Tuấn Luật sư

Bồi thường về đất và chi phí đầu tư vào đất khi bị thu hồi đất thế nào?

Nội dung yêu cầu tư vấn: Xin Luật Sư tư vấn cho em về vấn đề sau: Nhà em có 2 sào rưỡi đất ao có sổ đỏ, giờ vùng đất đó bên UBND Xã thu hồi để làm quy hoạch đất thổ cư nên buộc gia đình em phải trả lại phần đất ao đó. Vậy gia đình em được đền bù cụ thể như thế nào? và bao nhiêu? Theo Luật Sư gia đình em nên đề nghị mức thế nào thì hợp lý? Chân thành cám ơn Luật Sư!

Trả lời: Cảm ơn bạn đã gửi thắc mắc về Công ty Luật Minh Gia. Trường hợp của bạn chúng tôi xin tư vấn như sau:  
 

Như bạn đã nói, 2,5 sào đất ao của nhà bạn đã có giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, vậy nên khi Nhà nước tiến hành thu hồi đất vì mục đích an ninh quốc phòng, phát triển kinh tế… thì gia đình bạn sẽ được Nhà nước bồi thường về phần diện tích đất bị thu hồi.
 

Vấn đề này được cụ thể tại Điều 77 Luật Đất đai 2013 quy định về Bồi thường về đất, chi phí đầu tư vào đất còn lại khi Nhà nước thu hồi đất nông nghiệp của hộ gia đình, cá nhân

“1. Hộ gia đình, cá nhân đang sử dụng đất nông nghiệp khi Nhà nước thu hồi đất thì được bồi thường về đất, chi phí đầu tư vào đất còn lại theo quy định sau đây:

a) Diện tích đất nông nghiệp được bồi thường bao gồm diện tích trong hạn mức theo quy định tại Điều 129, Điều 130 của Luật này và diện tích đất do được nhận thừa kế;

b) Đối với diện tích đất nông nghiệp vượt hạn mức quy định tại Điều 129 của Luật này thì không được bồi thường về đất nhưng được bồi thường chi phí đầu tư vào đất còn lại;…”
 

Như vậy, đối với phần đất bị thu hồi thì gia đình bạn sẽ được bồi thường về đất và các chi phí đầu tư vào đất cũng như chi phí đầu tư vào đất còn lại 
 

Cụ thể, theo quy định tại Điều 3 Nghị Định 47/2014 NĐ-CP thì chi phí đầu tư vào đất sẽ gồm các loại chi phí sau:
 

- Chi phí san lấp mặt bằng; 

- Chi phí cải tạo làm tăng độ màu mỡ của đất, thau chua rửa mặn, chống xói mòn, xâm thực đối với đất sử dụng vào mục đích sản xuất nông nghiệp; 
 

- Chi phí gia cố khả năng chịu lực chống rung, sụt lún đất đối với đất làm mặt bằng sản xuất kinh doanh;
 

- Chi phí khác có liên quan đã đầu tư vào đất phù hợp với mục đích sử dụng đất.
 

 Ở đây những thông tin bạn đưa ra còn quá chung chung, không cụ thể, Bạn không nói rõ là bạn đang ở vùng nào, vì mỗi vùng có cách quy đổi từ đơn vị “sào” bằng “km2” là khác nhau.
 

Mặt khác bảng giá bồi thường khi Nhà nước thu hồi đất sẽ do UBND tỉnh quy định phù hợp với tình hình kinh tế xã hội ở từng địa phương và quy hoạnh đã được phê duyệt.
 

Trên đây là nội dung tư vấn của Luật Minh Gia về vấn đề bạn yêu cầu tư vấn: Luật sư tư vấn về việc bồi thường về đất, chi phí đầu tư vào đất khi Nhà nước thu hồi đất của cá nhân, hộ gia đình. Nếu còn vướng mắc, chưa rõ hoặc cần hỗ trợ pháp lý khác bạn vui lòng liên hệ qua Email hoặc gọi điện đến bộ phận luật sư tư vấn trực tuyến - Số điện thoại liên hệ 1900.6169 để được giải đáp, hỗ trợ kịp thời.

Trân trọng!
Luật Gia Nguyễn Thị Thảo – Công ty Luật Minh Gia

Gọi ngay