1. Trang chủ
 2.  › 
 3. Hỏi đáp pháp luật
 4.  › 
 5. Hỏi đáp Dân sự
 • Đăng ký hoạt động văn phòng thừa phát lại

  • 17/04/2015
  • Luật sư Nguyễn Mạnh Tuấn
  • Trong thời hạn 30 ngày, kể từ ngày nhận được quyết định cho phép thành lập, văn phòng Thừa phát lại phải đăng ký hoạt động tại Sở Tư pháp. Sở Tư pháp xem xét, cấp giấy đăng ký hoạt động của văn phòng Thừa phát lại.

  Trường hợp từ chối cấp giấy đăng ký hoạt động phải thông báo bằng văn bản và nêu rõ lý do. Người bị từ chối có quyền khiếu nại theo quy định của pháp luật. (Trong trường hợp thay đổi trụ sở hoặc tên gọi, văn phòng Thừa phát lại được cấp lại giấy đăng ký hoạt động).

  Trong thời hạn ba mươi ngày, kể từ ngày được cấp giấy đăng ký hoạt động, văn phòng Thừa phát lại phải đăng báo trung ương hoặc báo địa phương nơi đăng ký hoạt động trong ba số liên tiếp về những nội dung sau: Tên gọi, địa chỉ trụ sở của văn phòng Thừa phát lại; Họ, tên, số quyết định bổ nhiệm Thừa phát lại hành nghề trong văn phòng Thừa phát lại; Số, ngày, tháng, năm cấp giấy đăng ký hoạt động, nơi đăng ký hoạt động và ngày bắt đầu hoạt động (Trong trường hợp được cấp lại giấy đăng ký hoạt động do thay đổi trụ sở, tên gọi, văn phòng Thừa phát lại phải đăng báo những nội dung giấy đăng ký hoạt động được cấp lại).

  Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại Sở Tư pháp.

  Thành phần hồ sơ:

  - Đơn đăng ký hoạt động; 

  - Giấy tờ chứng minh điều kiện đăng ký hoạt động văn phòng Thừa phát lại

  Số lượng hồ sơ: Không quy định cụ thể

  Thời hạn giải quyết: Trong thời hạn 10 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được các giấy tờ đăng ký hoạt động.

  Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức (Văn phòng Thừa phát lại)

  Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: Sở Tư pháp.

  Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Giấy đăng ký hoạt động của văn phòng Thừa phát lại

  Lệ phí (nếu có): chưa có quy định cụ thể

  Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính (nếu có):

  Phải mở tài khoản và đăng ký mã số thuế;

  Phải ký quỹ 100 triệu đồng cho mỗi Thừa phát lại hoặc có bảo hiểm trách nhiệm nghề nghiệp. Việc ký quỹ được thực hiện tại tổ chức tín dụng trên địa bàn thành phố;

  - Các tài liệu chứng minh điều kiện thành lập hoạt động của văn phòng Thừa phát lại.

  (Nguồn: Cổng thông tin điện tử Bộ tư pháp)

Bài viết nổi bật

TƯ VẤN PHÁP LUẬT TRỰC TUYẾN

Hỗ trợ miễn phí

 1900 6169