LS Nguyễn Mạnh Tuấn

Hình thức xử lý kỷ luật sa thải: Quy định và áp dụng

Quy định và áp dụng hình thức xử lý kỷ luật sa thải được thể hiện cụ thể tại Bộ luật Lao động và các văn bản hướng dẫn thi hành, cụ thể như sau:

 

quy-dinh-ve-hinh-thuc-xu-ly-ky-luat-sa-thai-jpg-23082013095045-U1.jpg

Áp dụng hình thức xử lý kỷ luật sa thải

 

Theo quy định thì hình thức xử lý kỷ luật sa thải được người sử dụng lao động áp dụng trong những trường hợp sau đây:

 

1.  Người lao động có hành vi trộm cắp, tham ô, đánh bạc, cố ý gây thương tích, sử dụng ma tuý trong phạm vi nơi làm việc, tiết lộ bí mật kinh doanh, bí mật công nghệ, xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ của người sử dụng lao động, có hành vi gây thiệt hại nghiêm trọng hoặc đe doạ gây thiệt hại đặc biệt nghiêm trọng về tài sản, lợi ích của người sử dụng lao động;

 

2.  Người lao động bị xử lý kỷ luật kéo dài thời hạn nâng lương mà tái phạm trong thời gian chưa xoá kỷ luật hoặc bị xử lý kỷ luật cách chức mà tái phạm.

 

Tái phạm là trường hợp người lao động lặp lại hành vi vi phạm đã bị xử lý kỷ luật mà chưa được xóa kỷ luật theo quy định về xóa kỷ luật, giảm thời hạn chấp hành kỷ luật lao động theo quy định tại Bộ luật Lao động;

 

3.  Người lao động tự ý bỏ việc 05 ngày cộng dồn trong 01 tháng hoặc 20 ngày cộng dồn trong 01 năm mà không có lý do chính đáng.

 

Các trường hợp được coi là có lý do chính đáng bao gồm: thiên tai, hoả hoạn, bản thân, thân nhân bị ốm có xác nhận của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh có thẩm quyền và các trường hợp khác được quy định trong nội quy lao động.

 

Bài viết liên quan

+   Tư vấn pháp luật lao động

+   Quy định về giao kết hợp đồng lao động

+    Dịch vụ Luật sư tranh tụng vụ án Lao động

+   Những điểm cần lưu ý khi áp dụng hình thức xử lý kỷ luật sa thải người lao động

Liên hệ để được hỗ trợ tốt nhất

Liên hệ tư vấn nhanh