Tuấn Luật sư

Hỏi về đòi phân chia di sản là bất động sản và tiền xây nhà.

Xin tư vấn: Cha mẹ tôi có mảnh đất từ trước 1945 và có 7 người con, hiện nay có 2 người sống ở nước ngoài. Năm 1997, 3 anh tôi góp tiền xây nhà cho cha mẹ ở, năm 1998 mẹ tôi mất, cha tôi cũng mất vào năm 2006, hiện nay 3 người anh đòi phân chia tài sản trên phần đất này và đòi lấy lại số tiền đã xây nhà, quy ra giá vàng hiện tại có hợp lý hay không? Việc phân chia tài sản như thế nào? 2 người ở nước ngoài có cần về không?

 

=> Tư vấn pháp luật về thừa kế, phân chia di sản thừa kế, gọi 19006169

 

Trả lời: Cảm ơn anh đã tin tưởng và gửi tư vấn đến Công Ty Luật Minh Gia, trường hợp của anh, chúng tôi tư vấn như sau:

 

Thứ nhất, phần tài sản là mảnh đất được coi là di sản để lại của bố mẹ anh. Phần ngôi nhà được xây dựng trên mảnh đất đó là tài sản gắn liền với đất. Do anh không nêu rõ bố mẹ anh trước khi mất có để lại di chúc hay không, nên sẽ có 2 trường hợp:

 

- Nếu bố mẹ anh để lại di chúc để phân chia di sản thì việc phân chia di sản sẽ thực hiện theo di chúc của ông bà.

 

- Nếu bố mẹ anh không để lại di chúc, thì việc phân chia di sản sẽ được thực hiện theo sự thỏa thuận của những người được hưởng di sản, không thỏa thuận được sẽ được thực hiện theo pháp luật.Việc anh và ba người anh đã có sự mâu thuẫn về việc phân chia di sản, cho nên, việc phân chia di sản này sẽ được thực hiện theo Pháp luật về thừa kế.

 

Thứ hai, việc phân chia được thực hiện cụ thể như sau:

 

Về thời hiệu khởi kiệntheo quy định tại Điều 623 Bộ luật Dân sự 2015 như sau:

 

“Điều 623. Thời hiệu thừa kế

 

1. Thời hiệu để người thừa kế yêu cầu chia di sản là 30 năm đối với bất động sản, 10 năm đối với động sản, kể từ thời điểm mở thừa kế. Hết thời hạn này thì di sản thuộc về người thừa kế đang quản lý di sản đó. Trường hợp không có người thừa kế đang quản lý di sản thì di sản được giải quyết như sau:

 

a) Di sản thuộc quyền sở hữu của người đang chiếm hữu theo quy định tại Điều 236 của Bộ luật này;

 

b) Di sản thuộc về Nhà nước, nếu không có người chiếm hữu quy định tại điểm a khoản này.

 

2. Thời hiệu để người thừa kế yêu cầu xác nhận quyền thừa kế của mình hoặc bác bỏ quyền thừa kế của người khác là 10 năm, kể từ thời điểm mở thừa kế.

 

3. Thời hiệu yêu cầu người thừa kế thực hiện nghĩa vụ về tài sản của người chết để lại là 03 năm, kể từ thời điểm mở thừa kế.”

 

Theo đó, vụ việc phân chia di sản trong gia đình anh vẫn còn thời hiệu để khởi kiện yêu cầu phân chia di sản.

 

Đối với mảnh đất mà bố mẹ anh để lại, hiện tại anh đang sống trên đó, theo pháp luật sẽ được chia cho những người ở hàng thừa kế thứ nhất là 7 người con. Riêng với 2 người ở nước ngoài, họ có thể ủy quyền cho người khác ở Việt Nam để nhận thừa kế mà không cần phải có mặt trực tiếp.

 

Nguyên tắc chia di sản đối với di sản là bất động sản theo quy định tại Điều 660 Bộ luật Dân sự 2015 như sau:

 

“2. Những người thừa kế có quyền yêu cầu phân chia di sản bằng hiện vật; nếu không thể chia đều bằng hiện vật thì những người thừa kế có thể thỏa thuận về việc định giá hiện vật và thỏa thuận về người nhận hiện vật; nếu không thỏa thuận được thì hiện vật được bán để chia.”

 

Do đó, nếu bán hết phần di sản thì sẽ được chia đều cho 7 người con.

 

Đối với tài sản nhà ở gắn liền với đất: Theo thông tin anh cung cấp thì 3 người anh cùng góp tiền xây nhà cho bố mẹ ở, quyền sử dụng đất vẫn thuộc về cha mẹ anh, thì việc sở hữu nhà ở trên đất cũng là của bố mẹ anh. Theo quy định của pháp luật thì chỉ có người đứng tên trên giấy chứng nhận quyền sử dụng đất mới có các quyền của người sử dụng đất, như quyền xây dựng nhà ở, quyền chuyển nhượng, thế chấp, để lại thừa kế… Những người góp tiền nhưng không đứng tên trên giấy chứng nhận hoàn toàn không có các quyền này.

 

Ngôi nhà này cũng được xác định là di sản thừa kế và được phân chia theo pháp luật về thừa kế. Nếu các anh của anh có giấy xác nhận về việc góp tiền xây nhà, thì có thể được bảo vệ quyền lợi, có thể được hoàn trả số tiền đã góp mà không được tính theo giá vàng hiện nay. Nếu việc này được thực hiện, thì các anh của anh có thể được thanh toán phần tiền đã góp xây nhà trước khi thực hiện phân chia di sản.

 

Trân trọng

C.V Hoàng Ngàn. Công ty Luật Minh Gia. 

Đừng lãng phí thời gian vì vướng mắc, hãy để Luật Minh Gia giải quyết vấn đề của bạn!

Tư vấn miễn phí