LS Nguyễn Mạnh Tuấn

Mẫu đơn kháng cáo vụ án về thừa kế

Mẫu đơn kháng cáo vụ án về thừa kế gồm thông tin về tòa án nhận đơn kháng cáo, nội dung bản án sơ thẩm, đề nghị kháng cáo và các vấn đề khác liên quan, cụ thể như đính kèm trên đây:


mau-don-khang-vu-an-ve-thua-ke-jpg-02072013105141-U1.jpg

Kháng cáo vụ án về thừa kế

 

Biểu mẫu đơn kháng cáo vụ án về Thừa kế trên đây chỉ mang tính chất tham khảo, quý vị cần tìm hiểu và nghiên cứu quy định pháp luật liên quan hoặc tham khảo ý kiến tư vấn của luật sư trước khi áp dụng vào trường hợp cụ thể.

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

Địa danh, ngày .... tháng .... năm ....

ĐƠN KHÁNG CÁO

Kính gửi:           - Toà án nhân dân ……........................................

                        - Toà án nhân dân thành phố ................................

Tôi tên là: ………………………………………………………………………………………

CMND số: ……………..do công an: ……………cấp ngày:……………………………….

Thường trú tại: ………………………………………………………………………………… 

Tôi là bị đơn/nguyên đơn trong vụ án …………..được Toà án nhân dân quận .........xét xử sơ thẩm ngày .................................................................................................

Nội dung kháng cáo:

Theo án sơ thẩm, thì……………………………………………………………….................

………………………………………………………………................................................

………………………………………………………………................................................

Chúng tôi cho rằng quyết định trên của Toà sơ thẩm là chưa khách quan, không đúng qui định pháp luật, không đảm bảo quyền lợi hợp pháp của gia đình, vì các lý do sau:

-  ………………………………………………………...……..............................................

-  ………………………………………………………..…..................................................

-  ………………………………………………………………..............................................

Vì những lý do trên tôi kháng cáo toàn bộ bản án sơ thẩm xét xử ngày ............... và kính đề nghị Quý Toà xét xử lại vụ án theo trình tự phúc thẩm theo thủ tục chung và đề nghị………

…………………………………………….....………….....................................................

………………………………………………………………................................................

Trên đây là nội dung và những yêu cầu kháng cáo, kính mong qúy cơ quan xem xét.

Tôi xin chân thành cảm ơn!

Người  làm đơn

(ký, ghi rõ họ tên)

 

P. Luật sư tranh tụng - Công ty Luật Minh Gia

Để giải quyết nhanh nhất vấn đề của bạn, hãy liên hệ

Liên hệ tư vấn