1. Trang chủ
 2.  › 
 3. Hỏi đáp pháp luật
 4.  › 
 5. Hỏi đáp Đất đai
 • Hướng dẫn thủ tục đề nghị cấp phép xây dựng theo Nghị định 59/2015/NĐ-CP

  • 22/06/2015
  • Luật sư Nguyễn Mạnh Tuấn
  • Nghị định 59/2015/NĐ-CP hướng dẫn chi tiết về hồ sơ đề nghị cấp phép xây dựng trong các trường hợp cụ thể như sau:


  Hướng dẫn thủ tục đề nghị cấp phép xây dựng theo Nghị định 59/2015/NĐ-CP
  Hướng dẫn thủ tục cấp phép xây dựng theo Nghị định 59/2015/NĐ-CP?


  Thủ tục đối với công trình tín ngưỡng: Hồ sơ đề nghị cấp phép xây dựng Đối với công trình tín ngưỡng bao gồm:

  - Đơn đề nghị cấp phép xây dựng (theo mẫu).
   
  - Bản sao một trong những giấy tờ chứng minh quyền sử dụng đất theo pháp luật đất đai.
   
  - Bản vẽ thiết kế xây dựng công trình đã được thẩm định theo quy định.
   
  - Bản kê khai năng lực, kinh nghiệm của tổ chức thiết kế, cá nhân chủ nhiệm, chủ trì thiết kế và chứng chỉ hành nghề.
   
  Thủ tục đối với công trình cơ quan ngoại giao, công trình quốc tế: Hồ sơ đề nghị cấp phép xây dựng đối với công trình cơ quan ngoại giao, công trình quốc tế bao gồm:
   
  - Đơn đề nghị cấp phép xây dựng (theo mẫu).
   
  - Bản sao một trong những giấy tờ chứng minh quyền sử dụng đất theo pháp luật đất đai.
   
  - Bản vẽ thiết kế xây dựng công trình đã được thẩm định theo quy định.
   
  - Các tài liệu khác theo quy định của Hiệp định hoặc Điều ước quốc tế mà Chính phủ Việt Nam đã ký kết.
   
  Cấp phép xây dựng theo giai đoạn: Thủ tục hồ sơ bao gồm:
   
  - Đơn đề nghị cấp phép xây dựng (theo mẫu).
   
  - Bản sao một trong những giấy tờ chứng minh quyền sử dụng đất theo pháp luật đất đai.
   
  - Bản vẽ thiết kế xây dựng công trình đã được thẩm định theo từng giai đoạn.
   
  - Bản sao quyết định phê duyệt dự án đầu tư xây dựng với công trình quy định phải lập dự án.
   
  Cấp phép xây dựng các dự án: Thủ tục hồ sơ bao gồm:
   
  - Đơn đề nghị cấp giấy phép xây dựng;
   
  - Bản sao một trong những giấy tờ chứng minh quyền sử dụng đất theo quy định của pháp luật về đất đai;
   
  - Bản sao quyết định phê duyệt dự án, quyết định đầu tư.
   
  - Bản vẽ thiết kế xây dựng của từng công trình đề nghị cấp giấy phép xây dựng, văn bản thẩm định thiết kế với công trình có yêu cầu do cơ quan chuyên môn về xây dựng thẩm định.
   
  - Bản kê khai năng lực, kinh nghiệm của tổ chức thiết kế, cá nhân là chủ nhiệm, chủ trì thiết kế xây dựng, kèm theo bản sao chứng chỉ hành nghề của chủ nhiệm, chủ trì thiết kế.

  Tham khảo thêm: Nghị định 59/2015 về quản lý dự án đầu tư xây dựng


  P. Luật sư tư vấn - Công ty Luật Minh Gia

Bài viết nổi bật

TƯ VẤN PHÁP LUẬT TRỰC TUYẾN

Hỗ trợ miễn phí

 1900 6169