Đàm Minh Diệu

Tư vấn về cưỡng chế thi hành án và hoãn thi hành bản án cấp phúc thẩm

Luật sư tư vấn về vấn đề: Thời gian giải quyết đơn yêu cầu cưỡng chế thi hành án và điều kiện, thủ tục hoãn thi hành bản án cấp phúc thẩm. Nội dung tư vấn như sau:

Câu hỏi: Xin chào Luật sư Minh Gia! Xin hỏi Luật sư: Tháng 6/2016, vợ chồng tôi đã ly hôn bằng một vụ án ly hôn riêng. Đến tháng 11/2017, Tòa án phúc thẩm phân chia cho hai chúng tôi mỗi người một căn nhà. Căn cứ vào Bản án phúc thẩm, tôi đã thực hiện đúng nghĩa vụ về nộp tiền án phí và tiền đền bù chênh lệch giá trị tài sản mình được hưởng theo các Quyết định cho bên kia lên Chi cục thi hành án cấp thành phố và đã có biên lai chứng từ nộp tiền đầy đủ theo các Quyết định từ ngày 30/12/2017 (Không có giấy hẹn của Chi cục thi hành án). Tôi gửi đơn đề nghị Chi cục THA thành phố cưỡng chế để tôi được nhận lại tài sản được chia, thời gian Chi cục THA thành phố nhận đơn đến nay đã được gần 3 tháng nhưng tôi chưa được nhận lại tài sản mà tôi được chia vì chồng cũ vẫn đang sở hữu và chưa được Chi cục THA thành phố giải quyết cưỡng chế. Đồng thời họ chỉ trả lời là chồng cũ của tôi xin lui lại việc cưỡng chế vì có đề nghị giám đốc thẩm nhưng không có giấy tờ gì làm căn cứ. Vậy xin hỏi Luật sư: Chi cục THA cấp thành phố giải quyết vụ việc của tôi như vậy đã đúng theo quy định của pháp luật chưa ạ? Và thời gian giải quyết thi hành án trong trường hợp có đơn đề nghị cưỡng chế giao nhà đất dài nhất là bao lâu? Xin cảm ơn Luật sư!

Trả lời tư vấn: Cảm ơn bạn đã tin tưởng và gửi yêu cầu tư vấn đến công ty Luật Minh Gia, trường hợp của bạn chúng tôi có quan điểm tư vấn như sau:

Thứ nhất, về việc cưỡng chế thi hành án:

Theo quy định tại Điều 45 và Điều 46 Luật thi hành án dân sự sửa đổi bổ sung 2014, thời hạn tự nguyện thi hành án là 15 ngày, kể từ ngày người phải thi hành án nhận được hoặc được thông báo hợp lệ quyết định thi hành án. Nếu hết thời hạn này, người phải thi hành án có điều kiện thi hành án mà không tự nguyện thi hành án thì bị cưỡng chế.

Thời hạn giải quyết yêu cầu cưỡng chế thi hành án hiện chưa được quy định cụ thể trong một văn bản quy phạm pháp luật nào nhưng về nguyên tắc thì khi có yêu cầu cưỡng chế và người phải thi hành án có điều kiện thi hành án thì Chi cục thi hành án dân sự sẽ giải quyết ngay và ra quyết định cưỡng chế thi hành án.

Trường hợp của chị có thể đơn yêu cầu chưa được Chấp hành viên giải quyết hoặc đã có quyết định hoãn thi hành án vì vậy trong trường hợp này chị có thể yêu cầu Chấp hành viên cũng cấp thêm thông tin để xác định xem có phải việc thi hành án đang được hoãn hay không thông qua Quyết định hoãn thi hành án của Thủ trưởng cơ quan thi hành án. Nếu Chấp hành viên không giải quyết yêu cầu cưỡng chế thi hành án của chị thì chị có thể gửi đơn khiếu nại đến Thủ trưởng cơ quan thi hành án dân sự cấp tỉnh hoặc Thủ trưởng cơ quan quản lý thi hành án dân sự thuộc Bộ Tư pháp để yêu cầu giải quyết.

Thứ hai, về việc hoãn thi hành án

Theo quy định tại Khoản 1 Điều 332 Bộ luật tố tụng dân sự 2015:

“1. Người có thẩm quyền kháng nghị bản án, quyết định đã có hiệu lực pháp luật của Tòa án có quyền yêu cầu hoãn thi hành bản án, quyết định để xem xét việc kháng nghị theo thủ tục giám đốc thẩm. Việc hoãn thi hành bản án, quyết định được thực hiện theo quy định của pháp luật thi hành án dân sự.”

Những người có thẩm quyền kháng nghị theo thủ tục giám đốc thẩm được quy định tại Điều 331 Bộ luật tố tụng dân sự 2015 bao gồm: Chánh án Tòa án nhân dân cấp cao, Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân cấp cao hoặc Chánh án Tòa án nhân dân tối cao, Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao có thẩm quyền kháng nghị theo thủ tục giám đốc thẩm bản án, quyết định đã có hiệu lực pháp luật của Tòa án nhân dân cấp cao.

Như vậy, Chi cục thi hành án hoãn thi hành án là đúng pháp luật nếu có cơ sở là đề nghị hoãn thi hành án bằng văn bản của Tòa án nhân dân cấp cao, Viện Kiểm sát nhân dân cấp cao,.. để chờ giải quyết vụ án lại theo trình tự giám đốc thẩm. Việc tạm dừng thi hành án do có yêu cầu giám đốc thẩm của cá nhân là trái pháp luật.

Về thủ tục hoãn thi hành án, tại Điều 48 Luật thi hành án dân sự 2008, sửa đổi bổ sung 2014 có quy định như sau:

“2. Thủ trưởng cơ quan thi hành án dân sự ra quyết định hoãn thi hành án khi nhận được yêu cầu hoãn thi hành án của người có thẩm quyền kháng nghị ít nhất 24 giờ trước thời điểm cưỡng chế thi hành án đã được ấn định trong quyết định cưỡng chế…

Thời hạn hoãn thi hành án theo yêu cầu của người có thẩm quyền kháng nghị bản án, quyết định không quá 03 tháng, kể từ ngày ra văn bản yêu cầu hoãn thi hành án; trong thời gian hoãn thi hành án thì người phải thi hành án không phải chịu lãi suất chậm thi hành án.”

Pháp luật không quy định quyết định hoãn thi hành án phải được gửi cho người được thi hành án, lúc này chị xác định thời điểm tiếp tục thi hành án theo quy định tại Khoản 4 Điều 48 Luật thi hành án dân sự sửa đổi bổ sung năm 2014 như sau:

“4. Trong thời hạn 05 ngày làm việc, kể từ khi căn cứ hoãn thi hành án quy định tại khoản 1 Điều này không còn, hết thời hạn hoãn thi hành án theo yêu cầu của người có thẩm quyền quy định tại khoản 2 Điều này hoặc khi nhận được văn bản trả lời của người có thẩm quyền kháng nghị về việc không có căn cứ kháng nghị thì Thủ trưởng cơ quan thi hành án dân sự phải ra quyết định tiếp tục thi hành án.”

Như vậy, nếu hết thời hạn hoãn thi hành án là 3 tháng kể từ ngày có quyết định hoãn thi hành án hoặc có văn bản của cơ quan có thẩm quyền về việc không có căn cứ kháng nghị theo thủ tục giám đốc thẩm thì trong vòng 5 ngày Thủ trưởng có quan thi hành án dân sự phải ra quyết định tiếp tục thi hành án.

Trên đây là nội dung tư vấn của Luật Minh Gia về vấn đề bạn hỏi và quan tâm. Nếu còn vướng mắc, chưa rõ cần luật sư giải đáp, bạn vui lòng gọi đến Tổng đài tư vấn pháp luật trực tuyến của chúng tôi - Số điện thoại liên hệ: 1900.6169 để được hỗ trợ kịp thời.

Trân trọng.
CV tư vấn: Hà Diệu Nhung - Luật Minh Gia

Gọi ngay