Hỏi đáp pháp luật Dân sự

 • Cấp lại Giấy chứng nhận Trung tâm sát hạch lái xe loại 1, loại 2 thế nào?

  • 06/03/2015
  • Luật sư Nguyễn Mạnh Tuấn
  • Trung tâm sát hạch lái xe gửi văn bản đề nghị kiểm tra cấp lại Giấy chứng nhận đến Sở Giao thông vận tải. Sở Giao thông vận tải tiếp nhận hồ sơ, Tổng Cục Đường bộ Việt Nam kiểm tra, cấp Giấy chứng nhận; Trường hợp không có văn bản đề nghị Tổng Cục Đường Bộ Việt Nam, Sở Giao thông vận tải phải trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do.

  Tổng Cục Đường bộ Việt Nam tổ chức kiểm tra, cấp Giấy chứng nhận. Trường hợp không cấp Giấy chứng nhận phải trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do.

  1. Cách thức thực hiện:        

  - Nộp hồ sơ trực tiếp tại Sở Giao thông vận tải.

  2. Thành phần , số lượng hồ sơ:       

  a) Thành phần hồ sơ gồm có:

  - Văn bản đề nghị kiểm tra cấp lại Giấy chứng nhận Trung tâm sát hạch lái xe đủ điều kiện hoạt động.

  - Văn bản đề nghị của Sở Giao thông vận tải gửi Tổng Cục Đường bộ Việt Nam kiểm tra cấp lại Giấy chứng nhận trung tâm sát hạch lái xe loại 1, loại 2 đủ điều kiện hoạt động.

  b) Số lượng hồ sơ: 01 (bộ).                         

  3. Thời hạn giải quyết:          

  - 15 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ theo quy định, Sở Giao thông vận tải kiểm tra, gửi văn bản đề nghị đến  Tổng Cục Đường bộ Việt Nam.

  - 25 ngày làm việc, kể từ ngày nhận công văn của Sở Giao thông vận tải, Tổng Cục Đường bộ Việt Nam tổ chức kiểm tra và cấp lại Giấy chứng nhận trung tâm sát hạch lái xe loại 1, loại 2 đủ điều kiện hoạt động.

  4. Đối tượng thực hiện TTHC: Tổ chức.

  5. Cơ quan thực hiện TTHC:

  a) Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Tổng Cục Đường bộ Việt Nam;

  b) Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện: Không có;

  c) Cơ quan trực tiếp thực hiện: Vụ Quản lý phương tiện và người lái thuộc Tổng Cục Đường bộ Việt Nam;

  d) Cơ quan phối hợp: Sở Giao thông vận tải.

  6. Kết quả cuả việc thực hiện thủ tục hành chính:

  - Giấy chứng nhận trung tâm sát hạch lái xe đủ điều kiện hoạt động.

  7. Phí và lệ phí : Không có.

  8. Tên mẫu đơn: Không có.

  9. Yêu cầu, điều kiện thực hiện TTHC: Không có.

  10. Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:

  - Luật Giao thông đường bộ năm 2008;

  - Thông tư số 07/2009/TT-BGTVT ngày 19/6/2009 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải quy định về đào tạo, sát hạch, cấp GPLX;

  - Thông tư số 15/2011/TT-BGTVT ngày 31/3/2011 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 07/2009/TT - BGTVT ngày 19/6/2009 của Bộ Giao thông vận tải quy định về đào tạo, sát hạch, cấp giấy phép lái xe cơ giới đường bộ.

  Trân trọng!
  P. Luật sư tư vấn - Công ty Luật Minh Gia

Bài viết nổi bật