Trần Phương Hà

Chi phí cấp lại giấy chứng nhận quyền sử dụng đất

Luật sư tư vấn trường hợp yêu cầu cấp lại Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất bị mất nhưng thời điểm đó không nộp tiền chi phí đo đạc và bây giờ có nhu cầu nộp để được cấp lại Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Nội dung tư vấn như sau

Nội dung câu hỏi: Kính gửi văn phòng luật minh gia!Tôi là H, sinh năm 1999. Tôi có vấn đề muốn nhờ tư vấn cho tôi như sau. Năm 2015 gia đình tôi làm mất giấy CNQSDĐ do bị mối ăn. Sau đó bố tôi có đi làm thủ tục xin cấp lại, sau khi Địa chính tiến hành đo đạt xong, yêu cầu gia đình tôi đóng mức phí hơn 3 triệu nhưng do gia đình khó khăn nên giảm còn hơn 1 triệu (gia đình tôi có bố năm nay 76 tuổi còn tôi lúc đó học đại học). Gia đình tôi vẫn không có tiền đóng nên chưa nhận được giấy CNQSDĐ lại. Nay tôi muốn cấp lại giấy CNQSDĐ thì thủ tục cần làm như thế nào và phí ra sao. Tôi xin chân thành cảm ơn!

Trả lời: Cám ơn bạn đã gửi câu hỏi đến công ty Luật Minh gia, với câu hỏi của bạn chúng tôi tư vấn như sau

Theo thông tin bạn cung cấp, năm 2015 gia đình bạn đã thực hiện thủ tục xin cấp lại Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất nhưng do gia đình chưa hoàn thành chi phí đo đạc nên chưa được nhận Giấy chứng nhận. Do vậy, hiện nay bạn cần xác định nếu như cơ quan có thẩm quyền đã thực hiện thủ tục cấp lại giấy chứng nhận cho gia đình bạn nhưng chưa trao Giấy chứng nhận cho gia đình bạn do chưa thực hiện phí cấp lại Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất thì bạn có thể đề nghị để hoàn thành nghĩa vụ tài chính này và nhận Giấy chứng nhận QSDĐ.

Nếu trong trường hợp năm 2015 gia đình bạn chưa nộp hồ sơ xin cấp lại Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất thì cần đến Uỷ ban nhân dân xã nơi có đất để thực hiện khai báo việc mất Giấy chứng nhận và Uỷ ban nhân dân xã tiến hành thủ tục niêm yết thông báo theo quy định tại Điều 77 Nghị định 43/2014/NĐ-CP. Cụ thể:

"Điều 77. Cấp lại Giấy chứng nhận, Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở, Giấy chứng nhận quyền sở hữu công trình xây dựng do bị mất

1. Hộ gia đình và cá nhân, cộng đồng dân cư phải khai báo với Ủy ban nhân dân cấp xã nơi có đất về việc bị mất Giấy chứng nhận, Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở, Giấy chứng nhận quyền sở hữu công trình xây dựng, Ủy ban nhân dân cấp xã có trách nhiệm niêm yết thông báo mất Giấy chứng nhận tại trụ sở Ủy ban nhân dân cấp xã, trừ trường hợp mất giấy do thiên tai, hỏa hoạn.

Tổ chức trong nước, cơ sở tôn giáo, tổ chức nước ngoài, cá nhân nước ngoài, người Việt Nam định cư ở nước ngoài phải đăng tin mất Giấy chứng nhận, Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở, Giấy chứng nhận quyền sở hữu công trình xây dựng trên phương tiện thông tin đại chúng ở địa phương.

2. Sau 30 ngày, kể từ ngày niêm yết thông báo mất Giấy chứng nhận tại trụ sở Ủy ban nhân dân cấp xã đối với trường hợp của hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng dân cư hoặc kể từ ngày đăng tin lần đầu trên phương tiện thông tin đại chúng ở địa phương đối với trường hợp của tổ chức trong nước, cơ sở tôn giáo, tổ chức nước ngoài, cá nhân nước ngoài, người Việt Nam định cư ở nước ngoài, người bị mất Giấy chứng nhận nộp 01 bộ hồ sơ đề nghị cấp lại Giấy chứng nhận.

3. Văn phòng đăng ký đất đai có trách nhiệm kiểm tra hồ sơ; trích lục bản đồ địa chính hoặc trích đo địa chính thửa đất đối với trường hợp chưa có bản đồ địa chính và chưa trích đo địa chính thửa đất; lập hồ sơ trình cơ quan nhà nước có thẩm quyền quy định tại Điều 37 của Nghị định này ký quyết định hủy Giấy chứng nhận bị mất, đồng thời ký cấp lại Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất; chỉnh lý, cập nhật biến động vào hồ sơ địa chính, cơ sở dữ liệu đất đai; trao Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho người được cấp hoặc gửi Ủy ban nhân dân cấp xã để trao đối với trường hợp nộp hồ sơ tại cấp xã."

Sau khi đã thực hiện việc niêm yết thông báo mất Giấy chứng nhận tại trụ sở Uỷ ban nhân dân cấp xã trong thời hạn pháp luật quy định thì gia đình bạn nộp 1 bộ hồ sơ đề nghị cấp lại Giấy chứng nhận đếb Văn phòng đăng ký đất đai bao gồm:

- Đơn xin cấp lại Giấy chứng nhận 

- Giấy xác nhận về việc đã niêm yết thông báo tại trụ sở Uỷ ban nhân dân xã.

Ngoài ra, gia đình bạn cần hoàn thành nghĩa vụ tài chính liên quan đến việc cấp lại Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Phí cấp lại Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất được căn cứ theo quyết định của Uỷ ban nhân dân tỉnh nơi có đất ban hành. Vì vậy, bạn cần liên hệ với cơ quan địa chính để xác định phí này. Trong trường hợp khoản phí đo đạc mà địa chính yêu cầu nộp không phù hợp và việc đo đạc không bắt buộc khi thực hiện việc cấp lại Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất theo quyết định của Uỷ ban nhân dân tỉnh ban hành thì gia đình bạn có quyền làm đơn đề nghị xác định lại chi phí này.

Trên đây là phần tư vấn của công ty Luật Minh Gia theo yêu cầu tư vấn của bạn.

Trân trọng

Phòng Luật sư tư vấn Đất đai - Công ty Luật Minh Gia 

Gọi ngay