Triệu Lan Thảo

Đăng ký hộ khẩu thường trú tại thành phố trực thuộc trung ương

Tôi sinh sống ở TP. Hồ Chí Minh đã hơn 3 năm nhưng hộ khẩu của tôi ở tỉnh khác. Do điều kiện học tập phải chuyển trọ 2 lần rồi và có đăng kí tạm trú cả hai nơi đã sinh sống. Giờ tôi được anh chị họ đồng ý cho nhập khẩu vào gia đình anh chị. Xin hỏi luật sư tôi có được nhập khẩu vào gia đình anh chị không? Nếu được phải làm thủ tục như thế nào?

Trả lời: Cảm ơn bạn đã gửi câu hỏi đề nghị tư vấn đến công ty Luật Minh Gia, trường hợp của bạn chúng tôi tư vấn như sau:

Thứ nhất, Điều kiện đăng ký hộ khẩu thường trú.

Do bạn muốn xin nhập khẩu vào gia đình anh chị bạn tại thành phố Hồ Chí Minh. Mà thành phố Hồ Chí Minh là thành phố trực thuộc trung ương nên căn cứ vào Điều 20 Luật cư trú 2006 sửa đổi bổ sung năm 2013 quy định về điều kiện đăng ký thường trú tại thành phố trực thuộc trung ương như sau:

“Công dân thuộc một trong những trường hợp sau đây thì được đăng ký thường trú tại thành phố trực thuộc trung ương:

1. Có chỗ ở hợp pháp, trường hợp đăng ký thường trú vào huyện, thị xã thuộc thành phố trực thuộc trung ương thì phải có thời gian tạm trú tại thành phố đó từ một năm trở lên, trường hợp đăng ký thường trú vào quận thuộc thành phố trực thuộc trung ương thì phải có thời gian tạm trú tại thành phố đó từ hai năm trở lên;

2. Được người có sổ hộ khẩu đồng ý cho nhập vào sổ hộ khẩu của mình nếu thuộc một trong các trường hợp sau đây:
a) Vợ về ở với chồng; chồng về ở với vợ; con về ở với cha, mẹ; cha, mẹ về ở với con;
b) Người hết tuổi lao động, nghỉ hưu, nghỉ mất sức, nghỉ thôi việc về ở với anh, chị, em ruột;
c) Người khuyết tật, mất khả năng lao động, người bị bệnh tâm thần hoặc bệnh khác làm mất khả năng nhận thức, khả năng điều khiển hành vi về ở với anh, chị, em ruột, cô, dì, chú, bác, cậu ruột, người giám hộ;
d) Người chưa thành niên không còn cha, mẹ hoặc còn cha, mẹ nhưng cha, mẹ không có khả năng nuôi dưỡng về ở với ông, bà nội, ngoại, anh, chị, em ruột, cô, dì, chú, bác, cậu ruột, người giám hộ;
đ) Người thành niên độc thân về ở với ông, bà nội, ngoại, anh, chị, em ruột, cô, dì, chú, bác, cậu ruột;
e) Ông bà nội, ngoại về ở với cháu ruột;

3. Được điều động, tuyển dụng đến làm việc tại cơ quan, tổ chức hưởng lương từ ngân sách nhà nước hoặc theo chế độ hợp đồng không xác định thời hạn và có chỗ ở hợp pháp;

4. Trước đây đã đăng ký thường trú tại thành phố trực thuộc trung ương, nay trở về thành phố đó sinh sống tại chỗ ở hợp pháp của mình;

5. Trường hợp quy định tại các khoản 1, 3 và 4 Điều này đăng ký thường trú vào chỗ ở hợp pháp do thuê, mượn, ở nhờ của cá nhân, tổ chức thì phải có đủ các điều kiện sau đây:
a) Bảo đảm điều kiện về diện tích bình quân theo quy định của Hội đồng nhân dân thành phố;
b) Có xác nhận của Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn về điều kiện diện tích bình quân;
c) Được người cho thuê, cho mượn, cho ở nhờ đồng ý bằng văn bản”.

Bạn đã sống tại thành phố Hồ Chí Minh 3 năm, có đăng ký tạm trú ở đây và được gia đình anh chị bạn đồng ý nên bạn đáp ứng điều kiện theo khoản 1 Điều 20 như trên. Ngoài ra, diện tích nhà anh chị bạn phải thỏa mãn điều kiện về diện tích bình quân của thành phố Hồ Chí Minh. Nếu gia đình anh chị bạn trong nội thành thì phải đáp ứng tối thiểu  16m2/người, nếu ở ngoại thành thì phải đáp ứng 8m2/người.

Thứ hai, Thủ tục đăng ký hộ khẩu thường trú.

Căn cứ vào Điều 21 Luật cư trú 2006 sửa đổi bổ sung năm 2013 thì thủ tục đăng ký thường trú như sau:

“1. Người đăng ký thường trú nộp hồ sơ đăng ký thường trú tại cơ quan công an sau đây:
a) Đối với thành phố trực thuộc trung ương thì nộp hồ sơ tại Công an huyện, quận, thị xã;
b) Đối với tỉnh thì nộp hồ sơ tại Công an xã, thị trấn thuộc huyện, Công an thị xã, thành phố thuộc tỉnh.

2. Hồ sơ đăng ký thường trú bao gồm:
a) Phiếu báo thay đổi hộ khẩu, nhân khẩu; bản khai nhân khẩu;
b) Giấy chuyển hộ khẩu theo quy định tại Điều 28 của Luật này;
c) Giấy tờ và tài liệu chứng minh chỗ ở hợp pháp. Đối với trường hợp chuyển đến thành phố trực thuộc trung ương phải có thêm tài liệu chứng minh thuộc một trong các trường hợp quy định tại Điều 20 của Luật này.

3. Trong thời hạn mười lăm ngày, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ, cơ quan có thẩm quyền quy định tại khoản 1 Điều này phải cấp sổ hộ khẩu cho người đã nộp hồ sơ đăng ký thường trú; trường hợp không cấp phải trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do”.

Như vậy, bạn cần phải chuẩn bị các giấy tờ sau:

- Phiếu báo thay đổi hộ khẩu, nhân khẩu; bản khai nhân khẩu;

- Giấy chuyển đổi hộ khẩu;

- Giấy xác nhận của UBND xã, phường, thị trấn về điều kiện diện tích bình quân;

- Sau khi chuẩn bị xong giấy tờ, bạn nộp lên công an huyện, quận, thị xã.

Trên đây là nội dung tư vấn về: Đăng ký hộ khẩu thường trú tại thành phố trực thuộc trung ương. Nếu còn vướng mắc, chưa rõ hoặc cần hỗ trợ pháp lý khác bạn vui lòng liên hệ qua Email hoặc gọi điện đến bộ phận luật sư tư vấn trực tuyến để được giải đáp.

Đừng lãng phí thời gian vì vướng mắc, hãy để Luật Minh Gia giải quyết vấn đề của bạn!

Tư vấn miễn phí