã, phường, thị trấn thì được hỗ trợ; mức hỗ trợ cao nhất có thể bằng mức bồi thường; mức hỗ trợ cụ thể do Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quy định; tiền hỗ trợ được nộp vào ngân sách nhà nước và được đưa vào dự toán ngân sách hàng năm của xã, phường, thị trấn; tiền hỗ trợ chỉ được sử dụng để đầu tư xây dựng các công trình hạ tầng, sử dụng vào mục đích công ích của xã, phường, thị trấn.

  Trên đây là nội dung tư vấn của Luật Minh Gia về vấn đề bạn yêu cầu tư vấn. Nếu còn vướng mắc, chưa rõ bạn vui lòng liên hệ đến Luật Minh Gia chúng tôi để được giải đáp.

Bài viết nổi bật