Hỏi đáp pháp luật Đất đai

 • Hỏi về việc cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất không đúng diện tích thực tế

  • 03/11/2016
  • Phan Thu Thủy
  • Luật sư tư vấn giúp Gia đình tôi có 3 anh em trai, trước khi bố tô mất có để lại di chúc có chia cho 3 anh em mỗi người 1 mảnh đất. Trong quá trình làm bìa đỏ làm bìa đỏ mẹ tôi có giao quyền cho anh trai trưởng làm. Do tin tưởng anh trai mình nên khi đi xuống phòng đăng ký quyền sử dụng đất tôi ký luôn vào hồ sơ mà không xem lại giấy tờ.

   

  Câu hỏi: Anh trai mình đã tự ý thay đổi số đo diện tích mà mẹ tôi chia cho tôi có ít hơn so với số đo diện tích mà trước đó tôi nhận được. Biết được anh trai mình tự ý thay đổi diện tích phần đất của tôi và mẹ tôi đã đến văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất để yêu cầu dừng việc cấp sổ đỏ nhưng bên văn phòng họ đã trả kết quả cho anh trai tôi trước đó 5 ngày mà không có thông báo gì với các em của mình là đã nhận sổ đỏ. Hiện tại anh trai tôi vẫn cầm sổ đỏ của 3 anh em. Tôi xin hỏi việc thay đổi diện tích số đo thửa đất không như lúc ban đầu của tôi có đúng quy định pháp luật không, tôi có thể khởi kiện để đòi lại được phần đất của tôi không? Xin cảm ơn luật sư.

   

   Trả lời: Cảm ơn bạn đã tin tưởng và gửi câu hỏi tư vấn đến Công ty luật Minh Gia. Về vấn đề của bạn chúng tôi xin được tư vấn như sau:

   

  Điều 106 Luật đất đai 2013 quy định về đính chính, thu hồi Giấy chứng nhận đã cấp như sau:

   

  “1. Cơ quan có thẩm quyền cấp Giấy chứng nhận có trách nhiệm đính chính Giấy chứng nhận đã cấp có sai sót trong các trường hợp sau đây:

  a) Có sai sót thông tin về tên gọi, giấy tờ pháp nhân hoặc nhân thân, địa chỉ của người sử dụng đất, chủ sở hữu tài sản gắn liền với đất so với giấy tờ pháp nhân hoặc nhân thân tại thời điểm cấp Giấy chứng nhận của người đó;

  b) Có sai sót thông tin về thửa đất, tài sản gắn liền với đất so với hồ sơ kê khai đăng ký đất đai, tài sản gắn liền với đất đã được cơ quan đăng ký đất đai kiểm tra xác nhận.

  2. Nhà nước thu hồi Giấy chứng nhận đã cấp trong các trường hợp sau đây:

  a) Nhà nước thu hồi toàn bộ diện tích đất trên Giấy chứng nhận đã cấp;

  b) Cấp đổi Giấy chứng nhận đã cấp;

  c) Người sử dụng đất, chủ sở hữu tài sản gắn liền với đất đăng ký biến động đất đai, tài sản gắn liền với đất mà phải cấp mới Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất;

  d) Giấy chứng nhận đã cấp không đúng thẩm quyền, không đúng đối tượng sử dụng đất, không đúng diện tích đất, không đủ điều kiện được cấp, không đúng mục đích sử dụng đất hoặc thời hạn sử dụng đất hoặc nguồn gốc sử dụng đất theo quy định của pháp luật đất đai, trừ trường hợp người được cấp Giấy chứng nhận đó đã thực hiện chuyển quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất theo quy định của pháp luật đất đai.

  3. Việc thu hồi Giấy chứng nhận đã cấp đối với trường hợp quy định tại điểm d khoản 2 Điều này do cơ quan có thẩm quyền cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất quy định tại Điều 105 của Luật này quyết định sau khi đã có kết luận của cơ quan thanh tra cùng cấp, văn bản có hiệu lực của cơ quan nhà nước có thẩm quyền về giải quyết tranh chấp đất đai”.

   

  Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đứng tên bạn bị sai sót thông tin về diện tích, căn cứ vào quy định tại điểm d Khoản 2 Điều 106 Luật đất đai 2013 thì giấy chứng nhận quyền sử dụng đất này sẽ bị thu hồi.

   

  Khoản 3 Điều 106 Luật Đất Đai 2013 quy định về cơ quan có trách nhiệm thu hồi như sau:“Việc thu hồi Giấy chứng nhận đã cấp đối với trường hợp quy định tại điểm d khoản 2 Điều này do cơ quan có thẩm quyền cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất quy định tại Điều 105 của Luật này quyết định sau khi đã có kết luận của cơ quan thanh tra cùng cấp, văn bản có hiệu lực của cơ quan nhà nước có thẩm quyền về giải quyết tranh chấp đất đai”.

   

  Bạn có thể làm đơn gửi đến Văn phòng đăng ký đất đai đã cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất yêu cầu thu hồi lại Giấy chứng nhận quyền sử dụng có sự sai sót về diện tích, trong đơn bạn có thể đưa ra những tài liệu, giấy tờ chứng minh phần diện tích mà bạn có quyền sử dụng.

   

  Trên đây là nội dung tư vấn của Luật Minh Gia về vấn đề bạn yêu cầu tư vấn: Hỏi về việc cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất không đúng diện tích thực tế. Nếu còn vướng mắc, chưa rõ hoặc cần hỗ trợ pháp lý khác bạn vui lòng liên hệ qua Email hoặc gọi điện đến bộ phận luật sư tư vấn trực tuyến - Số điện thoại liên hệ 1900.6169 để được giải đáp, hỗ trợ kịp thời.

   

  Trân trọng!

  Vũ Thị Yến – Công ty luật Minh Gia.

Bài viết nổi bật