Hỏi đáp pháp luật Đất đai

 • Làm thế nào khi Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất bị sai sót?

  • 22/01/2021
  • Vũ Thị Thanh Thủy
  • Hiện nay, tình trạng sai sót thông tin trên Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và hiện trạng sử dụng đất hiện tại, các giấy tờ về quyền sử dụng đất diễn ra khá phổ biến, làm ảnh hưởng đến quyền và lợi ích hợp pháp của người sử dụng đất. Vậy, nếu gặp phải trường hợp này thì giải quyết như thế nào? Pháp luật quy định về thủ tục ra sao?

  1. Luật sư tư vấn

  Gần đây, chúng tôi nhận được rất nhiều yêu cầu tư vấn về trường hợp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất có sai sót so với hồ sơ kê khai. Theo quy định của Luật Đất đai, Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất là chứng thư pháp lý xác nhận quyền sử dụng đất hợp pháp của người sử dụng đất. Do vậy, để đảm bảo quyền lợi hợp pháp của người sử dụng đất, bạn cần phải làm thủ tục đính chính Giấy chứng nhận đã cấp.

  Nếu bạn cũng đang chưa rõ quy định của pháp luật về vấn đề này, bạn hãy liên hệ đến công ty Luật Minh Gia bằng cách gửi câu hỏi tư vấn hoặc Gọi  1900.6169.

  Ngoài ra, bạn có thể tham khảo tình huống sau đây để có thêm thông tin và đối chiếu với trường hợp của mình.

  2. Nội dung tư vấn

  Câu hỏi tư vấn: Kính chào Luật sư! Xin Luật sư chỉ dẫn cho tôi với... Sự việc như sau: Năm 2008, Công ty tôi có cắt một phần đất để bố trí chỗ ở cho 03 gia đình, có biên bản bàn giao đất của các phòng ban, cơ quan quản lý đất đai của tỉnh và TP. Sau đó Công ty có họp 3 gia đình chia mảnh đất nói trên thành 3 mảnh đều nhau, có biên bản kèm theo, được Chính quyền và Công đoàn công ty xác nhận, mỗi mảnh 131m2 và sau đó các gia đình làm nhà tạm để ở. Đến năm 2010, căn cứ vào các thủ tục nói trên để làm thủ tục chuyển đổi mục đích sử dụng và xin cấp bìa đỏ. Bìa đỏ đã được cấp; song từ đó đến nay cũng không để ý, đến nay xem lại bìa đỏ thì không đủ theo diện tích đã được bàn giao và chia cho các hộ GĐ, sơ đồ đất thì vẽ không đúng theo thực tế ngay từ ngày ấy, con đường xóm 1,5m và 2,4m đằng trước và sau mảnh đất thì bị đảo ngược... Vậy bây giờ chúng tôi muốn làm lại cho đúng theo các biên bản bàn giao và chia đất thì phải thực hiện như thế nào? Luật sư chỉ dẫn giùm. Xin trân trọng cảm ơn! 

  Luật sư tư vấn: Cảm ơn bạn đã gửi yêu cầu tư vấn tới Công ty Luật Minh Gia. Với trường hợp của bạn, chúng tôi tư vấn như sau:

  Theo thông tin bạn cung cấp, Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất có sự chênh lệch với quyết định giao đất về thông tin thửa đất, căn cứ Đ106 Luật Đất đai năm 2013:

  Điều 106. Đính chính, thu hồi Giấy chứng nhận đã cấp

  1. Cơ quan có thẩm quyền cấp Giấy chứng nhận có trách nhiệm đính chính Giấy chứng nhận đã cấp có sai sót trong các trường hợp sau đây:

  a) Có sai sót thông tin về tên gọi, giấy tờ pháp nhân hoặc nhân thân, địa chỉ của người sử dụng đất, chủ sở hữu tài sản gắn liền với đất so với giấy tờ pháp nhân hoặc nhân thân tại thời điểm cấp Giấy chứng nhận của người đó;

  b) Có sai sót thông tin về thửa đất, tài sản gắn liền với đất so với hồ sơ kê khai đăng ký đất đai, tài sản gắn liền với đất đã được cơ quan đăng ký đất đai kiểm tra xác nhận.

  Theo đó, nếu phát hiện thông tin thửa đất có sai sót so với quyết định giao đất bạn phải thực hiện thủ tục đính chính Giấy chứng nhận đã cấp.

  -  Về thủ tục đính chính:

  Theo quy định tại Đ83 Nghị định 43/2014/NĐ-CP:

  Điều 86. Thủ tục đính chính Giấy chứng nhận, Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở, Giấy chứng nhận quyền sở hữu công trình xây dựng đã cấp

  1. Người sử dụng đất, chủ sở hữu tài sản gắn liền với đất nộp Giấy chứng nhận, Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở, Giấy chứng nhận quyền sở hữu công trình xây dựng đã cấp có sai sót cho Văn phòng đăng ký đất đai để đính chính. Trường hợp sai sót do lỗi của người sử dụng đất, chủ sở hữu tài sản gắn liền với đất thì người sử dụng đất, chủ sở hữu tài sản gắn liền với đất phải có đơn đề nghị để được đính chính.

  Trường hợp Văn phòng đăng ký đất đai phát hiện Giấy chứng nhận, Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở, Giấy chứng nhận quyền sở hữu công trình xây dựng đã cấp có sai sót thì thông báo cho người sử dụng đất biết và yêu cầu người sử dụng đất, chủ sở hữu tài sản gắn liền với đất nộp Giấy chứng nhận đã cấp để thực hiện đính chính.

  2. Văn phòng đăng ký đất đai có trách nhiệm kiểm tra; lập biên bản kết luận về nội dung và nguyên nhân sai sót; lập hồ sơ trình cơ quan có thẩm quyền thực hiện đính chính vào Giấy chứng nhận, Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở, Giấy chứng nhận quyền sở hữu công trình xây dựng đã cấp có sai sót; đồng thời chỉnh lý nội dung sai sót vào hồ sơ địa chính, cơ sở dữ liệu đất đai.

  3. Trường hợp đính chính mà người được cấp Giấy chứng nhận, Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở, Giấy chứng nhận quyền sở hữu công trình xây dựng có yêu cầu cấp đổi sang Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất thì Văn phòng đăng ký đất đai trình cơ quan có thẩm quyền để cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất.

  Theo đó, bạn cần chuẩn bị:

  1. Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đã cấp sai;
  2. Quyết định giao đất có xác nhận của cơ quan có thẩm quyền.

  Bạn nộp hồ sơ tại Văn phòng đăng ký đất đai để Văn phòng đăng ký đất đai kiểm tra, lập biên bản kết luận về nội dung và nguyên nhân sai sót, lập hồ sơ trình cơ quan có thẩm quyền thực hiện đính chính Giấy chứng nhận đã cấp và điều chỉnh nội dung vào hồ sơ địa chính.

Bài viết nổi bật