LS Trần Liên

Hồ sơ giám định suy giảm khả năng lao động

Năm nay tôi 53 tuổi làm ngành khảo sát đo đạc địa hình đã 31 năm cho công ty tư vấn thiết kế xây dựng công trình giao thông, tháng 4/2015 tôi có xin nghỉ việc để xin ra giám định y khoa về hưu trước tuổi, vậy ngành khảo sát đo đạc địa hình có thuộc danh mục điều kiện làm việc có yếu tố nặng nhọc, độc hại theo danh mục của BHXH là 55 tuổi chính thức được nghĩ hưu không?
trong sổ đóng BHXH của tôi chỉ ghi là công nhân khảo sát đo đạc. Vậy khi nôp hồ sơ xin ra giám định y khoa về hưu trước tuổi cho BHXH tôi có cần phải làm giấy xác nhận điều kiện làm việc có yếu tố nặng nhọc, độc hại của người sử dụng lao động không? hay cơ quan BHXH chỉ xem sổ đóng BHXH là biết. Xin Luật sư tư vấn giúp, chân thành cảm ơn.
 
Trả lời tư vấn: Cảm ơn bạn đã gửi yêu cầu tư vấn tới Công ty Luật Minh Gia, trường hợp của bạn chúng tôi xin tư vấn như sau:

Thứ nhất, ngành nghề khảo sát đo đạc được quy định trong danh mục các ngành nghề có tính chất nặng nhọc, độc hại và nguy hiểm do Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội và Bộ Y tế công bố.

Thứ hai, điều kiện nghỉ hưu trước tuổi :

Điều 50 Luật Bảo hiểm xã hội năm 2006  quy định về  điều kiện hưởng lương hưu như sau:

"1. Người lao động quy định tại các điểm a, b, c và e khoản 1 Điều 2 của Luật này có đủ hai mươi năm đóng bảo hiểm xã hội trở lên được hưởng lương hưu khi thuộc một trong các trường hợp sau đây:
b) Nam từ đủ năm mươi lăm tuổi đến đủ sáu mươi tuổi, nữ từ đủ năm mươi tuổi đến đủ năm mươi lăm tuổi và có đủ mười lăm năm làm nghề hoặc công việc nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm thuộc danh mục do Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội và Bộ Y tế ban hành hoặc có đủ mười lăm năm làm việc ở nơi có phụ cấp khu vực hệ số 0,7 trở lên. Tuổi đời được hưởng lương hưu trong một số trường hợp đặc biệt khác do Chính phủ quy định.

2. Người lao động quy định tại điểm d khoản 1 Điều 2 của Luật này có đủ hai mươi năm đóng bảo hiểm xã hội trở lên được hưởng lương hưu khi thuộc một trong các trường hợp sau đây:
a) Nam đủ năm mươi lăm tuổi, nữ đủ năm mươi tuổi, trừ trường hợp Luật sĩ quan quân đội nhân dân Việt Nam hoặc Luật công an nhân dân có quy định khác;
b) Nam từ đủ năm mươi tuổi đến đủ năm mươi lăm tuổi, nữ từ đủ bốn mươi lăm tuổi đến đủ năm mươi tuổi và có đủ mười lăm năm làm nghề hoặc công việc nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm thuộc danh mục do Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội và Bộ Y tế ban hành hoặc có đủ mười lăm năm làm việc ở nơi có phụ cấp khu vực hệ số 0,7 trở lên.

Trước tiên, bạn cần xác định chính xác ngành, nghề của mình có thuộc trường hợp chúng tôi nêu trên không? Nếu thuộc trường hợp này, thì quy định của pháp luật về điều kiện nghỉ hưu như sau:

-  Có 15 năm trở lên  làm nghề hoặc công việc nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm thuộc danh mục do Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội và Bộ y tế ban hành;

-  Nam phải từ đủ 55 tuổi tới dưới 60 tuổi;

- Có đủ 20 năm làm việc có đóng bảo hiểm xã hội trở lên;

Theo lời trình bày của bạn, bạn không đủ điều kiện được hưởng chế độ hưu trí theo quy định tại điềm b khoản 1 Điều 50 Luật Bảo hiểm xã hội năm  2006 do chưa đạt độ tuổi Luật định.

Điều 51 Luật Bảo hiểm xã hội năm 2006 quy định điều kiện hưởng lương hưu khi suy giảm khả năng lao động như sau:

Người lao động quy định tại các điểm a, b, c, d và e khoản 1 Điều 2 của Luật này đã đóng bảo hiểm xã hội đủ hai mươi năm trở lên, bị suy giảm khả năng lao động từ 61% trở lên, hưởng lương hưu với mức thấp hơn so với người đủ điều kiện hưởng lương hưu quy định tại Điều 50 của Luật này khi thuộc một trong các trường hợp sau đây:
1. Nam đủ năm mươi tuổi, nữ đủ bốn mươi lăm tuổi trở lên;
2. Có đủ mười lăm năm trở lên làm nghề hoặc công việc đặc biệt nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm thuộc danh mục do Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội và Bộ Y tế ban hành”.


Theo quy định trên, pháp luật quy định các điều kiện người lao động được nghỉ hưu trước tuổi như sau:
Vậy, trường hợp của bạn để nghỉ hưu trước tuổi theo quy định tại điều 51 Luật bảo hiểm xã hội năm 2006 bắt buộc phải có kết luận giám định y khoa của Hội đồng giám định y  khoa. Khi làm hồ sơ xin giám định y khoa về hưu sớm bạn không cần thiết phải xin giấy xác nhận điều kiện làm việc có yếu tố nặng nhọc,độc hại. Bởi trong sổ bảo hiểm chỉ ghi bạn là công nhân khảo sát đo đạc, đó chính là tên nghề được quy định chi tiết trong danh mục ngành nghề độc hại nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm.

Thứ ba, hồ sơ giám định mức suy giảm khả năng lao động gồm:

Theo quy định tại khoản 3, Điều 5, Thông tư số 07/2010/ TT-BYT  ngày 5/4/2010 của Bộ Y tế hướng dẫn việc giám định mức suy giảm khả năng lao động của người lao động tham gia BHXH bắt buộc, thì hồ sơ giám định lần đầu gửi đến Hội đồng giám định y khoa cấp tỉnh  tiến hành giám định mức suy giảm khả năng lao động để thực hiện chế độ hưu trí trước tuổi gồm:

- Giấy giới thiệu của người sử dụng lao động. Trường hợp người lao động đang bảo lưu thời gian đóng BHXH, cơ quan BHXH cấp tỉnh cấp giấy giới thiệu theo mẫu quy định;

- Giấy đề nghị giám định theo mẫu quy định ;

- Tóm tắt hồ sơ của người lao động theo mẫu quy định.

Trên đây là nội dung tư vấn của Luật Minh Gia về vấn đề bạn yêu cầu tư vấn: Hồ sơ giám định suy giảm khả năng lao động . Nếu còn vướng mắc, chưa rõ hoặc cần hỗ trợ pháp lý khác bạn vui lòng liên hệ qua Email hoặc gọi điện đến bộ phận luật sư tư vấn trực tuyến - Số điện thoại liên hệ 1900.6169 để được giải đáp, hỗ trợ kịp thời.

 

Trân trọng!
CV. Trần Liên - Công ty Luật Minh Gia

Hotline: 1900 6169