Hỏi đáp pháp luật Dân sự

 • Mẫu hợp đồng góp vốn bằng tài sản

  • 20/08/2020
  • Luật sư Nguyễn Mạnh Tuấn
  • Mẫu hợp đồng góp vốn bằng tài sản - Nội dung bao gồm thông tin về mục tiêu góp vốn, loại tài sản và thời gian góp vốn, phân chia lợi nhuận và các vấn đề khác liên quan, cụ thể như đính kèm trên đây:

  1. Hợp đồng góp vốn.

  Hợp đồng góp vốn là sự thỏa thuận bằng văn bản được các bên thỏa thuận, ký kết nhằm mục đích để cùng góp vốn hợp tác kinh doanh ví dụ cùng góp tiền vào mua ôtô để chở hàng thuê, góp tiền cùng mua nhà, đất, hàng hóa nhằm mục đích sinh lợi nhuận theo thỏa thuận giữa các bên hoặc theo quy định của pháp luật. Vậy cách thức soạn thảo hợp đồng góp vốn là như thế nào? Các nội dung, thông tin và các đề pháp lý liên quan. Nếu bạn gặp vấn đề này, cần tư vấn, hỗ trợ, giải đáp những thắc mắc, bạn hãy liên hệ đến công ty Luật Minh Gia bằng cách gửi câu hỏi tư vấn hoặc Gọi  1900.6169, luật sư sẽ tư vấn cho bạn những nội dung sau:

  + Mẫu hợp đồng góp vốn ;

  + Nội dung, thông tin hợp đồng góp vốn ;

   + Trình tự, thủ tục góp vốn ;

  2. Mẫu hợp đồng góp vốn

  mau-hop-dong-gop-von-bang-tai-san-jpg-22072013124810-U1.jpg

  Hợp đồng góp vốn bằng tài sản

  Mẫu Hợp đồng góp vốn bằng tài sản trên đây chỉ mang tính chất tham khảo, quý vị cần tìm hiểu và nghiên cứu quy định pháp luật liên quan hoặc tham khảo ý kiến luật sư trước khi áp dụng vào thực tế.

  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

  --------------------------

  HỢP ĐỒNG GÓP VỐN BẰNG TÀI SẢN (Mẫu)

  Hôm nay, ngày….tháng….năm….. tại địa chỉ………………………………, chúng tôi gồm có:

  Bên góp vốn (sau đây gọi là bên A):

  Ông ():................................................…………………………………………..

  Sinh ngày………………………………………………………………………….

  Chứng minh nhân dân số:....................cấp ngày......./......./........tại .........................

  Hộ khẩu thường trú  (: .............................................................................…………..

  Bên nhận góp vốn (sau đây gọi là bên B):

  Ông ():................................................…………………………………………........

  Sinh ngày…………………………………………………………………………..................

  Chứng minh nhân dân số:....................cấp ngày......./......./........tại .........................

  Hộ khẩu thường trú  (: ..............................................................................………...

  Các bên đồng ý thực hiện việc góp vốn với các thoả thuận sau đây :

  Điều 1

  TÀI SẢN GÓP VỐN

  Tài sản gúp vốn thuộc quyền sở hữu của bên A:

  ............................................................................................................................. .............................................................................................................................

   Điều 2

   GIÁ TRỊ GÓP VỐN

  Giá trị tài sản gúp vốn được các bên cùng thống nhất thoả thuận là:.........................................................……….....................................................

  (bằng chữ:.............................................................………………………………..)

  Điều 3

  THỜI HẠN GÓP VỐN

  Thời hạn góp vốn bằng tài sản nêu tại Điều 1 là: ................................. kể từ ngày ........../........../...........

  Điều 4

  MỤC ĐÍCH GÓP VỐN

  Mục đích góp vốn bằng tài sản nêu tại Điều 1 là :

  ...............................................................................................................................

  ...............................................................................................................................

  Điều 5

  PHƯƠNG THỨC GIẢI QUYẾT TRANH CHẤP HỢP ĐỒNG

  Trong quá trình thực hiện hợp đồng, nếu phát sinh tranh chấp, các bên cùng nhau thương lượng giải quyết trên nguyên tắc tôn trọng quyền lợi của nhau; trong trường hợp không giải quyết được, thì một trong hai bên có quyền khởi kiện để yêu cầu toà án có thẩm quyền giải quyết theo quy định của pháp luật.

    Điều 6

   CAM ĐOAN CÁC BÊN

  1.       Bên A cam đoan:

  a.       Những thông tin về nhân thân, tài sản  đã ghi trong hợp đồng này là đúng sự thật;

  b.       Tài sản gúp vốn không có tranh chấp;

  c.       Tài sản gúp vốn không bị  cơ quan nhà nước có thẩm quyền xử lý theo quy định pháp luật;

  d.       Việc giao kết hợp đồng này hoàn toàn tự nguyện, không bị lừa dối hoặc ép buộc;

  e.       Thực hiện đúng và đầy đủ tất cả các thoả thuận đã ghi trong Hợp đồng này.

  g.       Các cam đoan khác…

  2.       Bên B cam đoan:

  a.       Những thông tin về nhân thân đã ghi trong Hợp đồng này là đúng sự thật;

  b.       Đã xem xét kỹ, biết rõ về  tài sản gúp vốn nêu trên và các giấy tờ về quyền sử dụng, quyền sở hữu;

  c.       Việc giao kết hợp đồng này hoàn toàn tự nguyện, không bị lừa dối hoặc ép buộc;

  d.       Thực hiện đúng và đầy đủ tất cả các thoả thuận đã ghi trong Hợp đồng này;

  e.      Các cam đoan khác…                                                                      

            Điều 7 ĐIỀU KHOẢN CUỐI CÙNG

  1.       Các bên đã hiểu rõ quyền, nghĩa vụ và lợi ích hợp pháp của mình, ý nghĩa và hậu quả pháp lý của việc giao kết Hợp đồng này.

  2.       Hai  bên đã đọc Hợp đồng, đã hiểu và đồng ý tất cả các điều khoản ghi trong Hợp đồng và ký vào Hợp đồng này trước sự có mặt của Cụng chứng viên

  Hoặc chọn một trong các trường hợp sau đây:

  -        Hai  bên đã đọc Hợp đồng, đã hiểu và đồng ý tất cả các điều khoản ghi trong Hợp đồng và ký, điểm chỉ vào Hợp đồng này trước sự có mặt của công chứng viên.

  -        Hai bên đã đọc Hợp đồng, đã hiểu và đồng ý tất cả các điều khoản ghi trong Hợp đồng và điểm chỉ vào Hợp đồng này trước sự có mặt của công chứng viên.

  -        Hai bên đã nghe công chứng viên đọc Hợp đồng, đã hiểu và đồng ý tất cả các điều khoản ghi trong Hợp đồng và ký vào Hợp đồng này trước sự có mặt của công chứng viên.

  -        Hai bên đã nghe công chứng viên đọc Hợp đồng, đã hiểu và đồng ý tất cả các điều khoản ghi trong Hợp đồng và ký, điểm chỉ vào Hợp đồng này trước sự có mặt của công chứng viên.

  -        Hai bên đã nghe công chứng viên đọc Hợp đồng, đã hiểu và đồng ý tất cả các điều khoản ghi trong Hợp đồng và điểm chỉ vào Hợp đồng này trước sự có mặt của công chứng viên.

  -        Hai bên đó nghe người làm chứng đọc Hợp đồng, đó hiểu và đồng ý tất cả các điều khoản ghi trong Hợp đồng và ký vào Hợp đồng này trước sự có mặt của Công chứng viên;

  -        Hai bên đó nghe người làm chứng đọc Hợp đồng, đó hiểu và đồng ý tất cả các điều khoản ghi trong Hợp đồng và ký, điểm chỉ vào Hợp đồng này trước sự có mặt của Công chứng viên;

  -        Hai bên đó nghe người làm chứng đọc Hợp đồng, đó hiểu và đồng ý tất cả các điều khoản ghi trong Hợp đồng và điểm chỉ vào Hợp đồng này trước sự có mặt của Công chứng viên;

  3.       Hợp đồng có hiệu lực từ: ……………………………………………….

  Bên A

  (ký, điểm chỉ và ghi rõ họ tên)

  Bên B

  (ký, điểm chỉ và ghi rõ họ tên)

Bài viết nổi bật
 Gửi yêu cầu tư vấn