Phạm Diệu

Hỏi về cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất

Hiện nay pháp luật quy định như thế nào về giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Thủ tục xin cấp giấy chứng nhận được quy định như thế nào? Luật Minh Gia sẽ giải đáp cụ thể về vấn đề này.

1. Luật sư tư vấn quy định về Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất

Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất là chứng thư pháp lý để Nhà nước xác nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở, tài sản khác gắn liền với đất hợp pháp của người có quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và quyền sở hữu tài sản khác gắn liền với đất. Vậy khi nào người sử dụng đất được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất? Những tài sản nào được thể hiện trên giấy chứng nhận?

Đây là thắc mắc, đã có rất nhiều khách hàng đã liên hệ với Luật Minh Gia để được tư vấn. Nếu bạn cũng có những thắc mắc, băn khoăn về vấn đề này thì hãy liên hệ với Luật Minh Gia, Luật sư chúng tôi sẽ hướng dẫn, tư vấn để bạn nắm được các quy định về vấn đề này.

Để liên hệ với chúng tôi và yêu cầu tư vấn, bạn vui lòng gửi câu hỏi hoặc Gọi: 1900.6169, bên cạnh đó bạn có thể tham khảo thêm thông qua tình huống chúng tôi tư vấn sau đây:

2. Luật sư tư vấn quy định về thủ tục xin cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất

Câu hỏi tư vấn: Tôi hiện đang công tác tại một Tổng công ty nhà nước. Cơ quan đang giao tôi thực hiện việc làm các thủ tục với các Cấp có thẩm quyền của địa phương để xin cấp Giấy chứng nhận Quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất. Xin Luật gia tư vấp giúp tôi: Những tài sản nào (ví dụ: nhà ở, nhà ăn, phân xưởng, nhà WC, đường sá, cầu cống, sân vườn, đường đi, vườn hoa...) thì đươc coi là tài sản gắn liền với đất và được đưa vào Giấy chứng nhận Quyền sử dụng đất? Quyết định, Nghị định hay văn bản nào của Cấp có thẩm quyền quy định chi tiết nội dung trên và hướng dẫn trình tự các bước tiến hành. Mong nhận được lời giải đáp từ Luật gia!

Trả lời tư vấn: Cảm ơn bạn đã tin tưởng gửi yêu cầu tư vấn tới Công ty Luật Minh Gia. Với nội dung chị yêu cầu tư vấn, Công ty Luật Minh Gia trả lời tư vấn như sau:

Theo quy định tại Điều 104 Luật đất đai 2013 quy định về tài sản gắn liền với đất như sau:

“1. Tài sản gắn liền với đất được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất bao gồm nhà ở, công trình xây dựng khác, rừng sản xuất là rừng trồng và cây lâu năm có tại thời điểm cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất.

2. Việc cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất đối với tài sản gắn liền với đất thực hiện theo quy định của Chính phủ.” .

Như vậy, căn cứ theo quy định trên thì tài sản gắn liền với đất được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất bao gồm nhà ở, công trình xây dựng khác, rừng sản xuất là rừng trồng và cây lâu năm.Tuy nhiên, vấn đề ghi tài sản gắn liền với đất trong Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất sẽ được hướng dẫn cụ thể theo quyết định của mỗi địa phương. Do đó trong trường hợp này, bạn có thể tìm hiểu các Quyết định của địa phương để xác định những tài sản nào được ghi cụ thể trên Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.

Ngoài ra, về trình tự và thủ tục cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất bạn có thể tìm hiểu tại các văn bản sau

-Luật đất đai năm 2013;

-Nghị định 43/2014/NĐ-CP hướng dẫn thi hành Luật đất đai;

-Thông tư 23/2014/TT-BTNMT Quy định về Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất;

Trên đây là nội dung tư vấn của Luật Minh Gia về vấn đề bạn yêu cầu tư vấn: Hỏi về cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất. Nếu còn vướng mắc, chưa rõ hoặc cần hỗ trợ pháp lý khác bạn vui lòng liên hệ qua Email hoặc gọi điện đến bộ phận luật sư tư vấn trực tuyến - Số điện thoại liên hệ 1900.6169  để được giải đáp, hỗ trợ kịp thời.

Gọi ngay