Hỏi đáp pháp luật Dân sự

 • Mẫu biên bản hòa giải

  • 19/08/2020
  • Luật sư Nguyễn Mạnh Tuấn
  • Quy định pháp luật hiện hành về hoà giải? Hoà giải có phải là thủ tục bắt buộc trước khi vụ việc được giải quyết tại Toà án hoặc cơ quan nhà nước có thẩm quyền khác không? Việc hoà giải có bắt buộc phải lập thành văn bản không? Biên bản hoà giải cần những nội dung chủ yếu nào?

  1. Luật sư tư vấn về hòa giải

  Hòa giải là một truyền thống tốt đẹp, mang đậm tính nhân văn của nước ta. Mục đích chính của công tác hoà giải nhằm giữ gìn tình làng, nghĩa xóm, tình đoàn kết, tương thân, tương ái trong động đồng, góp phần gìn giữ trật tự xã hội, nâng cao ý thức pháp luật của người dân, giảm bớt các vụ việc phải giải quyết tại Toà án hoặc cơ quan nhà nước có thẩm quyền, tiết kiệm thời gian và chi phí cho nhà nước và nhân dân, từ đó thúc đẩy kinh tế-xã hội phát triển. Nhận thức được tầm quan trọng và ý nghĩa to lớn của công tác hoà giải, pháp luật hiện hành đã có các quy định khuyến khích việc giải quyết một số tranh chấp thông qua thương lượng, hoà giải, trọng tài,.. đặc biệt là tranh chấp liên quan đến ai là người có quyền sử dụng đất hoặc một số tranh chấp trong lĩnh vực lao động thì hòa giải là thủ tục bắt buộc và là điều kiện để Toà án thụ lý vụ án.

  Việc hoà giải thông thường phải lập thành biên bản, nội dung chủ yếu bao gồm thông tin về địa điểm, thành phần tham dự hòa giải, nội dung hoà giải, kết quả hoà giải và các vấn đề khác liên quan đến nội dung hoà giải. Trường hợp bạn có vướng mắc liên quan đến việc hoà giải thì bạn có thể gửi câu hỏi đến Luật Minh Gia hoặc gọi Hotline1900.6169 để được chúng tôi hỗ trợ.

  Ngoài ra, bạn có thể tham khảo mẫu biển bản hoà giải chúng tôi tư vấn dưới đây.

  2. Mẫu biên bản hoà giải

  mau-bien-ban-hoa-giai-jpg-28012013030223-U1.jpg

  Tư vấn và hướng dẫn lập biên bản hòa giải

       ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN: ...                            CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

  ỦY BAN NHÂN DÂN PHƯỜNG (XÃ) ...                              Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

                                                                                                 -------------

  Địa danh, ngày .... tháng .... năm ...... 

  BIÊN BẢN HÒA GIẢI

  Hôm nay, lúc .... giờ ..... ngày .... tháng ..... năm ............................................................................................

  Tại UBND phường: ......................................................................................................................................

  Chúng tôi là: ...............................................................................................................................................

  Chức vụ: ....................................................................................................................................................

  Công tác tại UBND phường: ..........................................................................................................................

  Có lập biên bản về việc: ...............................................................................................................................

  Giữa:

  1. Một bên là: .............................................................................................................................................

  CMND số: ...................................................................................................................................................

  Nghề nghiệp: .............................................................................................................................................

  Đăng ký hộ khẩu thường trú: ........................................................................................................................

  Và,

  2. Một bên là: .............................................................................................................................................

  CMND số: ...................................................................................................................................................

  Nghề nghiệp: .............................................................................................................................................

  Đăng ký hộ khẩu thường trú: ........................................................................................................................

  3. Ngoài ra đến dự còn có các ông/bà: ...........................................................................................................

  ..................................................................................................................................................................

  ..................................................................................................................................................................

  ..................................................................................................................................................................

  NỘI DUNG SỰ VIỆC

  ..................................................................................................................................................................

  ..................................................................................................................................................................

  ..................................................................................................................................................................

  KẾT QUẢ HÒA GIẢI

  ..................................................................................................................................................................

  ..................................................................................................................................................................

  ..................................................................................................................................................................

  Ông (bà)

  Ký tên

   

  Họ và tên

  Đại diện UBND Xã/Phường

   

   

  (Ký tên, đóng dấu, ghi rõ họ tên, chức vụ)

  Ông (bà)

  Ký tên

   

  Họ và tên

  Các thành phần khác:

  - ..............................................................................................................

  -  ..............................................................................................................

    Hotline: 1900.6169