Tuấn Luật sư

Muốn chuyển từ đất trồng lúa sang đất trồng cây hàng năm làm thế nào?

Hiện tại tôi có thửa đất Trồng lúa Diện tích 1200 mét vông, mã ký hiệu LUK, nay tôi muốn chuyển đổi mục đích sử dụng thửa đất này thành đất trồng cây lâu năm( để trồng cây Gỗ Sưa đỏ) có được không, Nếu chuyển đổi được thì kính nhờ luật sư hướng dẫn quy trình thủ tục chuyển đổi. và cơ quan nào thực hiện việc chuyển đổi này, Xin chân thành cảm ơn!

 

Trả lời: Chào anh/chị! Đối với yêu cầu hỗ trợ của anh/chị chúng tôi tư vấn như sau:

 

Luật Đất đai 2013 có quy định về chuyển mục đích sử dụng đất tại Điều 57 như sau:

 

Điều 57. Chuyển mục đích sử dụng đất

 

1. Các trường hợp chuyển mục đích sử dụng đất phải được phép của cơ quan nhà nước có thẩm quyền bao gồm:

 

a) Chuyển đất trồng lúa sang đất trồng cây lâu năm, đất trồng rừng, đất nuôi trồng thủy sản, đất làm muối;

...

Theo quy định trên, muốn chuyển mục đích đất trồng lúa sang đất trông cây lâu năm (cây gỗ sưa đỏ) bạn cần thông qua sự cho phép của cơ quan có thẩm quyền. Luật đất đai 2013 cũng có quy định về thẩm quyền cho phép chuyển mục đích sử dụng đất tại Điều 59, cụ thể:

 

Điều 59. Thẩm quyền giao đất, cho thuê đất, cho phép chuyển mục đích sử dụng đất

...

2. Ủy ban nhân dân cấp huyện quyết định giao đất, cho thuê đất, cho phép chuyển mục đích sử dụng đất trong các trường hợp sau đây:

 

a) Giao đất, cho thuê đất, cho phép chuyển mục đích sử dụng đất đối với hộ gia đình, cá nhân. Trường hợp cho hộ gia đình, cá nhân thuê đất, cho phép chuyển mục đích sử dụng đất nông nghiệp để sử dụng vào mục đích thương mại, dịch vụ với diện tích từ 0,5 héc ta trở lên thì phải có văn bản chấp thuận của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh trước khi quyết định;

...

 

Như vậy, muốn chuyển mục đích sử dụng của thửa đất trồng lúa nói trên, gia đình bạn cần nộp hồ sơ xin chuyển mục đích sử dụng đất đến UBND cấp Huyện nơi có đất để được xem xét giải quyết, Hồ sơ xin chuyển mục đích sử dụng đất bao gồm:


- Đơn đăng ký biến động đất đai, tài sản gắn liền với đất theo Mẫu số 09/ĐK ban hành kèm Thông tư số 24/2014/TT-BTNMT; 

- Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất; Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất; Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở và quyền sử dụng đất ở (sau đây gọi chung là Giấy chứng nhận). 


Đồng thời, Trình tự, thủ tục đăng ký chuyển mục đích sử dụng đất không phải xin phép cơ quan nhà nước có thẩm quyền như sau: 

Bước 1: Người sử dụng đất nộp hồ sơ tại nơi tiếp nhận hồ sơ quy định tại các Khoản 2, 3, 4 và 5 Điều 60 của Nghị định số 43/2014/NĐ-CP; 


Bước 2:  Văn phòng đăng ký đất đai có trách nhiệm kiểm tra hồ sơ; xác minh thực địa trong trường hợp cần thiết; xác nhận vào Đơn đăng ký; xác nhận mục đích sử dụng đất vào Giấy chứng nhận; chỉnh lý, cập nhật biến động vào hồ sơ địa chính, cơ sở dữ liệu đất đai (nếu có); trao Giấy chứng nhận cho người được cấp hoặc gửi Ủy ban nhân dân cấp xã để trao đổi với trường hợp nộp hồ sơ tại cấp xã.

 

Trân trọng
P.Luật sư tư vấn luật Đất đai – Công ty Luật Minh Gia

Để giải quyết nhanh nhất vấn đề của bạn, hãy liên hệ

Tư vấn miễn phí