Tuấn Luật sư

Tư vấn về thủ tục lập di chúc

Luật sư cho hỏi: Tuy đã hơn 70 tuổi nhưng bà ngoại tôi vẫn còn minh mẫn, sáng suốt. Thế nhưng khả năng đọc và nghe của bà lại rất kém. Nay bà muốn tự mình đi công chứng di chúc và không muốn ai đi theo làm chứng. Không rõ các công chứng viên có chứng nhận di chúc của bà hay không? xin cảm ơn luật sư.

 

>> Luật sư tư vấn quy định về Lập di chúc, gọi 19006169

 

Trả lời: Cảm ơn bạn đã tin tưởng và gửi câu hỏi cần tư vấn tới Công ty Luật Minh Gia, với thắc mắc của bạn chúng tôi tư vấn như sau:

 

Điều 625 Bộ luật dân sự 2015 quy định về người lập di chúc như sau:

 

“1. Người thành niên có đủ điều kiện theo quy định tại điểm a khoản 1 Điều 630 của Bộ luật này có quyền lập di chúc để định đoạt tài sản của mình.

 

2. Người từ đủ mười lăm tuổi đến chưa đủ mười tám tuổi được lập di chúc, nếu được cha, mẹ hoặc người giám hộ đồng ý về việc lập di chúc.”

 

Điểm a Khoản 1 ĐIều 630 Bộ luật dân sự 2015 quy định về di chúc hợp pháp như sau:

 

“1. Di chúc hợp pháp phải có đủ các điều kiện sau đây:

 

a) Người lập di chúc minh mẫn, sáng suốt trong khi lập di chúc; không bị lừa dối, đe doạ, cưỡng ép;

…”

 

Và tại Điều 47 Luật công chứng năm 2014 cũng có quy định về người yêu cầu công chứng như sau:

 

“1. Người yêu cầu công chứng là cá nhân phải có năng lực hành vi dân sự.

 

Trường hợp người yêu cầu công chứng là tổ chức thì việc yêu cầu công chứng được thực hiện thông qua người đại diện theo pháp luật hoặc người đại diện theo ủy quyền của tổ chức đó.

 

Người yêu cầu công chứng phải xuất trình đủ giấy tờ cần thiết liên quan đến việc công chứng và chịu trách nhiệm về tính chính xác, tính hợp pháp của các giấy tờ đó.

 

2. Trường hợp người yêu cầu công chứng không đọc được, không nghe được, không ký, điểm chỉ được hoặc trong những trường hợp khác do pháp luật quy định thì việc công chứng phải có người làm chứng.

 

Người làm chứng phải là người từ đủ 18 tuổi trở lên, có năng lực hành vi dân sự đầy đủ và không có quyền, lợi ích hoặc nghĩa vụ liên quan đến việc công chứng.

 

Người làm chứng do người yêu cầu công chứng mời, nếu người yêu cầu công chứng không mời được thì công chứng viên chỉ định.”

 

Bà ngoại của bạn vẫn còn minh mẫn, sáng suốt, do đó, bà có quyền yêu cầu công chứng viên tiến hành thủ tục công chứng cho di chúc của mình.

  

Như vậy, nếu xét thấy khả năng đọc và nghe của bà ngoại bạn không đáp ứng được việc thực hiện thủ tục lập di chúc tại Cơ quan công chứng hoặc Ủy ban nhân dân xã thì bắt buộc phải có người làm chứng nhằm xác nhận sự chính xác giữa nội dung di chúc theo tuyên bố của người lập di chúc và nội dung di chúc được ghi chép lại sau đó, nếu không có người làm chứng, thủ tục lập di chúc tại Cơ quan công chứng hoặc Ủy ban nhân dân xã có thể không thực hiện được.

 

Trân trọng

P.Tư vấn - Công ty Luật Minh Gia

Đừng lãng phí thời gian vì vướng mắc, hãy để Luật Minh Gia giải quyết vấn đề của bạn!

Tư vấn miễn phí