Tuấn Luật sư

Điều kiện hưởng và cách tính chế độ bảo hiểm xã hội một lần

Bảo hiểm xã hội là quyền lợi của người lao động và tùy theo từng trường hợp người lao động sẽ nhận bảo hiểm xã hội một lần. Vậy cách tính bảo hiểm xã hội 1 lần như nào? Điều kiện hưởng bảo hiểm xã hội một lần là gì? Luật Minh Gia tư vấn như sau:

1. Luật sư tư vấn bảo hiểm xã hội

Hiện nat chính sách an sinh xã hội của người lao động ngày càng được nâng cao. Người lao động nào khi làm việc theo hợp đồng lao động cũng thuộc đối tượng tham gia đóng bảo hiểm xã hội. Tuy nhiên không phải ai cũng sẽ đóng bảo hiểm xã hội để hưởng lương hưu. Một vài người tham gia đóng bảo hiểm xã hội đã lựa chọn việc rút tiền bảo hiểm xã hội một lần. Vậy điều kiện rút tiền bảo hiểm xã hội một lần là gì? Cách tính bảo hiểm xã hội như thế nào?

Nếu bạn có những câu hỏi hoặc vướng mắc liên quan đến bảo hiểm xã hội và chưa biết tìm hiểu ở đâu thì bạn hãy liên hệ tới Luật Minh Gia bằng cách gửi câu hỏi hoặc Gọi: 1900.6169, ngoài ra bạn có thể tham khảo thêm tình huống mà Luật Minh Gia tư vấn dưới đây để có thêm kiến thức về bảo hiểm xã hội.

2. Điều kiện hưởng và cách tính bảo hiểm xã hội một lần

Câu hỏi: ​Em có thắc mắc muốn hỏi là trong thời gian làm việc em có đóng bảo hiểm xã hội vì lý do gia đình nên em nghỉ việc công ty nhận sổ bảo hiểm xã hội được 6 tháng vậy em có được lãnh tiền bảo hiểm không ạ? 

Trong khi đó lương em đóng bảo hiểm từ tháng 9/2014 mức lương là 2.890.000 và kết thúc đóng bảo hiểm tháng 3/2015 mức lương là 3.317.000. Vậy em phải tính số tiền bảo hiểm ra sao?

Điều kiện hưởng và cách tính chế độ bảo hiểm xã hội một lần
Bảo hiểm xã hội một lần

Trả lời: Cảm ơn bạn đã gửi câu hỏi đề nghị tư vấn đến Công ty Luật Minh Gia, trường hợp của bạn chúng tôi tư vấn như sau:

Về chế độ hưởng bảo hiểm xã hội một lần

Theo quy định tại điều 55 Luật bảo hiểm xã hội năm 2006 về bảo hiểm xã hội một lần đối với người không đủ điều kiện hưởng lương hưu có quy định:

"1. Người lao động quy định tại các điểm a, b, c và e khoản 1 Điều 2 của Luật này được hưởng bảo hiểm xã hội một lần khi thuộc một trong các trường hợp sau đây:

a) Đủ tuổi hưởng lương hưu theo quy định tại khoản 1 Điều 50 của Luật này mà chưa đủ hai mươi năm đóng bảo hiểm xã hội;

b) Suy giảm khả năng lao động từ 61% trở lên mà chưa đủ hai mươi năm đóng bảo hiểm xã hội;

c) Sau một năm nghỉ việc nếu không tiếp tục đóng bảo hiểm xã hội và có yêu cầu nhận bảo hiểm xã hội một lần mà chưa đủ hai mươi năm đóng bảo hiểm xã hội;

d) Ra nước ngoài để định cư".

Do đó, bạn chỉ có thể được hưởng bảo hiểm xã hội một lần khi thuộc một trong các trường hợp quy định tại khoản 1 điều này. Theo suy đoán của chúng tôi bạn thuộc trường hợp tại điểm c khoản này và bạn sẽ được hưởng bảo hiểm xã hội một lần nếu không tiếp tục đóng bảo hiểm và làm thủ tục để nhận bảo hiểm xã hội một lần.

Về mức hưởng bảo hiểm xã hội một lần

Mức hưởng bảo hiểm xã hội một lần được quy định tại điều 56 Luật bảo hiểm xã hội 2006:

"Điều 56. Mức hưởng bảo hiểm xã hội một lần

Mức hưởng bảo hiểm xã hội một lần được tính theo số năm đã đóng bảo hiểm xã hội, cứ mỗi năm tính bằng 1,5 tháng mức bình quân tiền lương, tiền công tháng đóng bảo hiểm xã hội".

Mức bình quân tiền lương được tính theo quy định tại với trường hợp của bạn quy định tại khoản 2, điều 60 Luật BHXH 2006:

"Điều 60. Mức bình quân tiền lương, tiền công tháng đóng bảo hiểm xã hội để tính lương hưu, trợ cấp một lần đối với người lao động tham gia bảo hiểm xã hội từ ngày Luật bảo hiểm xã hội có hiệu lực

2. Người lao động có toàn bộ thời gian đóng bảo hiểm xã hội theo chế độ tiền lương do người sử dụng lao động quyết định thì tính bình quân tiền lương, tiền công tháng đóng bảo hiểm xã hội của toàn bộ thời gian".

Do thời gian đóng bảo hiểm xã hội của bạn là từ 9/2014 đến tháng 3/2015 là 6 tháng thì thời gian đóng bảo hiểm xã hội của bạn được tính là nửa năm theo quy định tại điều 28 Nghị định số: 152/2006/NĐ-CP về mức lương hưu hằng tháng theo Điều 52 và trợ cấp một lần khi nghỉ hưu theo Điều 54 Luật Bảo hiểm xã hội được quy định như sau:

"5. Khi tính mức lương hưu hằng tháng và trợ cấp một lần khi nghỉ hưu quy định tại các khoản 1, 2 và khoản 4 Điều này nếu thời gian đóng bảo hiểm xã hội có tháng lẻ dưới 3 tháng thì không tính; từ đủ 3 tháng đến đủ 6 tháng tính là nửa năm; từ trên 6 tháng đến 12 tháng tính tròn là một năm". 

Vậy mức hưởng bảo hiểm xã hội một lần của bạn được tính như sau:

Bình quân tiền lương = (T9 + T10 + T11 + T12 + T1 + T2 + T3 ) / 6.

Trợ cấp bảo hiểm xã hội một lần bạn được hưởng: Bình quân tiền lương * 1,5 * 0,5.

Trên đây là nội dung tư vấn của Luật Minh Gia về vấn đề bạn yêu cầu tư vấn: Điều kiện hưởng và cách tính chế độ bảo hiểm xã hội một lần . Nếu còn vướng mắc, chưa rõ hoặc cần hỗ trợ pháp lý khác bạn vui lòng liên hệ qua Email hoặc gọi điện đến bộ phận luật sư tư vấn trực tuyến - Số điện thoại liên hệ 1900.6169 để được giải đáp, hỗ trợ kịp thời.

Trân trọng!

Công ty Luật Minh Gia

Gọi ngay