Hỏi đáp pháp luật Dân sự

 • Cấp lại Giấy phép lái xe do ngành giao thông vận tải quản lý

  • 05/03/2015
  • Luật sư Nguyễn Mạnh Tuấn
  • Cá nhân có Giấy phép lái xe bị mất nộp hồ sơ tại Tổng cục Đường bộ Việt Nam hoặc Sở Giao thông vận tải

  Vụ Quản lý phương tiện và người lái thuộc Tổng cục Đường bộ Việt Nam hoặc Phòng Quản lý phương tiện và người lái thuộc Sở Giao thông vận tải tiếp nhận, kiểm tra hồ sơ; xác minh Giấy phép lái xe (nếu Giấy phép lái xe không do cơ quan đó cấp); xét cấp lại Giấy phép lái xe.

  1. Cách thức thực hiện:

  - Trực tiếp tại Vụ Quản lý phương tiện và người lái thuộc Tổng cục Đường bộ Việt Nam; hoặc

  - Phòng Quản lý phương tiện và người lái  thuộc Sở Giao thông vận tải.

  2. Thành phần, số lượng hồ sơ:

  a) Thành phần hồ sơ bao gồm:

  + Đơn đề nghị đổi, cấp lại Giấy phép lái xe theo mẫu quy định;

  + Giấy chứng nhận sức khoẻ do cơ sở y tế có thẩm quyền cấp theo quy định;

  + 02 ảnh mầu cỡ 3x4 cm kiểu giấy chứng minh nhân dân;

  + Hồ sơ gốc lái xe (nếu có).

  b) Số lượng hồ sơ: 01 (bộ).                         

  3. Thời hạn giải quyết:          

  - Sau 1 tháng, kể từ ngày nộp đủ hồ sơ theo quy định.

  4. Đối tượng thực hiện TTHC: Cá nhân.

  5. Cơ quan thực hiện TTHC:

  a) Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Tổng cục Đường bộ Việt Nam hoặc Sở Giao thông vận tải;

  b) Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện: Không có;

  c) Cơ quan trực tiếp thực hiện: Vụ Quản lý phương tiện và người lái thuộc Tổng  Cục Đường bộ Việt Nam hoặc Phòng quản lý phương tiện và người lái thuộc Sở Giao thông vận tải;

  d) Cơ quan phối hợp nếu có: Không có.

  6. Kết quả của việc thực hiện thủ tục hành chính:

  - Giấy phép lái xe.

  7. Phí và lệ phí :

  - Lệ phí cấp GPLX: 30.000 đ/lần cấp.

  8. Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai:          

  - Đơn đề nghị đổi, cấp lại Giấy phép lái xe.

  9. Yêu cầu thực hiện TTHC:

  - Giấy phép lái xe còn thời hạn sử dụng hoặc quá thời hạn sử dụng dưới 3 tháng và còn hồ sơ gốc (hoặc không còn hồ sơ gốc nhưng có tên trong hồ sơ của cơ quan quản lý sát hạch), không phát hiện đang bị cơ quan có thẩm quyền thu giữ.

  - Khi đến xin cấp lại Giấy phép lái xe phải xuất trình  hộ chiếu hoặc Giấy chứng minh nhân dân còn thời hạn để đối chiếu.

  10. Căn cứ pháp lý của TTHC:

  - Luật Giao thông đường bộ năm 2008;

  - Thông tư số 07/2009/TT-BGTVT ngày 19/6/2009 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải quy định về đào tạo, sát hạch, cấp GPLX;

  - Thông tư số 15/2011/TT -BGTVT ngày 31/3/2011 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 07/2009/TT-BGTVT ngày 19/6/2009 của Bộ Giao thông vận tải quy định về đào tạo, sát hạch, cấp GPLX cơ giới đường bộ.

  Mẫu đơn:

  Ảnh màu

  3 x 4cm                                                              CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

                                                                                        Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

  ĐƠN ĐỀ NGHỊ ĐỔI, CẤP LẠI GIẤY PHÉP LÁI XE

  Kính gửi: Tổng cục Đường bộ Việt Nam (Sở Giao thông vận tải...)

  Tôi là:........................................................... Quốc tịch:.......................................

  Sinh ngày:............. tháng......... năm.....................................................................

  Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú:..........................................................................

  Nơi cư trú:.............................................................................................................

  Số CMND (hoặc hộ chiếu):.................. cấp ngày......... tháng........năm................

  Nơi cấp:............................. Đã học lái xe tại:.............................. năm........ …..

  Hiện đã có giấy phép lái xe hạng.......... số........................................................... do............................................... cấp ngày......... tháng........... năm...................

  Đề nghị cho tôi được đổi, cấp lại giấy phép lái xe cơ giới đường bộ hạng:.........

  Lý do:....................................................................................................................

  Mục đích:..............................................................................................................

  Xin gửi kèm theo:

  - 01 Giấy chứng nhận sức khỏe;

  - 02 ảnh màu kiểu giấy chứng minh nhân dân cỡ 3 x 4cm;

  - Bản sao chụp giấy chứng minh nhân dân, giấy phép lái xe sắp hết hạn;

  - Hồ sơ gốc lái xe (nếu có);

  Tôi xin cam đoan những điều ghi trên đây là đúng sự thật, nếu sai tôi xin hoàn

  toàn chịu trách nhiệm.

                                                                    .., ngày....... tháng....... năm 20....

     NGƯỜI LÀM ĐƠN

  (Ký, ghi rõ họ và tên)

  Trân trọng!
  P. Luật sư tư vấn - Công ty Luật Minh Gia

Bài viết nổi bật