Luật sư Dương Châm

Thông tin tòa án nhân dân quận Thanh Xuân - Tp. Hà Nội

Tòa án nhân dân quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội là một trong những tòa án nằm trong trung tâm thành phố Hà Nội. Tòa án nhân dân quận Thanh Xuân tiếp nhận và giải quyết rất nhiều các tranh chấp và yêu cầu của người dân. Khi có yêu cầu khởi kiện gửi đến Tòa án nhân dân quận Thanh Xuân, bạn có thể gặp nhiều khó khăn trong quá trình thực hiện. Bài viết dưới đây, Luật Minh Gia sẽ cung cấp một số thông tin của Tòa án nhân dân quận Thanh Xuân cũng như các dịch vụ pháp lý của Luật Minh Gia.

I. Địa chỉ Tòa án nhân dân quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội: Khu liên cơ Nội chính, Số 27 Lê Văn Lương, quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

II. Thẩm quyền của tòa án nhân dân quận Thanh Xuân, Tp. Hà Nội.

1. Thẩm quyền giải quyết vụ án hình sự

Tòa án nhân dân quận Thanh Xuân có thẩm quyền xét xử sơ thẩm những vụ án hình sự về tội phạm ít nghiêm trọng, tội phạm nghiêm trọng và tội phạm rất nghiêm trọng (tội phạm mà Bộ luật hình sự 2015 quy định hình phạt từ 15 năm tù trở xuống), trừ những tội phạm sau:

- Các tội phạm xâm phạm an ninh quốc gia

- Các tội phá hoại hòa bình, chống loài người và tội phạm chiến tranh

- Các Tội giết người; Tội giết người trong trạng thái tinh thần bị kích động mạnh; Tội giết người do vượt quá giới hạn phòng vệ chính đáng hoặc do vượt quá mức cần thiết khi bắt giữ người phạm tội; Tội vi phạm các quy định về nghiên cứu, thăm dò, khai thác tài nguyên; Tội vi phạm quy định điều khiển tàu bay; Tội cản trở giao thông đường không; Tội đưa vào sử dụng phương tiện giao thông đường không không bảo đảm an toàn; Tội điều động hoặc giao cho người không đủ điều kiện điều khiển các phương tiện giao thông đường không; Tội chiếm đoạt tàu bay, tàu thuỷ; Tội điều khiển tàu bay vi phạm các quy định về hàng không của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam; Tội điều khiển phương tiện hàng hải vi phạm các quy định về hàng hải của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam; Tội phát tán chương trình tin học gây hại cho hoạt động của mạng máy tính, mạng viễn thông, phương tiện điện tử; Tội cản trở hoặc gây rối loạn hoạt động của mạng máy tính, mạng viễn thông, phương tiện điện tử; Tội đưa hoặc sử dụng trái phép thông tin mạng máy tính, mạng viễn thông; Tội cố ý làm lộ bí mật nhà nước; tội chiếm đoạt, mua bán, tiêu hủy tài liệu bí mật nhà nước; Tội truy cứu trách nhiệm hình sự người không có tội; Tội không truy cứu trách nhiệm hình sự người có tội; Tội ra bản án trái pháp luật; Tội ra quyết định trái pháp luật; Tội đầu hàng địch; Tội khai báo hoặc tự nguyện làm việc cho địch khi bị bắt làm tù binh.

- Các tội phạm được thực hiện ở ngoài lãi thổ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

2. Thẩm quyền giải quyết vụ việc dân sự

Tòa án nhân dân quận Thanh Xuân có thẩm quyền giải quyết theo thủ tục sơ thẩm những tranh chấp, yêu cầu về dân sự không có yếu tố nước ngoài, gồm:

- Những tranh chấp, yêu cầu về dân sự:

+ Tranh chấp về quốc tịch Việt Nam giữa cá nhân với cá nhân;

+ Tranh chấp về quyền sở hữu và các quyền khác đối với tài sản;

+ Tranh chấp về giao dịch dân sự, hợp đồng dân sự;

+ Tranh chấp về quyền sở hữu trí tuệ, chuyển giao công nghệ, trừ trường hợp quy định tại khoản 2 Điều 30 của Bộ luật tố tụng dân sự 2015;

+ Tranh chấp về thừa kế tài sản;

+ Tranh chấp về bồi thường thiệt hại ngoài hợp đồng;

+ Tranh chấp về khai thác, sử dụng tài nguyên nước, xả thải vào nguồn nước theo quy định của Luật tài nguyên nước;

+ Tranh chấp đất đai theo quy định của pháp luật về đất đai; tranh chấp về quyền sở hữu, quyền sử dụng rừng theo quy định của Luật bảo vệ và phát triển rừng;

+ Tranh chấp liên quan đến hoạt động nghiệp vụ báo chí theo quy định của pháp luật về báo chí;

+ Tranh chấp liên quan đến yêu cầu tuyên bố văn bản công chứng vô hiệu;

+ Tranh chấp liên quan đến tài sản bị cưỡng chế để thi hành án theo quy định của pháp luật về thi hành án dân sự;

+ Tranh chấp về kết quả bán đấu giá tài sản, thanh toán phí tổn đăng ký mua tài sản bán đấu giá theo quy định của pháp luật về thi hành án dân sự;

+ Các tranh chấp khác về dân sự, trừ trường hợp thuộc thẩm quyền giải quyết của cơ quan, tổ chức khác theo quy định của pháp luật;

+ Yêu cầu tuyên bố hoặc hủy bỏ quyết định tuyên bố một người mất năng lực hành vi dân sự, bị hạn chế năng lực hành vi dân sự hoặc có khó khăn trong nhận thức, làm chủ hành vi;

+ Yêu cầu thông báo tìm kiếm người vắng mặt tại nơi cư trú và quản lý tài sản của người đó;

+ Yêu cầu tuyên bố hoặc hủy bỏ quyết định tuyên bố một người mất tích;

+ Yêu cầu tuyên bố hoặc hủy bỏ quyết định tuyên bố một người là đã chết;

+ Yêu cầu tuyên bố văn bản công chứng vô hiệu;

+ Yêu cầu công nhận kết quả hòa giải thành ngoài Tòa án.

+ Yêu cầu công nhận tài sản có trên lãnh thổ Việt Nam là vô chủ, công nhận quyền sở hữu của người đang quản lý đối với tài sản vô chủ trên lãnh thổ Việt Nam theo quy định tại điểm đ khoản 2 Điều 470 của Bộ luật này.

+ Yêu cầu xác định quyền sở hữu, quyền sử dụng tài sản, phân chia tài sản chung để thi hành án và yêu cầu khác theo quy định của Luật thi hành án dân sự.

+ Các yêu cầu khác về dân sự, trừ trường hợp thuộc thẩm quyền giải quyết của cơ quan, tổ chức khác theo quy định của pháp luật.

- Những tranh chấp, yêu cầu về hôn nhân và gia đình:

+ Ly hôn, tranh chấp về nuôi con, chia tài sản khi ly hôn; chia tài sản sau khi ly hôn.

+ Tranh chấp về chia tài sản chung của vợ chồng trong thời kỳ hôn nhân.

+ Tranh chấp về thay đổi người trực tiếp nuôi con sau khi ly hôn.

+ Tranh chấp về xác định cha, mẹ cho con hoặc xác định con cho cha, mẹ.

+ Tranh chấp về cấp dưỡng.

+ Tranh chấp về sinh con bằng kỹ thuật hỗ trợ sinh sản, mang thai hộ vì mục đích nhân đạo.

+ Tranh chấp về nuôi con, chia tài sản của nam, nữ chung sống với nhau như vợ chồng mà không đăng ký kết hôn hoặc khi hủy kết hôn trái pháp luật.

+ Các tranh chấp khác về hôn nhân và gia đình, trừ trường hợp thuộc thẩm quyền giải quyết của cơ quan, tổ chức khác theo quy định của pháp luật.

+ Yêu cầu hủy việc kết hôn trái pháp luật.

+ Yêu cầu công nhận thuận tình ly hôn, thỏa thuận nuôi con, chia tài sản khi ly hôn.

+ Yêu cầu công nhận thỏa thuận của cha, mẹ về thay đổi người trực tiếp nuôi con sau khi ly hôn hoặc công nhận việc thay đổi người trực tiếp nuôi con sau khi ly hôn của cơ quan, tổ chức, cá nhân theo quy định của pháp luật về hôn nhân và gia đình.

+ Yêu cầu hạn chế quyền của cha, mẹ đối với con chưa thành niên hoặc quyền thăm nom con sau khi ly hôn.

+ Yêu cầu chấm dứt việc nuôi con nuôi.

+ Yêu cầu liên quan đến việc mang thai hộ theo quy định của pháp luật hôn nhân và gia đình.

+ Yêu cầu công nhận thỏa thuận chấm dứt hiệu lực của việc chia tài sản chung trong thời kỳ hôn nhân đã được thực hiện theo bản án, quyết định của Tòa án.

+ Yêu cầu tuyên bố vô hiệu thỏa thuận về chế độ tài sản của vợ chồng theo quy định của pháp luật hôn nhân và gia đình.

+ Yêu cầu xác định cha, mẹ cho con hoặc con cho cha, mẹ theo quy định của pháp luật về hôn nhân và gia đình.

+ Các yêu cầu khác về hôn nhân và gia đình, trừ trường hợp thuộc thẩm quyền giải quyết của cơ quan, tổ chức khác theo quy định của pháp luật.

- Những tranh chấp về kinh doanh, thương mại phát sinh trong hoạt động kinh doanh, thương mại giữa cá nhân, tổ chức có đăng ký kinh doanh với nhau và đều có mục đích lợi nhuận; Yêu cầu hủy bỏ nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông, nghị quyết của Hội đồng thành viên theo quy định của pháp luật về doanh nghiệp; Các yêu cầu khác về kinh doanh, thương mại, trừ trường hợp thuộc thẩm quyền giải quyết của cơ quan, tổ chức khác theo quy định của pháp luật.

- Những tranh chấp về lao động thuộc thẩm quyền giải quyết của Tòa án:

+ Tranh chấp về xử lý kỷ luật lao động theo hình thức sa thải hoặc về trường hợp bị đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động;

+ Tranh chấp về bồi thường thiệt hại, trợ cấp khi chấm dứt hợp đồng lao động;

+ Tranh chấp

+ Tranh chấp

+ Tranh chấp về bồi thường thiệt hại giữa người lao động với doanh nghiệp, tổ chức đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng;

+ Tranh chấp giữa người lao động thuê lại với người sử dụng lao động thuê lại.

+ Yêu cầu tuyên bố hợp đồng lao động, thỏa ước lao động tập thể vô hiệu.

+ Các yêu cầu khác về lao động, trừ trường hợp thuộc thẩm quyền giải quyết của cơ quan, tổ chức khác theo quy định của pháp luật.

3. Thẩm quyền giải quyết vụ việc hành chính

Tòa án nhân dân quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội có thẩm quyền giải quyết các vụ việc hành chính sau:

+ Khiếu kiện quyết định hành chính, hành vi hành chính của cơ quan hành chính nhà nước từ cấp huyện trở xuống trên cùng phạm vi địa giới hành chính với Tòa án hoặc của người có thẩm quyền trong cơ quan hành chính nhà nước đó, trừ quyết định hành chính, hành vi hành chính của Ủy ban nhân dân cấp huyện, Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện.

+ Khiếu kiện quyết định kỷ luật buộc thôi việc của người đứng đầu cơ quan, tổ chức từ cấp huyện trở xuống trên cùng phạm vi địa giới hành chính với Tòa án đối với công chức thuộc thẩm quyền quản lý của cơ quan, tổ chức đó.

+ Khiếu kiện danh sách cử tri của cơ quan lập danh sách cử tri trên cùng phạm vi địa giới hành chính với Tòa án.

III. Cách thức liên hệ

Cá nhân có yêu cầu Tòa án nhân dân quận Thanh Xuân giải quyết tranh chấp có thể nộp hồ sơ khởi kiện tại Phòng tiếp nhận hồ sơ tại tầng 1 của Tòa án nhân dân quận Thanh Xuân. Cũng như các tòa án khác, hiện nay tòa án quận Thanh Xuân chưa có website cũng không cập nhật số điện thoại để các cá nhân, tổ chức thuận tiện liên hệ làm việc. Vì vậy, nếu gặp khó khăn trong việc liên hệ với Tòa án nhân dân quận Thanh Xuân, bạn có thể liên hệ đến Luật Minh Gia để được hỗ trợ.

IV. Dịch vụ pháp lý của Luật Minh Gia tại tòa án nhân dân quận Thanh Xuân

Bên cạnh các dịch vụ pháp lý như tư vấn và đưa ra phương án giải quyết có lợi nhất cho khách hàng, soạn thảo đơn khởi kiện, thu thập các tài liệu, chứng cứ để lập hồ sơ khởi kiện, tùy theo tính chất vụ việc và theo yêu cầu cụ thể của khách hàng, Luật Minh Gia sẽ cử Luật sư thực hiện các dịch vụ pháp lý trọn gói từ khởi kiện, tham gia tố tụng cho đến yêu cầu thi hành án mà người khởi kiện không phải tham gia tố tụng như: Đại diện theo ủy quyền, tham gia tố tụng tại tòa án, tham gia các buổi lấy lời khai, phiên họp hòa giải và công khai chứng cứ, tham gia phiên tòa để bảo vệ quyền và lợi ích của khách hàng…

Để không bị mất thời gian và gặp khó khăn trong khi tham gia tố tụng tại tòa án và đảm bảo tốt nhất quyền, lợi ích của mình, bạn hãy liên hệ với Luật Minh Gia để được các Luật sư của Luật Minh Gia hướng dẫn chi tiết.  

Trên đây là những thông tin cơ bản về địa chỉ liên hệ, thẩm quyền và các thông tin liên quan đến dịch vụ Luật sư của Luật Minh Gia tại Tòa án nhân dân quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội. Nếu bạn cần tìm hiểu chi tiết về cách thức làm việc với Tòa án nhân dân quân Thanh Xuân, thành phố Hà Nội, bạn vui lòng liên hệ Luật Minh Gia để biết thêm thông tin chi tiết.

Gọi ngay