Hoài Nam

Cách tính hưởng chế độ phụ cấp tại vùng kinh tế đặc biệt khó khăn

Tháng 10 năm 2003 người thân tôi về nhận công tác tại trường tiểu học A là trường vùng núi có điều kiện kinh tế xã hội đặc biệt khó khăn, người thân tôi hưởng chế độ theo nghị định 61 thuộc vùng 135 được 3 năm rưỡi sau đó do luân chuyển công tác người thân tôi lại về công tác tại vùng đặc biệt khó khăn và hưởng theo nghị định 116 thuộc vùng bãi ngang được hưởng 1 năm rưỡi thì bị cắt.

Chào luật sư! Cho tôi hỏi trường hợp người thân tôi: Tháng 10 năm 2003 người thân tôi về nhận công tác tại trường tiểu học A là trường vùng núi có điều kiện kinh tế xã hội đặc biệt khó khăn, người thân tôi hưởng chế độ theo nghị định 61 thuộc vùng 135 được 3 năm rưỡi sau đó do luân chuyển công tác người thân tôi lại về công tác tại vùng đặc biệt khó khăn và hưởng theo nghị định 116 thuộc vùng bãi ngang được hưởng 1 năm rưỡi thì bị cắt. Vì theo quy định chỉ được 5 năm cả hai nơi công tác. Trong khi đó 1 đồng nghiệp của người thân tôi lại hưởng 5 năm chế độ theo nghị định 61 thuộc vùng 135, sau đó cũng luân chuyển công tác về vùng bãi ngang 116 được hưởng tiếp thêm 5 năm nữa vậy là người kia được hưởng phụ cấp thu hút cả hai vùng được tròn 10 năm, trong khi đó người thân tôi lại chỉ được hưởng 5 năm cả hai vùng. Tại sao lại bất cập như vậy xin luật sư  trả lời giúp.Tôi xin chân thành cám ơn luật sư! Và công ty luật Minh Gia!

Trả lời tư vấn: Xin chào bạn, cảm ơn bạn đã tin tưởng và gửi câu hỏi đề nghị tư vấn đến công ty Luật Minh Gia. Trường hợp của bạn chúng tôi tư vấn như sau:

Theo quy định tại Điều 2 Nghị định 116/2010/NĐ-CP quy định:

Điều 2. Đối tượng áp dụng

Cán bộ, công chức, viên chức và người hưởng lương trong lực lượng vũ trang quy định tại khoản 1 Điều 1 Nghị định này công tác ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn, bao gồm:

1. Cán bộ, công chức, viên chức và người làm việc theo chế độ hợp đồng lao động, kể cả người tập sự, thử việc trong các cơ quan, tổ chức, đơn vị sự nghiệp của Đảng, Nhà nước, tổ chức chính trị - xã hội từ Trung ương đến xã, phường, thị trấn;

2. Sỹ quan, quân nhân chuyên nghiệp, hạ sỹ quan chuyên môn kỹ thuật và người hưởng lương từ ngân sách nhà nước, kể cả người làm việc theo chế độ hợp đồng lao động trong quân đội nhân dân và công an nhân dân;

3. Các đối tượng quy định tại khoản 1 và khoản 2 Điều này công tác ở các xã không thuộc diện đặc biệt khó khăn thuộc các huyện nghèo theo Nghị quyết số 30a/2008/NQ-CP ngày 27 tháng 12 năm 2008 của Chính phủ được áp dụng chính sách quy định tại Nghị định này.

Đối tượng quy định tại khoản 1, khoản 2 và khoản 3 Điều này bao gồm người đang công tác và người đến công tác ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn sau ngày Nghị định này có hiệu lực thi hành.

Ngoài ra, tại Điều 3 Nghị định 116/2010/NĐ-CP quy định:

"Điều 3. Nguyên tắc áp dụng

Cán bộ, công chức, viên chức và người hưởng lương trong lực lượng vũ trang thuộc đối tượng áp dụng của chính sách quy định tại Nghị định này, đồng thời thuộc đối tượng áp dụng của chính sách cùng loại quy định tại văn bản quy phạm pháp luật khác thì chỉ được hưởng một mức cao nhất của chính sách đó."

Như vậy, những chế độ đối với cán bộ, công chức, viên chức đủ điều kiện hưởng phụ cấp thu hút theo Nghị định 116 và Nghị định 61/2006/NĐ-CP thì chỉ được hưởng theo 1 chế độ có quyền lợi cao nhất. Vì vậy, sẽ không có trường hợp được hưởng đồng thời cả 2 chế độ.

Trên đây là nội dung tư vấn của Luật Minh Gia về vấn đề bạn hỏi và quan tâm. Nếu còn vướng mắc, chưa rõ cần luật sư giải đáp, bạn vui lòng gọi đến Tổng đài tư vấn pháp luật trực tuyến của chúng tôi - Số điện thoại liên hệ: 1900.6169 để được hỗ trợ kịp thời.

Trân trọng.
CV tư vấn: Vy Diễm - Luật Minh Gia

Để giải quyết nhanh nhất vấn đề của bạn, hãy liên hệ

Liên hệ tư vấn