Hỏi đáp pháp luật Dân sự

 • Thủ tục chứng thực điểm chỉ trong giấy tờ, văn bản tiếng nước ngoài

  • 06/03/2015
  • Luật sư Nguyễn Mạnh Tuấn
  • Phòng tư pháp cấp huyện có thẩm quyền chứng thực điểm chỉ trong giấy tờ, văn bản tiếng nước ngoài. Người có yêu cầu cần thực hiện theo trình tự, thủ tục như sau:

  Trình tự thực hiện:

  - Người yêu cầu chứng thực nộp giấy tờ tại Phòng tư pháp cấp huyện;

  - Khi điểm chỉ, người yêu cầu chứng thực sử dụng ngón trỏ phải; nếu không điểm chỉ được bằng ngón trỏ phải

  thì điểm chỉ bằng ngón trỏ trái; trường hợp không thể điểm chỉ bằng hai ngón trỏ đó thì điểm chỉ bằng ngón tay khác và phải ghi rõ việc điểm chỉ đó bằng ngón tay nào, của bàn tay nào;

  - Người yêu cầu chứng thực phải điểm chỉ trước mặt người thực hiện chứng thực;

  - Người yêu cầu chứng thực nhận kết quả tại nơi nộp giấy tờ

  Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại Phòng Tư pháp cấp huyện

  Thành phần hồ sơ:

  - Chứng minh nhân dân hoặc hộ chiếu hoặc giấy tờ tuỳ thân khác;

  - Giấy tờ, văn bản mà mình sẽ điểm chỉ vào đó.

  Số lượng hồ sơ: không quy định cụ thể

  Thời hạn giải quyết: Việc tiếp nhận yêu cầu chứng thực điểm chỉ trong thời gian làm việc buổi sáng hoặc buổi chiều thì phải được thực hiện chứng thực ngay trong buổi làm việc đó; trường hợp cần phải xác minh làm rõ nhân thân của người yêu cầu chứng thực thì thời hạn trên được kéo dài thêm nhưng không được quá 03 ngày làm việc.

  Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Cá nhân

  Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: Phòng Tư pháp cấp huyện

  Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Văn bản chứng thực

  Lệ phí (nếu có): Không quá 10.000 đồng/trường hợp

  Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính (nếu có): Không

  (Nguồn: Cổng thông tin điện tử Bộ Tư pháp)

  Trân trọng!
  P. Luật sư tư vấn - Công ty Luật Minh Gia

Bài viết nổi bật
 Gửi yêu cầu tư vấn