Tuấn Luật sư

Mẫu phụ lục gia hạn hợp đồng

Phụ lục hợp đồng là gì? Có thể kí phụ lục gia hạn hợp đồng hay không? Phụ lục gia hạn hợp đồng gồm những nội dung gì? Để lập hoặc giao kết phụ lục gia hạn hợp đồng đúng quy định, phòng tránh rủi ro khi phát sinh tranh chấp, bạn hãy hỏi ý kiến tư vấn của luật sư hoặc liên hệ với Luật Minh Gia để được luật sư của chúng tôi hỗ trợ.

   1. Luật sư tư vấn Luật Dân sự

Trong quá trình thực hiện hợp đồng không tránh khỏi những lúc muốn bổ sung, thay đổi, sửa chữa hợp đồng. Khi đó, chúng ta phải lập phụ lục hợp đồng. Phụ lục của hợp đồng có hiệu lực như hợp đồng, tuy nhiên phụ lục không thể áp dụng riêng rẽ mà luôn phụ thuộc và thực hiện kèm theo khi thực hiện hợp đồng. Một trong những phụ lục hợp đồng phổ biến là phụ lục gia hạn hợp đồng. Phụ lục gia hạn hợp đồng nội dung gồm thông tin các bên trong hợp đồng đã ký kết, lý do và nội dung gia hạn hợp đồng, thời hạn chấm dứt và các vấn đề khác liên quan. Các thông tin trên được thỏa thuận càng chi tiết thì càng giảm thiểu những rủi ro, tranh chấp phát sinh sau này.

Nếu bạn không có thời gian tìm hiểu và muốn đảm bảo lập phụ lục gia hạn hợp đồng đúng quy định pháp luật, phòng tránh rủi ro, tranh chấp phát sinh, hãy liên hệ với chúng tôi qua Hotline: 1900.6169 Luật Minh Gia luôn sẵn sàng hỗ trợ bạn.

Ngoài ra, bạn tham khảo thêm mẫu phụ lục gia hạn hợp đồng chúng tôi cung cấp sau đây để tìm hiểu thêm và áp dụng vào trường hợp của mình

2. Mẫu phụ lục gia hạn hợp đồng

mau-phu-luc-gia-han-hop-dong-jpg-08082013122314-U1.jpg

Quy định về phụ lục gia hạn hợp đồng

Mẫu phụ lục gia hạn hợp đồng trên đây chỉ mang tính chất tham khảo, quý khách hàng cần tìm hiểu và nghiên cứu quy định pháp luật liên quan hoặc tham khảo ý kiến luật sư trước khi áp dụng vào thực tế.

PHỤ LỤC HỢP ĐỒNG

Số................./PLHĐ

 - Căn cứ theo HĐKT số......................đã ký ngày ……., tháng……., năm…………

- Căn cứ nhu cầu thực tế 2 bên.......................................................................... 

Hôm nay, ngày ….. tháng ….. năm …….. Tại ………………………………………….

Chúng tôi gồm có:

BÊN THUÊ/MUA/SỬ DỤNG DỊCH VỤ (Bên A):

CÔNG TY…………………………………………………………………………………….

Đại diên: Ông Nguyễn Văn A

Chức vụ: Giám đốc

Địa chỉ: ………………………………………………………………………………………

Điện thoại: +84………….………………….… Fax: +84………………………..……….

Mã số thuế:……………….…………………………………………………………………

Số tài khoản:……………….……………………………………………………………….

BÊN CHO THUÊ/BÁN/CUNG CẤP DỊCH VỤ (Bên B):

CÔNG TY…………………………………………………………………………………….

Đại diên: Nguyễn Văn B

Chức vụ: Giám đốc

Địa chỉ: ………………………………………………………………………………………

Điện thoại: +84………….………………….… Fax: +84………………………..……….

Mã số thuế:……………….…………………………………………………………………

Số tài khoản:……………….……………………………………………………………….

Sau khi xem xét, thỏa thuận hai bên đã đi đến thống nhất ký Phụ Lục HĐMB số ....... về gia hạn hợp đồng đã ký số ….., ngày……, tháng……năm………cụ thể như sau:

1.  …………………..…………………..…………………..…………………..………………

2. …………………..…………………..…………………..…………………..………………

3. …………………..…………………..…………………..…………………..………………

4. …………………..…………………..…………………..…………………..………………

5. Điều khoản chung :

5.1   Quyền và nghĩa vụ của mỗi bên được quy định trong hợp đồng số ………………………

5.2 PLHĐ được lập thành …….. bản, có nội dung & giá trị pháp lý như nhau, mỗi bên giữ ....
5.3 Phụ lục này là một phần không thể tách rời của Hợp đồng …………….. số……………...và có giá trị kể từ ngày ký….....

ĐẠI DIỆN BÊN A

GIÁM ĐỐC

ĐẠI  DIỆN BÊN B

GIÁM ĐỐC   

Đừng lãng phí thời gian vì vướng mắc, hãy để Luật Minh Gia giải quyết vấn đề của bạn!

Tư vấn miễn phí