Tuấn Luật sư

Tư vấn khi bị người khác tự ý sử dụng hình ảnh, thông tin cá nhân

Quyền đối với hình ảnh cá nhân là quyền nhân thân được pháp luật bảo vệ. Vậy, pháp luật quy định quyền đối với hình ảnh cá nhân là như thế nào? Nếu phát hiện hành vi tự ý sử dụng hình ảnh của người khác nên giải quyết như thế nào?Mức bồi thường đối với hành vi xâm phạm đến hình ảnh cá nhân là như thế nào? Công ty Luật TNHH Minh Gia tư vấn như sau:

 1. Luật sư tư vấn về pháp luật dân sự

Quyền đối với hình ảnh cá nhân là quyền nhân thân có ý nghĩa rất lớn đối với đời sống tinh thần của cá nhân. Bất kỳ việc sử dụng các hình ảnh cá nhân vì mục đích thương mại hay phi thương mại cần sự đồng ý của cá nhân đó trừ một số trường hợp nhất định. Mỗi hành vi xâm phạm đến quyền nhân thân của cá nhân ảnh hưởng sâu sắc đến đời sống tinh thần của người có hình ảnh bi xâm phạm.

Mặc dù pháp luật đã quy định rõ về quyền đối với hình ảnh cá nhân nhưng trên thực tế vẫn còn nhiều hành vi xâm phạm quyền đối với hình ảnh cá nhân và việc giải quyết các trường hợp này còn gặp nhiều khó khăn.

Trong trường hợp quyền đối với hình ảnh cá nhân của bạn bị xâm phạm và bạn không biết xử lý như thế nào thì bạn có thể liên hệ đến Luật Minh Gia qua địa chỉ email hoặc gọi Hotline1900.6169 để được chúng tôi hỗ trợ.

2. Xử lý hành vi tự ý sử dụng hình ảnh người khác

Câu hỏi: Luật sư cho tôi hỏi trường hợp Tôi bị người khác sử dụng trái phép hình ảnh, thông tin, số điện thoại đăng trên web nội dung xấu (.....abc). Giờ tôi phải làm gì để xoá những thông tin trên. Tôi đã báo cáo vi phạm và mail cho admin web đó nhưng không thấy phản hồi. Tôi phải làm gì để được xoá bỏ thông tin trái phép trên. Quy định pháp luật thế nào?

Trả lời: Cảm ơn bạn đã tin tưởng và gửi yêu cầu, Công ty Luật Minh Gia xin tư vấn cho bạn như sau:

Hành vi phát tán hình ảnh của bạn trên internet mà chưa được sự đồng ý của bạn là hành vi vi phạm pháp luật, xâm phạm trực tiếp tới quyền cá nhân đối với hình ảnh của cá nhân quy định tại Điều 32 Bộ luật dân sự 2015:

“1. Cá nhân có quyền đối với hình ảnh của mình.

Việc sử dụng hình ảnh của cá nhân phải được người đó đồng ý.

Việc sử dụng hình ảnh của người khác vì mục đích thương mại thì phải trả thù lao cho người có hình ảnh, trừ trường hợp các bên có thỏa thuận khác.

2. Việc sử dụng hình ảnh trong trường hợp sau đây không cần có sự đồng ý của người có hình ảnh hoặc người đại diện theo pháp luật của họ:

a) Hình ảnh được sử dụng vì lợi ích quốc gia, dân tộc, lợi ích công cộng;

b) Hình ảnh được sử dụng từ các hoạt động công cộng, bao gồm hội nghị, hội thảo, hoạt động thi đấu thể thao, biểu diễn nghệ thuật và hoạt động công cộng khác mà không làm tổn hại đến danh dự, nhân phẩm, uy tín của người có hình ảnh.

3. Việc sử dụng hình ảnh mà vi phạm quy định tại Điều này thì người có hình ảnh có quyền yêu cầu Tòa án ra quyết định buộc người vi phạm, cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan phải thu hồi, tiêu hủy, chấm dứt việc sử dụng hình ảnh, bồi thường thiệt hại và áp dụng các biện pháp xử lý khác theo quy định của pháp luật.”

Khi quyền và lợi ích hợp pháp của bạn bị xâm phạm thì bạn có quyền khởi kiện yêu cầu Tòa án giải quyết. Tuy nhiên, để Tòa án đồng ý thụ lí để giải quyết vụ án trên thì bạn cần chuẩn bị những tài liệu, những bằng chứng chứng minh quyền và lợi ích của bạn đang bị xâm phạm và cần xác minh rõ đối tượng đã thực hiện hành vi vi phạm trên.

Tại Mục 3 Phần II Nghị quyết 03/2006/NQ-HĐTP Nghị quyết hướng dẫn quy định về bồi thường thiệt hại ngoài hợp đồng có quy định như sau:

“Thiệt hại do danh dự, nhân phẩm, uy tín bị xâm phạm gồm có thiệt hại do danh dự, nhân phẩm, uy tín của cá nhân bị xâm phạm; thiệt hại do danh dự, uy tín của tổ chức bị xâm phạm.

3.1. Chi phí hợp lý để hạn chế, khắc phục thiệt hại bao gồm: chi phí cần thiết cho việc thu hồi ấn phẩm có nội dung xúc phạm danh dự, nhân phẩm, uy tín của người bị thiệt hại; chi phí cho việc thu thập tài liệu, chứng cứ chứng minh danh dự, nhân phẩm, uy tín bị xâm phạm; tiền tàu, xe đi lại, thuê nhà trọ (nếu có) theo giá trung bình ở địa phương nơi thực hiện việc chi phí để yêu cầu cơ quan chức năng xác minh sự việc, cải chính trên các phương tiện thông tin đại chúng; chi phí tổ chức xin lỗi, cải chính công khai tại nơi cư trú hoặc nơi làm việc của người bị thiệt hại và các chi phí thực tế, cần thiết khác để hạn chế, khắc phục thiệt hại (nếu có).

3.2. Thu nhập thực tế bị mất hoặc bị giảm sút.

a) Nếu trước khi danh dự, nhân phẩm, uy tín bị xâm phạm, người bị xâm phạm có thu nhập thực tế, nhưng do danh dự, nhân phẩm, uy tín bị xâm phạm người bị xâm phạm phải thực hiện những công việc để hạn chế, khắc phục thiệt hại, nên khoản thu nhập thực tế của họ bị mất hoặc bị giảm sút, thì họ được bồi thường khoản thu nhập thực tế bị mất hoặc bị giảm sút đó.

3.3. Khoản tiền bù đắp tổn thất về tinh thần do danh dự, nhân phẩm, uy tín bị xâm phạm.

c) Mức bồi thường khoản tiền bù đắp tổn thất về tinh thần cho người bị xâm phạm trước hết do các bên thỏa thuận. Nếu không thỏa thuận được, thì mức bồi thường khoản tiền bù đắp tổn thất về tinh thần phải căn cứ vào mức độ tồn thất về tinh thần, nhưng tối đa không quá 10 tháng lương tối thiểu do Nhà nước quy định tại thời điểm giải quyết bồi thường.”

Như vậy, nếu hành vi phát tán hình ảnh của bạn trên internet xâm phạm về danh dự, nhân phẩm và uy tín của bạn thì bạn có thể yêu cầu người có hành vi phát tán bồi thường thiệt hạicho bạn theo Điều 592 Bộ luật dân sự 2015 và được hướng dẫn tại Nghị quyết 03/2006/NQ-HĐTP như trên. Trường hợp các bên không tự thỏa thuận được thì bạn có thể gửi đơn lên Tòa để yêu cầu giải quyết. 

Trên đây là nội dung tư vấn của Luật Minh Gia về vấn đề bạn yêu cầu tư vấn: Tư vấn khi bị người khác tự ý sử dụng hình ảnh, thông tin cá nhân. Nếu còn vướng mắc, chưa rõ hoặc cần hỗ trợ pháp lý khác bạn vui lòng liên hệ bộ phận luật sư tư vấn pháp luật Dân sự - Số điện thoại: 1900.6169 để được giải đáp, hỗ trợ kịp thời. 

Gọi ngay