Hỏi đáp pháp luật Dân sự

 • Cấp lại Giấy chứng nhận Trung tâm sát hạch lái xe loại 3

  • 17/04/2015
  • Luật sư Nguyễn Mạnh Tuấn
  • Trung tâm sát hạch lái xe gửi văn bản đề nghị đến Sở Giao thông vận tải. Sở Giao thông vận tải tiếp nhận hồ sơ, tổ chức kiểm tra lại và cấp Giấy chứng nhận. Trường hợp không cấp lại phải trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do.

  1. Cách thức thực hiện:

  - Nộp hồ sơ trực tiếp tại Sở Giao thông vận tải

  2. Thành phần, số lượng hồ sơ:        

  a) Thành phần hồ sơ:             

  - Văn bản của Trung tâm sát hạch đề nghị Sở Giao thông vận tải kiểm tra cấp lại giấy chứng nhận trung tâm sát hạch lái xe đủ điều kiện hoạt động.

  b) Số lượng hồ sơ:  01 (bộ).                        

  3. Thời hạn giải quyết:                                  

  - Không quá 05 ngày làm việc, kể từ khi nhận được hồ sơ theo quy định, Sở Giao thông vận tải kiểm tra và cấp lại giấy chứng nhận trung tâm sát hạch lái xe đủ điều kiện hoạt động.

  4. Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức.

  5. Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:                

  a) Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Giao thông vận tải;                  

  b) Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có):  Không có;

  c) Cơ quan trực tiếp thực hiện: Phòng nghiệp vụ thuộc Sở Giao thông vận tải.

  d) Cơ quan phối hợp: Không có.

  6. Kết quả của việc thực hiện thủ tục hành chính:

  - Giấy chứng nhận trung tâm sát hạch lái xe đủ điều kiện hoạt động.

  7. Phí và lệ phí : Không có.

  8. Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai hành chính:    Không có.

  9. Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Không có.

  10. Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:            

  - Luật Giao thông đường bộ năm 2008;

  - Thông tư số 07/2009/TT-BGTVT ngày 19/6/2009 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải quy định về đào tạo, sát hạch, cấp GPLX;

  - Thông tư số 15/2011/TT-BGTVT ngày 31/3/2011 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 07/2009/TT-BGTVT ngày 19/6/2009 của Bộ Giao thông vận tải quy định về đào tạo, sát hạch, cấp GPLX cơ giới đường bộ.

  Trân trọng!
  P. Luật sư tư vấn - Công ty Luật Minh Gia

Bài viết nổi bật