Luật sư Vũ Đức Thịnh

Thủ tục chuyển trường? Mẫu đơn xin chuyển trường mới nhất?

Giáo dục là ưu tiên hàng đầu hiện nay, nhà nước luôn quan tâm, tạo điều kiện tốt nhất cho học sinh đến trường, có sự giáo dục đầy đủ. Vì nhiều lý do học sinh phải phải chuyển trường. Tuy nhiên còn nhiều người vướng mắc về thủ tục xin chuyển trường thế nào? Mẫu đơn xin chuyển trường gồm nội dung gì? Trường hợp Hiệu trưởng trường tiểu học có quyền giới thiệu học sinh chuyển trường khi có lý do chính đáng mà không cần báo cáo qua Phòng GD&ĐT?

1. Thủ tục chuyển trường học cho con quy định thế nào?

Câu hỏi:

Tôi là Hiệu trưởng Trường Tiểu tại X, xin nhờ Luật sư tư vấn giúp nội dung sau: Trường tôi có một số học sinh do điều kiện cha mẹ đi làm ăn xa nên phải chuyển các em đến học ở các trường tiểu học khác ngoài huyện, ngoài tỉnh. Sau khi các em được Hiệu trưởng của trường tiểu học nơi chuyển đến đồng ý tiếp nhận, tôi viết giấy giới thiệu chuyển trường gửi trực tiếp đến trường tiểu học đó kèm theo toàn bộ hồ sơ của học sinh theo quy định mà không qua Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện. Xin Luật sư tư vấn giúp: Tôi làm như vậy có đúng quy định và đúng thẩm quyền không? Ngoài ra nhờ văn phòng cung cấp giúp tôi đơn xin chuyển trường để tôi hướng dẫn phụ huynh tham khảo khi viết đơn. Xin cảm ơn Luật sư!

Trả lời:

Cảm ơn anh đã gửi câu hỏi đề nghị tư vấn đến Công ty Luật Minh Gia, trường hợp của anh chúng tôi tư vấn như sau:

Thứ nhất, quyền hạn của hiệu trưởng trường tiểu học

Tại điểm d khoản 1 Điều 11 thông tư 28/2020/TT-BGDĐT ban hành điều lệ trường tiểu học quy định:

d) Nhiệm vụ và quyền hạn của hiệu trưởng

Quản lý, tiếp nhận học sinh, cho phép học sinh chuyển trường; quyết định kỉ luật, khen thưởng học sinh; phê duyệt kết quả đánh giá học sinh, danh sách học sinh lên lớp, lưu ban; tổ chức kiểm tra công nhận việc hoàn thành chương trình tiểu học cho học sinh trong nhà trường và các đối tượng khác trên địa bàn trường phụ trách.”

Như vậy, hiệu trưởng có quyền hạn cho phép học sinh chuyển trường nên trường hợp bạn chuyển trực tiếp hồ sơ trường mới là đúng theo quy định của pháp luật. Thủ tục này không yêu cầu chuyển qua Phòng Giáo dục và Đào tạo.

Thứ hai, về trình tự, thủ tục chuyển trường cho học sinh tiểu học

Thủ tục chuyển trường và hồ sơ chuyển trường của cho học sinh tiểu học căn cứ theo Điều 36 Thông tư 28/201/TT-BGDĐT:

Điều 36. Hồ sơ, trình tự, thủ tục chuyển trường

1. Hồ sơ học sinh chuyển trường

Trường có học sinh chuyển đi hướng dẫn việc hoàn thiện và xác nhận tính hợp lệ của hồ sơ. Trường nhận học sinh chuyển đến tiếp nhận và quản lý hồ sơ. Hồ sơ gồm:

a) Đơn xin chuyển trường của Cha mẹ hoặc người giám hộ học sinh (theo mẫu tại Phụ lục I kèm theo Thông tư này).

b) Học bạ.

c) Thông tin về tài liệu học tập (tại trường đang học), tiến độ thực hiện chương trình (theo mẫu tại Phụ lục III kèm theo Thông tư này), bảng tổng hợp kết quả đánh giá rèn luyện và học tập của học sinh theo quy định.

d) Kế hoạch giáo dục cá nhân đối với học sinh khuyết tật (nếu có).”.

Về trình tự thì cha/mẹ của học sinh nộp đơn xin chuyển trường cho nhà trường nơi mong muốn chuyển đến. Sau khi nhận được đơn trong vòng 3 ngày hiệu trưởng trường phản hồi có hoặc không tiếp nhận. Khi nhận được sự đồng ý tiếp nhận đơn xin chuyển đến thì cha/mẹ học sinh sẽ gửi đơn xin chuyển trường đến nơi đang học tập. Hiệu trưởng trường nơi học sinh đang học có trách nhiệm trả đầy đủ hồ sơ của học sinh. Cha/mẹ nhận và nộp lại hồ sơ cho trường học mới để hoàn tất thủ tục chuyển trường.

Trình tự thủ tục chuyển đi, tiếp nhận học sinh được thực hiện trong khuôn khổ giữa các trường và do hiệu trưởng các trường xem xét, giải quyết thủ tục mà không cần phải thông qua Phòng Giáo dục và Đào tạo.

---

2. Mẫu đơn xin chuyển trường

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

______________

ĐƠN XIN CHUYỂN TRƯỜNG

( Mẫu đơn dành cho học sinh cho cấp ...)

                     Kính gửi:    - Hiệu trưởng trường .....................

                                          - Hiệu trưởng trường .....................

Tôi tên là: ………… Hiện ngụ tại:…………

Điện thoại………………………….

Là phụ huynh của em ………….

Sinh ngày.....tháng........ năm……

Hiện đang học lớp:........năm học: 20.....-20.....

Thuộc trường……………………….

Kết quả cuối năm học 20 .....-20 .....

Học lực:……………..Hạnh kiểm:……………

Tôi làm đơn này gởi đến Hiệu trưởng trường ....cho tôi được chuyển con tôi về học lớp ….... năm học 20......-20....., tại trường: ...........thuộc xã ( phường) .......... Huyện, Thành phố (Thị xã): .......... tỉnh: ...............

Lý do:………………

Trong khi chờ đợi sự chấp thuận của Quý thầy (cô) tôi xin chân thành cám ơn.

Hồ sơ đính kèm:                                           …………, ngày……tháng……năm….20…

-Học bạ.                                                                          Người làm đơn                                                    

-Giấy khai sinh.

-Giấy giới thiệu.

..................

Ý kiến tiếp nhận Hiệu Trưởng trường               Ý kiến Hiệu Trưởng trường     

       (Nơi chuyển đến)                                                          ( Nơi đang học)          

Hỏi tư vấn qua điện thoại