Tuấn Luật sư

Tư vấn về trường hợp đơn phương chấm dứt thực hiện hợp đồng

Luật sư cho tôi hỏi: Trung tâm tôi có hợp tác tuyển sinh, đào tạo du học cùng một công ty tư vấn du học. Tuy nhiên trong quá trình hợp tác, do công ty đối tác làm việc không tốt, không minh bạch trong các khoản thu chi tài chính. Do đó, từ gần 1 năm nay công ty tôi đã dừng hợp tác. Hiện nay, chúng tôi muốn thanh lí hợp đồng và đã gửi bản thanh lí hợp đồng cho công ty đó.

 

Tuy nhiên, công ty đó trả lời không kí thanh lí hợp đồng, mặc dù 2 bên đã dừng hợp tác. Luật sư có thể tư vấn cho tôi phải làm sao để họ lí thanh lí không ạ? Trong trường hợp họ cố tình không kí thì theo pháp luật phải giải quyết như thế nào ạ? Xin chân thành cảm ơn luật sư! 

 

=> Tư vấn quy định về đơn phương thực hiện hợp đồng, gọi 19006169 

 

Trả lời tư vấn: Cảm ơn bạn đã gửi yêu cầu tư vấn tới công ty Luật Minh Gia, trường hợp này chúng tôi tư vấn cho bạn như sau:

 

Điều 422 Bộ luật Dân sự năm 2015 quy định, Hợp đồng mà các bên giao kết chấm dứt trong các trường hợp sau đây:

 

“Điều 422. Chấm dứt hợp đồng

 

Hợp đồng chấm dứt trong trường hợp sau đây:

 

1. Hợp đồng đã được hoàn thành;

 

2. Theo thỏa thuận của các bên;

 

3. Cá nhân giao kết hợp đồng chết, pháp nhân giao kết hợp đồng chấm dứt tồn tại mà hợp đồng phải do chính cá nhân, pháp nhân đó thực hiện;

 

4. Hợp đồng bị hủy bỏ, bị đơn phương chấm dứt thực hiện;

 

5. Hợp đồng không thể thực hiện được do đối tượng của hợp đồng không còn;

 

6. Hợp đồng chấm dứt theo quy định tại Điều 420 của Bộ luật này;

 

7. Trường hợp khác do luật quy định.”

 

Như vậy, mục đích giao kết hợp đồng của các bên là hợp tác tuyển sinh du học, hiện tại việc hợp tác này đã được chấm dứt thì hợp đồng giao kết giữa các bên cũng đương nhiên chấm dứt.

 

Mặt khác, Điều 428 Bộ luật Dân sự 2015 quy định một trong các bên có quyền đơn phương chấm dứt thực hiện hợp đồng dân sự khi:

 

“Điều 428. Đơn phương chấm dứt thực hiện hợp đồng

 

1. Một bên có quyền đơn phương chấm dứt thực hiện hợp đồng và không phải bồi thường thiệt hại khi bên kia vi phạm nghiêm trọng nghĩa vụ trong hợp đồng hoặc các bên có thỏa thuận hoặc pháp luật có quy định.

 

2. Bên đơn phương chấm dứt thực hiện hợp đồng phải thông báo ngay cho bên kia biết về việc chấm dứt hợp đồng, nếu không thông báo mà gây thiệt hại thì phải bồi thường.

 

3. Khi hợp đồng bị đơn phương chấm dứt thực hiện thì hợp đồng chấm dứt kể từ thời điểm bên kia nhận được thông báo chấm dứt. Các bên không phải tiếp tục thực hiện nghĩa vụ, trừ thỏa thuận về phạt vi phạm, bồi thường thiệt hại và thỏa thuận về giải quyết tranh chấp. Bên đã thực hiện nghĩa vụ có quyền yêu cầu bên kia thanh toán phần nghĩa vụ đã thực hiện.

 

4. Bên bị thiệt hại do hành vi không thực hiện đúng nghĩa vụ trong hợp đồng của bên kia được bồi thường.

 

5. Trường hợp việc đơn phương chấm dứt thực hiện hợp đồng không có căn cứ quy định tại khoản 1 Điều này thì bên đơn phương chấm dứt thực hiện hợp đồng được xác định là bên vi phạm nghĩa vụ và phải thực hiện trách nhiệm dân sự theo quy định của Bộ luật này, luật khác có liên quan do không thực hiện đúng nghĩa vụ trong hợp đồng.”

 

Theo đó, trường hợp bên kia có vi phạm nghĩa vụ của hợp đồng như bạn nói là việc thực hiện nghĩa vụ hợp đồng không đúng như thỏa thuận trong hợp đồng, nghĩa vụ thanh toán không đúng do không minh bạch về tài chính thì bên bạn hoàn toàn có quyền đơn phương chấm dứt thực hiện hợp đồng.

 

Việc chấm dứt phải được thông báo bằng văn bản cho bên kia, kể từ thời điểm bên bạn gửi bản thông báo thanh lý hợp đồng và bên kia nhận được thông báo, thì hợp đồng hợp tác giữa các bên được chấm dứt. Các bên chấm dứt việc thực hiện các nghĩa vụ trong hợp đồng nữa.

 

Trên đây là nội dung tư vấn của Luật Minh Gia về vấn đề bạn yêu cầu tư vấn: Tư vấn về trường hợp đơn phương chấm dứt thực hiện hợp đồng. Nếu còn vướng mắc, chưa rõ hoặc cần hỗ trợ pháp lý khác bạn vui lòng liên hệ luật sư tư vấn trực tuyến - Số điện thoại 19006169 để được giải đáp, hỗ trợ kịp thời.

 

Trân trọng.

CV. Nguyễn Mỵ - Công ty Luật Minh Gia

Gọi ngay