Hỏi đáp pháp luật Dân sự

 • Điều kiện và thủ tục nhập khẩu

  • 21/08/2015
  • Trần Tuấn Hùng
  • Chào Luật sư! Em đã đăng ký tạm trú ở TP.HCM, tổng thời gian đăng ký tạm trú đã được 2 năm; nay muốn được nhập hộ khẩu vào gia đình của anh chị họ. Gia đình của anh chị họ, không phải là nơi em đăng ký tạm trú.


  Vậy em cần những điều kiện gì và bằng cách nào để em có thể nhập hộ khẩu vào được, khi em không phải là đối tượng được nhập hộ khẩu.
  Cảm ơn luật sư!
   
  Trả lời tư vấn: Cảm ơn bạn đã gửi câu hỏi đê nghị đến Công ty Luật Minh Gia. Trường hợp của bạn chúng tôi xin tư vấn như sau:
   
  Bạn chưa nói rõ nơi bạn muốn đăng kí thường trú (gia đình anh, chị họ của bạn) ở đâu nên chúng tôi chia làm hai trường hợp sau:
   
  Đăng kí thường trú tại tỉnh:

  Theo Điều 19 Luật Cư trú 2006 về điều kiện đăng kí thường trú tại tỉnh có quy định:

  “Công dân có chỗ ở hợp pháp ở tỉnh nào thì được đăng ký thường trú tại tỉnh đó. Trường hợp chỗ ở hợp pháp do thuê, mượn, ở nhờ của cá nhân thì phải được người cho thuê, cho mượn, cho ở nhờ đồng ý bằng văn bản”.
   
  Như vậy trường hợp này bạn chỉ cần anh, chị họ của bạn đồng ý bằng văn bản cho bạn nhập hộ khẩu.
   
  Đăng kí thường trú tại thành phố trực thuộc trung ương.

  Theo Điều 20 Luật Cư trú 2006 được sửa đổi bổ sung 2013 về điều kiện đăng kí thường trú tại thành phố trực thuộc trung ương có quy định:

  “Điều 20. Điều kiện đăng ký thường trú tại thành phố trực thuộc trung ương

  Công dân thuộc một trong những trường hợp sau đây thì được đăng ký thường trú tại thành phố trực thuộc trung ương:

  1. Có chỗ ở hợp pháp, trường hợp đăng ký thường trú vào huyện, thị xã thuộc thành phố trực thuộc trung ương thì phải có thời gian tạm trú tại thành phố đó từ một năm trở lên, trường hợp đăng ký thường trú vào quận thuộc thành phố trực thuộc trung ương thì phải có thời gian tạm trú tại thành phố đó từ hai năm trở lên;
  ...

  5. Trường hợp quy định tại các khoản 1, 3 và 4 Điều này đăng ký thường trú vào chỗ ở hợp pháp do thuê, mượn, ở nhờ của cá nhân, tổ chức thì phải có đủ các điều kiện sau đây:

  a) Bảo đảm điều kiện về diện tích bình quân theo quy định của Hội đồng nhân dân thành phố;

  b) Có xác nhận của Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn về điều kiện diện tích bình quân;

  c) Được người cho thuê, cho mượn, cho ở nhờ đồng ý bằng văn bản;


  Như vậy với trường hợp này nếu bạn muốn đăng kí thường trú thường trú vào huyện, thị xã thuộc Thành phố Hồ Chí Minh thì ngoài 3 điều kiện được quy định tại khoản 5 nói trên thì bạn phải có thời gian tạm trú tại thành phố từ một năm trở lên.

  Trường hợp bạn muốn đăng kí thường trú vào quận thuộc Thành phố Hồ Chí Minh thì ngoài 3 điều kiện quy định tại khoản 5 nói trên, bạn phải có thời gian tạm trú tại thành phố HCM từ hai năm trở lên.

   
  Về thủ tục đăng kí thường trú:

  Theo Điều 21 Luật Cư trú 2006 về thủ tục đăng kí thường trú:

  “1. Người đăng ký thường trú nộp hồ sơ đăng ký thường trú tại cơ quan công an sau đây:
   
  a) Đối với thành phố trực thuộc trung ương thì nộp hồ sơ tại Công an huyện, quận, thị xã;
   
  b) Đối với tỉnh thì nộp hồ sơ tại Công an xã, thị trấn thuộc huyện, Công an thị xã, thành phố thuộc tỉnh.
   
  2. Hồ sơ đăng ký thường trú bao gồm:
   
  a) Phiếu báo thay đổi hộ khẩu, nhân khẩu; bản khai nhân khẩu;
   
  b) Giấy chuyển hộ khẩu theo quy định tại Điều 28 của Luật này;
   
  c) Giấy tờ và tài liệu chứng minh chỗ ở hợp pháp. Đối với trường hợp chuyển đến thành phố trực thuộc trung ương phải có thêm tài liệu chứng minh thuộc một trong các trường hợp quy định tại Điều 20 của Luật này.
   
  3. Trong thời hạn mười lăm ngày, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ, cơ quan có thẩm quyền quy định tại khoản 1 Điều này phải cấp sổ hộ khẩu cho người đã nộp hồ sơ đăng ký thường trú; trường hợp không cấp phải trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do”.
   

  Trên đây là nội dung tư vấn của Luật Minh Gia về vấn đề bạn yêu cầu tư vấn: Điều kiện và thủ tục nhập khẩu. Nếu còn vướng mắc, chưa rõ hoặc cần hỗ trợ pháp lý khác bạn vui lòng liên hệ qua Email hoặc gọi điện đến bộ phận luật sư tư vấn trực tuyến - Số điện thoại liên hệ 1900.6169 để được giải đáp, hỗ trợ kịp thời.

   

  Trân trọng

  .
  CV. Bảo Phượng – Công ty Luật Minh Gia.
   

    Hotline: 1900.6169