LS Nguyễn Mạnh Tuấn

Tư vấn thủ tục từ chối nhận di sản thừa kế

Xin chào luật sư, nhờ luật sư tư vấn giúp trường hợp những người được hưởng thừa kế còn lại đã làm giấy từ chối nhận di sản thừa kế rồi thì có thể làm thủ tục sang tên di sản thừa kế cho mình được không? Nội dung như sau:

Gia đình tôi có ngôi nhà do bà ngoại để lại, bà ngoại tôi có 4 người con, tại thời điểm bà ngoại tôi mất gia đình có 2 người con đang ở nước ngoài định cư, 2 người ở Việt Nam, sau đó 1 người cũng ra nước ngoài định cư.

Mẹ tôi là người con duy nhất ở lại Việt Nam, trước đây ngôi nhà chỉ có giấy tờ tay, mẹ tôi đã làm lại giấy tờ, nhưng trong sổ hồng lại ghi "là con thừa kế và đại diện cho các người con". 

3 người ở nước ngoài đã làm giấy từ chối nhận thừa kế có chứng thực của lãnh sự quán và để lại cho mẹ tôi nhưng hiện nay tôi vẫn không làm được giấy tờ để sang tên qua cho mẹ tôi.

Sau khi làm giấy tờ từ chối nhận thừa kế thì hiện nay 1 trong 3 người ở nước ngoài đã mất, rồi vợ và con cái của người đó tôi cũng không thể liên hệ được, vậy tôi có thể sử dụng giấy tờ trước khi người này mất để hoàn thành thủ tục không?

Xin nhờ luật sư tư vấn giúp, chân thành cảm ơn.

Trả lời: Cảm ơn bạn đã gửi câu hỏi đề nghị tư vấn đến Công ty Luật Minh Gia, trường hợp của bạn chúng tôi tư vấn như sau:

Theo thông tin chúng tôi được cung cấp thì bạn đang muốn hỏi về trường hợp những người thừa kế còn lại đã từ chối nhận thừa kế thì mẹ bạn có được thừa kế phần đó và làm thủ tục sang tên cho mẹ bạn hay không.

Điều 620 Bộ luật dân sự 2015 quy định về việc từ chối nhận di sản thừa kế như sau:
 

“Điều 620. Từ chối nhận di sản

1. Người thừa kế có quyền từ chối nhận di sản, trừ trường hợp việc từ chối nhằm trốn tránh việc thực hiện nghĩa vụ tài sản của mình đối với người khác.

2. Việc từ chối nhận di sản phải được lập thành văn bản và gửi đến người quản lý di sản, những người thừa kế khác, người được giao nhiệm vụ phân chia di sản để biết.

3. Việc từ chối nhận di sản phải được thể hiện trước thời điểm phân chia di sản.”

Thời điểm mở thừa kế được hiểu là thời điểm người có tài sản chết; có nghĩa ở trường hợp của bạn, nếu giấy từ chối nhận di sản của 03 người thừa kế được lập trước thời điểm phân chia di sản thì có hiệu lực. Sau thời điểm phân chia di sản theo quy định của pháp luật thì văn bản đó không có hiệu lực và họ vẫn là thừa kế phần tài sản bà bạn để lại. Vì thông tin bạn cung cấp chưa đầy đủ, do đó bạn cần xem xét thời điểm lập văn bản từ chối nhận di sản thừa kế là khi nào? Nếu việc lập từ chối nhận di sản thể hiện trước thời điểm phân chia di sản thì mẹ bạn có thể mang văn bản này cùng các giấy tờ về QSDĐ đến Văn phòng đăng ký đất đai để làm thủ tục sang tên Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.

Trên đây là nội dung tư vấn của Luật Minh Gia về vấn đề bạn yêu cầu tư vấn: Tư vấn thủ tục từ chối nhận di sản thừa kế. Nếu còn vướng mắc, chưa rõ bạn vui lòng liên hệ luật sư tư vấn luật thừa kế trực tuyến để được giải đáp.

Trân trọng

P. tư vấn - Công ty Luật Minh Gia

Để giải quyết nhanh nhất vấn đề của bạn, hãy liên hệ

Liên hệ tư vấn