Luật sư Dương Châm

Thông tin tòa án nhân dân quận Đống Đa - TP. Hà Nội

Tòa án nhân dân quận Đống Đa là Tòa án nhân dân cấp huyện, có thẩm quyền giải quyết Sơ thẩm vụ việc theo phân cấp thẩm quyền và Giải quyết việc khác theo quy định của pháp luật.

Tòa án nhân dân Quận Đống Đa có địa chỉ tại: Ngõ 157B Chùa Láng, Láng Thượng, Đống Đa, Hà Nội

Thẩm quyền, nhiệm vụ của Tòa án nhân dân quận Đống Đa:

Có thẩm quyền giải quyết theo thủ tục sơ thẩm những tranh chấp sau đây:

- Các tranh chấp về dân sự, hôn nhân và gia đình, lao động mà không có đương sự hoặc tài sản ở nước ngoài hoặc cần phải ủy thác tư pháp cho cơ quan đại diện nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam ở nước ngoài, cho Tòa án, cơ quan có thẩm quyền của nước ngoài;

- Các tranh chấp phát sinh trong hoạt động kinh doanh, thương mại giữa cá nhân, tổ chức có đăng ký kinh doanh với nhau và đều có mục đích lợi nhuận;

Tòa án nhân dân quận Đống Đa thẩm quyền giải quyết những yêu cầu sau đây:

- Yêu cầu tuyên bố hoặc hủy bỏ quyết định tuyên bố một người mất năng lực hành vi dân sự, bị hạn chế năng lực hành vi dân sự hoặc có khó khăn trong nhận thức, làm chủ hành vi.

- Yêu cầu thông báo tìm kiếm người vắng mặt tại nơi cư trú và quản lý tài sản của người đó.

- Yêu cầu tuyên bố hoặc hủy bỏ quyết định tuyên bố một người mất tích.

- Yêu cầu tuyên bố hoặc hủy bỏ quyết định tuyên bố một người là đã chết.

- Yêu cầu tuyên bố văn bản công chứng vô hiệu.

- Yêu cầu công nhận kết quả hòa giải thành ngoài Tòa án.

- Yêu cầu công nhận tài sản có trên lãnh thổ Việt Nam là vô chủ, công nhận quyền sở hữu của người đang quản lý đối với tài sản vô chủ trên lãnh thổ Việt Nam theo quy định của pháp luật.

- Yêu cầu xác định quyền sở hữu, quyền sử dụng tài sản, phân chia tài sản chung để thi hành án và yêu cầu khác theo quy định của Luật thi hành án dân sự.

- Yêu cầu hủy bỏ nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông, nghị quyết của Hội đồng thành viên theo quy định của pháp luật về doanh nghiệp.

- Yêu cầu tuyên bố hợp đồng lao động, thỏa ước lao động tập thể vô hiệu.

- Các yêu cầu khác, trừ trường hợp thuộc thẩm quyền giải quyết của cơ quan, tổ chức khác theo quy định của pháp luật.

Phương thức gửi yêu cầu, hồ sơ khởi kiện tới tòa án: Người yêu cầu có thể nộp trực tiếp tại Tòa án; Gửi đến Tòa án theo đường dịch vụ bưu chính; hoặc gửi trực tuyến bằng hình thức điện tử qua Cổng thông tin điện tử của Tòa án (nếu có).

Hoạt động tham gia tố tụng tại Tòa án của công ty Luật Minh Gia:

Công ty luật Minh Gia cung cấp dịch vụ pháp lý trong việc tham gia tố tụng để bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của khách hàng tại tòa án nhân dân. Khi lựa chọn sử dụng dịch vụ tố tụng tại Luật Minh Gia, khách hàng được luật sư tư vấn về hồ sơ khởi kiện, tư vấn về quyền và trách nhiệm của khách hàng phát sinh trong vụ việc tranh chấp, hướng dẫn và giúp khách hàng thực hiện các công việc liên quan đến thu thập chứng cứ, nộp hồ sơ khởi kiện. Đồng thời cử luật sư tham gia tố tụng trong các giai đoạn tại Tòa án để bảo vệ quyền và lợi ích cho khách hàng một cách tốt nhất.       

Nếu Quý khách hàng đang có nhu cầu giải quyết các tranh chấp, các vụ việc tại tòa án hoặc đang phải tham gia tố tụng tại tòa án trong các vụ án có liên quan, vui lòng gửi liên hệ tới công ty Luật Minh Gia để yêu cầu và được hướng dẫn sử dụng các dịch vụ pháp lý của chúng tôi.​

Gọi ngay