LS Nguyễn Mạnh Tuấn

Mẫu đơn kháng cáo vụ án đất đai

Nội dung mẫu đơn kháng cáo vụ án về đất đai gồm thông tin về bên yêu cầu kháng cáo, nội dung bản án cấp sơ thẩm, lý do và nội dung kháng cáo và các vấn đề khác liên quan, cụ thể như đính kèm trên đây:

mau-don-khang-cao-vu-an-ve-dat-dai-jpg-02072013120803-U1.jpg

Kháng cáo vụ án về đất đai

Biểu mẫu đơn kháng cáo vụ án về đất đai theo đây chỉ mang tính chất tham khảo, quý vị cần tìm hiểu và nghiên cứu quy định pháp luật liên quan hoặc tham khảo ý kiến tư vấn của luật sư trước khi áp dụng vào trường hợp cụ thể.

 
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hà nội, ngày .... tháng .... năm 20....

ĐƠN KHÁNG CÁO


Kính gửi:           - Toà án nhân dân quận ......................................

                            - Toà án nhân dân thành phố Hà Nội

Tôi tên là: Nguyễn Văn A                              

CMND số:0123456789 do công an thành phố Hà Nội cấp ngày:01/01/01

Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: Hà Nội

Tôi là bị đơn trong vụ án “đòi quyền sử dụng đất” do Toà án nhân dân quận T xét xử sơ thẩm ngày 01/01/01, bản án DSST số..................................

Nội dung kháng cáo:

Theo án sơ thẩm tuyên với nội dung .........................................................................

Tôi cho rằng quyết định trên của Toà sơ thẩm là chưa khách quan, không đúng qui định pháp luật, không đảm bảo quyền lợi hợp pháp của gia đình tôi, vì các lý do sau:

 - ...........................................................................................................................

- .............................................................................................................................

- Việc giao đất giãn dân của địa phương có quá nhiều sai sót, nhầm lẫn và vi phạm  nghiêm trọng trình tự, thủ tục: không có hồ sơ xét giao đất, Biên bản họp xét không đầy đủ chính xác, Sổ mục kê, sổ quản lý không chính xác, không đầy đủ....

- Trong sổ mục kê, sổ quản lý đất giãn dân có sự nhầm lẫn giữa tên bị đơn Nguyễn ..................... với tên của nguyên đơn Nguyễn Thị ...................... Thực tế tại địa phương không có ai gọi bà .......... là .................

- Bị đơn – ...................... – xây nhà, sử dụng ổn định không tranh chấp, khiếu kiện trên năm, từ năm 1992 đến trước ngày lập hồ sơ giải phóng mặt bằng.

- Trong trường hợp bị tước quyền sử dụng đất thì chắc chắn rằng cả gia đình bà ................ sẽ không còn nơi cư trú nào khác.

Vì những lý do trên tôi kháng cáo toàn bộ bản án sơ thẩm xét xử ngày ............... và kính đề nghị Quí Toà xét xử lại vụ án theo trình tự phúc thẩm theo hướng .............................................................................................

Trên đây là nội dung và những yêu cầu kháng cáo, kính mong quí cơ quan xem xét.

Tôi xin chân thành cảm ơn!

Người  làm đơn

(ký, ghi rõ họ tên)


P. Luật sư Đất đai - Công ty Luật Minh Gia

Để giải quyết nhanh nhất vấn đề của bạn, hãy liên hệ

Liên hệ tư vấn