Hỏi đáp pháp luật Đất đai

 • Bồi thường đất khi Nhà nước có quyết định thu hồi đất

  • 22/09/2015
  • Lê Thị Thanh Quỳnh
  • Hiện nhà tôi đang có mảnh đất thầu 50 năm.và nay nhà nước có quyết định thu hồi mảnh đất đó, đã có thông báo và đo đạc.Nhưng hiện tôi không biết rõ mảnh đất đó sẽ được đền bù là bao nhiêu tiền.Mảnh đất đó tôi đã xây nhà 2 tầng và trồng cây lâu năm là keo và bạch đàn.Tôi cũng muốn hỏi thêm cả giá đền bù các loại cây đó.Mảnh đất nhà tôi cách đường mòn Hồ Chí Minh khoảng 500m và nằm tại huyện Chương Mỹ Hà Nội.


  Chào bạn!

  Cảm ơn bạn đã tin tưởng và lựa chọn Luật Minh Gia. Đối với trường hợp của bạn, tôi tư vấn như sau:

  Bồi thường đối với đất khi có quyết định thu hồi:

  Theo khoản 4 điều 75 Luật Đất đai 2013 quy định về điều kiện được bồi thường về đất khi Nhà nước thu hồi đất vì mục đích quốc phòng, an ninh; phát triển kinh tế - xã hội vì lợi ích quốc gia, công cộng:

  4. Tổ chức được Nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất, cho thuê đất trả tiền thuê đất một lần cho cả thời gian thuê; nhận thừa kế quyền sử dụng đất, nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất mà tiền sử dụng đất đã nộp, tiền nhận chuyển nhượng đã trả không có nguồn gốc từ ngân sách nhà nước, có Giấy chứng nhận hoặc có đủ điều kiện được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất theo quy định của Luật này mà chưa được cấp.

  Như vậy, trong trường của bạn, đất được Nhà nước cho thuê hàng năm sử dụng hợp pháp thì  sẽ được bồi thường khi Nhà nước có quyết định thu hồi đất.

  Khoản 3 điều 114 Luật đất đai 2013 quy định về bảng gía đất và giá đất cụ thể như sau:

  3. Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quyết định giá đất cụ thể. Cơ quan quản lý đất đai cấp tỉnh có trách nhiệm giúp Ủy ban nhân dân cấp tỉnh tổ chức việc xác định giá đất cụ thể. Trong quá trình thực hiện, cơ quan quản lý đất đai cấp tỉnh được thuê tổ chức có chức năng tư vấn xác định giá đất để tư vấn xác định giá đất cụ thể.

  Tại điểm đ khoản 4 điều 114 Luật đất đai 2013 thì giá đất sẽ là căn cứ để tính tiền bồi thường khi Nhà nước thu hồi đất.

  Như vậy, theo quy định này dựa trên giá đất do UBND tỉnh quyết định tại địa phương bạn sẽ tính được mức bồi thường của Nhà nước khi thu hồi đất.

  Bồi thường đối với nhà ở và cây trồng trên đất:

  Điều 89 Luật Đất đai 2013 quy định về Bồi thường thiệt hại về nhà, công trình xây dựng trên đất khi Nhà nước thu hồi đất như sau:

  1. Đối với nhà ở, công trình phục vụ sinh hoạt gắn liền với đất của hộ gia đình, cá nhân, người Việt Nam định cư ở nước ngoài khi Nhà nước thu hồi đất phải tháo dỡ toàn bộ hoặc một phần mà phần còn lại không bảo đảm tiêu chuẩn kỹ thuật theo quy định của pháp luật thì chủ sở hữu nhà ở, công trình đó được bồi thường bằng giá trị xây dựng mới của nhà ở, công trình có tiêu chuẩn kỹ thuật tương đương.

  Trường hợp phần còn lại của nhà ở, công trình vẫn bảo đảm tiêu chuẩn kỹ thuật theo quy định của pháp luật thì bồi thường theo thiệt hại thực tế.

  2. Đối với nhà, công trình xây dựng khác gắn liền với đất không thuộc trường hợp quy định tại khoản 1 Điều này, khi Nhà nước thu hồi đất mà bị tháo dỡ toàn bộ hoặc một phần mà phần còn lại không bảo đảm tiêu chuẩn kỹ thuật theo quy định của pháp luật thì được bồi thường thiệt hại theo quy định của Chính phủ.

  3. Đối với công trình hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội gắn liền với đất đang sử dụng không thuộc trường hợp quy định tại khoản 1 và khoản 2 Điều này thì mức bồi thường tính bằng giá trị xây dựng mới của công trình có tiêu chuẩn kỹ thuật tương đương theo quy định của pháp luật chuyên ngành.

  Điểm b khoản 1 điều 90 quy định về bồi thường đối với cây trồng vật nuôi:

  b) Đối với cây lâu năm, mức bồi thường được tính bằng giá trị hiện có của vườn cây theo giá ở địa phương tại thời điểm thu hồi đất mà không bao gồm giá trị quyền sử dụng đất;

  Như vậy, theo quy định này thì đối với nhà ở gắn liền với đất khi nhà nước có quyết định thu hồi đất thì được  bồi thường theo quy định nêu trên và cây lâu năm gắn liền với đất sẽ được bồi thường theo giá ở địa phương tại thời điểm thu hồi.

  Trên đây là nội dung tư vấn của Luật Minh Gia về vấn đề bạn yêu cầu tư vấn: Bồi thường đất khi Nhà nước có quyết định thu hồi đất. Nếu còn vướng mắc, chưa rõ hoặc cần hỗ trợ pháp lý khác bạn vui lòng liên hệ qua Email hoặc gọi điện đến bộ phận luật sư tư vấn trực tuyến - Số điện thoại liên hệ 1900.6169 để được giải đáp, hỗ trợ kịp thời.

   

  Trân trọng!
  CV Lê Yến- Công ty Luật Minh Gia.

    Hotline: 1900.6169