Ls Nguyễn Phương Lan

Đất nông nghiệp được giao từ năm 1998 có được bồi thường hay không?

Luật sư tư vấn về trường hợp đất nông nghiệp được nhà nước giao dài hạn từ năm 1998 khi thu hồi có được bồi thường hay không? Nội dung tư vấn như sau:


Nội dung tư vấn: Kính gửi các anh chị!

Gia đình em hiên đang sinh sống và làm việc tại Bắc Ninh.

Nhà em có một trang trai Ao cá và cấy lúa. Nhà em mua của Ủy ban nhân dân xã cấp giấy chứng nhân quyền sử dụng đất nông nghiệp hạn sử dụng là lâu dài từ năm 1998. Do qua bao nhiêu khóa chủ tịch nay họ lật lại hồ sơ và họ thông báo là Chính quyền ủy ban nhân dân xã năm 1998 bán và cấp quyển sử dụng đất sai và họ quyết định thu hồi. Cho em hỏi như vậy có hợp lý không, và trong trường hợp là bị thu hồi thì gia đình em có được bồi thường không và mức bồi thường là bao nhiêu? Quy định thế nào?
Nhà em là nông dân không biết nhờ cậy vào ai mong anh chị giải đáp họ gia đình em

Xin trân thành cám ơn !

Trả lời: Chào anh, cảm ơn anh đã gửi yêu cầu tư vấn cho công ty Luật Minh Gia chúng tôi, công ty xin tư vấn về trường hợp này như sau:

Thứ nhất, theo quy định tại Nghị định 64-CP ngày 27-9-1993 của Chính phủ về việc giao đất nông nghiệp cho hộ gia đình, cá nhân sử dụng ổn định lâu dài vào mục đích sản xuất nông nghiệp về thời hạn giao đất nông nghiệp như sau:

Điều 4.

1. Thời hạn giao đất nông nghiệp để trồng cây hàng năm, nuôi trồng thuỷ sản là 20 năm; để trồng cây lâu năm là 50 năm.

2. Thời hạn giao đất được tính như sau:

- Đối với đất của hộ gia đình, cá nhân được giao từ ngày 15 tháng 10 năm 1993 trở về trước, được tính thống nhất từ ngày 15 tháng 10 năm 1993;

- Đối với đất của hộ gia đình, cá nhân được giao sau ngày 15 tháng 10 năm 1993, thì tính từ ngày giao.


Bên cạnh đó, theo như yêu cầu của anh thì từ năm 1998 Uỷ ban nhân dân xã đã cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất nông nghiệp cho gia đình với thời hạn lâu dài thì anh nên xem xét lại những giấy tờ có liên quan đến việc giao đất nông nghiệp không thời hạn trên. Tuy nhiên, nhà nước thu hồi với lý do cấp quyền sử dụng đất sai thì với lý do mà anh trình bày có phần còn chưa rõ ràng vì chưa đủ dữ liệu bởi có thể là sai thời hạn giao đất như điều luật trên có nêu nhưng cũng có thể là giao sai về thẩm quyền, sai hạn mức,…..Cho nên, với lý do trên thì chưa thể khẳng định được rằng quyết định thu hồi đất của cơ quan nhà nước là có căn cứ hay không.
 
Thứ hai, theo quy định của Luật đất đai 2013 có quy định về bồi thường về đất như sau:

Điều 77. Bồi thường về đất, chi phí đầu tư vào đất còn lại khi Nhà nước thu hồi đất nông nghiệp của hộ gia đình, cá nhân

1. Hộ gia đình, cá nhân đang sử dụng đất nông nghiệp khi Nhà nước thu hồi đất thì được bồi thường về đất, chi phí đầu tư vào đất còn lại theo quy định sau đây:

a) Diện tích đất nông nghiệp được bồi thường bao gồm diện tích trong hạn mức theo quy định tại Điều 129, Điều 130 của Luật này và diện tích đất do được nhận thừa kế;

b) Đối với diện tích đất nông nghiệp vượt hạn mức quy định tại Điều 129 của Luật này thì không được bồi thường về đất nhưng được bồi thường chi phí đầu tư vào đất còn lại;

c) Đối với diện tích đất nông nghiệp do nhận chuyển quyền sử dụng đất vượt hạn mức trước ngày Luật này có hiệu lực thi hành thì việc bồi thường, hỗ trợ được thực hiện theo quy định của Chính phủ.

2. Đối với đất nông nghiệp đã sử dụng trước ngày 01 tháng 7 năm 2004 mà người sử dụng đất là hộ gia đình, cá nhân trực tiếp sản xuất nông nghiệp nhưng không có Giấy chứng nhận hoặc không đủ điều kiện để được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất theo quy định của Luật này thì được bồi thường đối với diện tích đất thực tế đang sử dụng, diện tích được bồi thường không vượt quá hạn mức giao đất nông nghiệp quy định tại Điều 129 của Luật này.

Cho nên, nếu như quyết định thu hồi đất là có căn cứ pháp luật thì gia đình anh sẽ được bồi thường theo giá đất nông nghiệp với mảnh đất trên.

Trên đây là nội dung tư vấn của Luật Minh Gia về vấn đề bạn yêu cầu tư vấn: Đất nông nghiệp được giao từ năm 1998 có được bồi thường hay không?. Nếu còn vướng mắc, chưa rõ hoặc cần hỗ trợ pháp lý khác bạn vui lòng liên hệ qua Email hoặc gọi điện đến bộ phận luật sư tư vấn trực tuyến - Số điện thoại liên hệ 1900.6169 để được giải đáp, hỗ trợ kịp thời.

 

Trân trọng
Chuyên viên Phương Lan - Công ty Luật Minh Gia

Hotline: 1900.6169