Hỏi đáp pháp luật Dân sự

 • Xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực tài nguyên nước

  • 19/10/2020
  • Ls Nguyễn Mạnh Tuấn
  • Đối với vấn đề xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực tài nguyên nước và khoáng sản thì Trường hợp hành vi xảy ra trước ngày văn bản áp dụng có hiệu lực, nhưng sau khi văn bản có hiệu lực mới phát hiện thì phải áp dụng theo văn bản mới hay cũ? chi tiết như sau:

  Câu hỏi yêu cầu luật sư tư vấn: Tại điều 49 điều khoản chuyển tiếp của Nghị định 142/2013/NĐ-CP ngày 24/10/2013 của chính phủ quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực tài nguyên nước và khoáng sản. mong muốn luật sư Minh Gia giải thích rõ hành vi áp dụng để áp dụng các nghị định xử phạt. Ví dụ: hành vi khai thác nước ngầm không có giấy phép theo quy định xảy ra từ tháng 7/2013 đến tháng 1/2014 mới phát hiện ra. Như vây áp dụng xử phạt theo nghị định nào. rất mong được giúp đỡ.

  Công ty luật Minh Gia tư vấn cho bạn như sau:

  Theo Điều 49 Nghị định 142/2013/NĐ-CP quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực tài nguyên nước và khoáng sản, có hiệu lực thi hành kể từ ngày 15 tháng 12 năm 2013, có quy định về Điều khoản chuyển tiếp như sau:

  "1. Những hành vi vi phạm xảy ra trước khi Nghị định này có hiệu lực thi hành nhưng chưa bị xử phạt mà đang được xem xét, giải quyết hoặc sau khi Nghị định này có hiệu lực thi hành mới bị phát hiện thì áp dụng theo quy định tại Nghị định số 34/2005/NĐ-CP, Nghị định số 150/2004/NĐ-CP và Nghị định số 77/2007/NĐ-CP để xử phạt. Trường hợp các quy định về xử phạt quy định tại Nghị định này có lợi cho tổ chức, cá nhân thì áp dụng quy định tại Nghị định này để xử phạt.

  2. Hành vi vi phạm đã có quyết định xử phạt có hiệu lực thi hành nhưng chưa chấp hành hoặc chấp hành chưa xong thì thi hành theo quyết định xử phạt trước đó".

  Như vậy, Điều luật này quy định có nghĩa là:

  Đối với những hành vi vi phạm:

  - Đã xảy ra trước ngày 15/12/2013 (ngày Nghị định 142/2013/NĐ-CP có hiệu lực thi hành) nhưng chưa bị xử phạt, đang được xem xét, giải quyết ;

  - Đã xảy ra trước ngày 15/12/2013 nhưng sau ngày 15/12/2013 mới bị phát hiện;

  Thì tùy vào tính chất hành vi vi phạm để áp dụng xử phạt hành chính theo:

  - Nghị định 34/2005/NĐ-CP ngày 17 tháng 3 năm 2005 quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực tài nguyên nước;

  - Nghị định 150/2004/NĐ-CP ngày 29 tháng 7 năm 2004 quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực khoáng sản;

  - Nghị định 77/2007/NĐ-CP ngày 10 tháng 5 năm 2007 về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 150/2004/NĐ-CP ngày 29 tháng 7 năm 2004 của Chính phủ quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực khoáng sản.

  Hay có thể hiểu là, việc xử lý vi phạm hành chính áp dụng Nghị định 142/2013/NĐ-CP để xử phạt là áp dụng đối với các hành vi vi phạm mà tính từ thời điểm hành vi xảy ra sau khi Nghị định này có hiệu lực.

  Còn đối với các hành vi vi phạm mà thời điểm xảy ra trước ngày 15/12/2013 thì áp dụng để xử phạt hành chính theo Nghị định 150/2004/NĐ-CP, Nghị định 34/2005/NĐ-CP và Nghị định  77/2007/NĐ-CP.

  Nhưng nếu hành vi vi phạm thuộc trường hợp phải áp dụng xử phạt theo một trong các nghị định trên mà bất lợi hơn cho cá nhân, tổ chức thì áp dụng xử phạt theo Nghị định 142/2013/NĐ-CP.

  Ví dụ, Hành vi khai thác nước ngầm không có giấy phép theo quy định xảy ra từ tháng 7/2013 đến tháng 1/2014 mới phát hiện ra. Hành vi này sẽ áp dụng xử phạt theo Nghị định 34/2005/NĐ-CP quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực tài nguyên nước.

  Trên đây là nội dung tư vấn của Luật Minh Gia về vấn đề bạn yêu cầu tư vấn: Xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực tài nguyên nước. Nếu còn vướng mắc, chưa rõ bạn vui lòng liên hệ luật sư tư vấn trực tuyến để được giải đáp.

    Hotline: 1900.6169